Updated den 14 augusti 2015

80020148 – PSP PS3-felkod

Universal Media Disc eller det hämtade innehållet kunde inte läsas i PSP-systemet.

 
 

Lösning:

  • Kontrollera att du har installerat den senaste versionen av systemprogramvaran till PSP genom att gå till Settings (inställningar) > [System Settings] (systeminställningar) > [System Information] (systeminformation) på XMB™-menyn.
  • Om problemet kvarstår kan problemet bero på UMD-enheten. Gå till eu.playstation.com/contact om du vill kontakta kundsupport.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com