Updated den 24 februari 2020

80022B90 – PS3-felkod

Ett problem uppstod vid etableringen av en onlineanslutning.

 
 

Felet kan bero på din Internetanslutning eller PS3-systemet.

Lösning:

  • Försök ansluta till Internet senare.
  • Om problemet kvarstår klickar du på din anslutningstyp nedan för flera felsökningstips: