Updated den 14 augusti 2015

8001051B – PS3-felkod

Data som lagrats på PS3-systemet är skadade.

Lösning:

  • Starta om PS3-systemet.
  • Om problemet kvarstår startar du felsäkert läge och väljer [Återställ filsystemet]. Klicka här för mer information om hur du startar felsäkert läge.
  • Om problemet kvarstår startar du felsäkert läge och väljer [Bygg upp databas på nytt]. 
  • Om problemet kvarstår startar du felsäkert läge och väljer [Återställ PS3™-system]. Obs! Om du gör det kommer alla data att tas bort från PS3-systemets hårddisk. Klicka här för information om hur du säkerhetskopierar dina data.
  • Om problemet kvarstår besöker du eu.playstation.com/contact och kontaktar kundtjänst.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.