Updated den 14 augusti 2015

8001002B – PS3-felkod

Data kunde inte hämtas till PS3-systemet från en extern lagringsenhet, exempelvis en USB-lagringsenhet, en extern hårddisk eller ett flashminne.

 
 

Lösning:

  • Ta ut och sätt in den externa lagringsenheten och försök igen.
  • Kontrollera att anslutningen mellan den externa lagringsenheten och PS3-systemet sitter i ordentligt och att inga av anslutningskablarna är skadade.
  • Om problemet kvarstår kontrollerar du att den externa lagringsenheten fungerar som den ska genom att testa att överföra data till den från en dator. Om du inte kan skriva till den externa lagringsenheten från din dator kan enheten behöva bytas ut.
  • Om du kan skriva till den externa lagringsenheten från din dator kontrollerar du att ditt PS3-system fungerar som det ska, genom att testa att överföra data från systemet till en annan extern lagringsenhet. 
  • Om problemet kvarstår besöker du eu.playstation.com/contact och kontaktar kundtjänst.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.