Updated den 17 augusti 2015

8002233C – PS3-felkod

Tidsgränsen för nätverket överskreds vid anslutning till Internet. Det här kan bero på överbelastning av Internetanslutningen.

 
 

Lösning: