Updated den 17 augusti 2015

8002231D – PS3-felkod

PS3-systemet kunde inte anslutas till nätverksservern. Det här kan bero på att din Internetanslutning är långsam eller överbelastad.

 
 

Lösning:

  • Försök ansluta till Internet senare.
  • Om problemet kvarstår klickar du på din anslutningstyp nedan för flera felsökningstips:
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.