Updated den 17 augusti 2015

80010201 – PS3-felkod

Ett problem uppstod vid anslutning till Internet. Det här är ett tillfälligt problem och bör vara åtgärdat inom kort.

 
 

Lösning:

  • Försök ansluta till Internet senare.
  • Om problemet kvarstår startar du om PS3-systemet och försöker ansluta till Internet igen.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.