Updated den 26 april 2017

8002291A – PS3-felkod

PlayStation-felkodsbeskrivning: PS3-systemet kan inte läsa från Blu-ray Disc-skivan.

 
 

Lösning:

  • Ta ut den aktuella skivan och sätt in den igen. Se till att den är ren och inte är smutsig eller repig.
  • Om problemet kvarstår försöker du att läsa minst tre olika skivor. Om de här skivorna läses felfritt kan den första skivan vara skadad och måste ersättas.
  • Om problemet kvarstår besöker kontaktar kundtjänst.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com