Updated den 17 augusti 2015

80010038 – PS3-felkod

Spelet eller speldata kunde inte läsas in på PS3-systemet.

 
 

Det här kan bero på att skivan är smutsig eller skadad, eller ett fel vid inläsning av spelets data.

Lösning:

  • Om du försöker läsa in en skiva:
    • Ta ut skivan och sätt in den igen. Se till att den är ren och inte är smutsig eller repig.
    • Om problemet kvarstår försöker du med en annan skiva. Om den andra skivan läses in utan fel kan den första skivan vara skadad och måste ersättas. Om du försöker läsa in speldata som installerats på PS3-systemets hårddisk tar du bort spelets data och installerar om det.
  • Om problemet kvarstår startar du felsäkert läge och väljer [Återställ filsystemet]. Försök sedan läsa in spelet igen. Klicka här för mer information om hur du startar felsäkert läge.

Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.