Updated den 24 februari 2020

80022B19 – PS3-felkod

Rummet du försöker ansluta till har nått maximalt antal tillåtna användare.

 
 

Lösning:

  • Försök ansluta till rummet senare eller välj ett annat rum.