Updated den 18 augusti 2015

80022D05 – PS3-felkod

Felaktiga eller skadade Trophydata.

 
 

Lösning:

  • Starta om spelet så installeras Trophydata om automatiskt.
  • Om problemet kvarstår tar du bort användarprofilen på PS3-systemet som är kopplat till ditt Sony Entertainment Network-konto genom att gå till Användare och markera användaren du vill ta bort. Ta bort användaren genom att trycka på triangelknappen och välja [Ta bort]. Obs! Du behöver inte ta bort ditt Sony Entertainment Network-konto.
  • Skapa en ny användarprofil på PS3-systemet genom att gå till Användare > [Skapa ny användare] på XMB™-menyn.
  • Logga in på PlayStation Network från den nya användarprofilen.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.