Updated den 14 augusti 2015

80022B15 – PS3-felkod

Rummet du försöker ansluta till finns inte längre.

 
 

Lösning: