Updated den 17 augusti 2015

80010514 – PS3-felkod

PS3-systemet kan inte läsa från den aktuella skivan.

 
 

Lösning:

  • Ta ut skivan och sätt in den igen. Se till att den är ren och inte är smutsig eller repig.
  • Om problemet kvarstår försöker du med en annan skiva. Om den andra skivan läses felfritt kan den första skivan vara skadad och måste ersättas.
  • Om den andra skivan inte kan läsas besöker du eu.playstation.com/contact och kontaktar kundsupport.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.