Updated den 24 februari 2020

80022D11 – PS3-felkod

Trophydata kunde inte synkroniseras mellan PS3-systemet och ditt Sony Entertainment Network-kontot.

 
 

Felet kan komma från din PS3-systemanvändarprofil.

Lösning:

  • Ta bort användarprofilen på PS3-systemet som är kopplat till ditt Sony Entertainment Network-konto genom att gå till Användare och markera användaren du vill ta bort. Ta bort användaren genom att trycka på triangelknappen och välja [Ta bort]. Obs! Du behöver inte ta bort ditt Sony Entertainment Network-konto.
  • Skapa en ny användare på PS3-systemet genom att gå till Användare > [Skapa ny användare] på XMB™-menyn.
  • Synkronisera dina Trophies genom att logga in på PlayStation Network från den nya användarprofilen.