Updated den 24 februari 2020

80022D03 – PS3-felkod

Ett problem uppstod vid synkronisering av dina Trophies på PlayStation Network.

 
 

Lösning:

  • Synkronisera dina Trophies genom att gå till Spel > [Trophysamling] på XMB™-menyn.
  • Det kan ta 24 timmar innan din Trophysamling synkroniserats på PlayStation Network.
  • Om problemet kvarstår startar du felsäkert läge och väljer [Bygg upp databas på nytt]. Klicka här för mer information om hur du startar felsäkert läge.