Updated den 14 augusti 2015

80022090 – PS3-felkod

Ett problem uppstod med strömmen till skrivaren.

 
 

Lösning:

  • Kontrollera att skrivarens strömkabel är korrekt isatt och att den inte är skadad. Om den är skadad kan du behöva byta ut den.
  • Kontrollera skrivarens batteri så att det är laddat.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.