Updated den 17 augusti 2015

80022B19 – PS3-felkod

Rummet du försöker ansluta till har nått maximalt antal tillåtna användare.

 
 

Lösning:

  • Försök ansluta till rummet senare eller välj ett annat rum.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.