Updated den 14 augusti 2015

8001000B – PS3-felkod

Det går inte att få åtkomst till data från en enhet (t.ex. en intern hårddisk, extern USB-enhet osv.)

 
 

Lösning

  • Om du använder en extern disk (en USB-hårddisk, ett mediekort etc.) ska du kontrollera att anslutningen till disken är ok (t.ex. att kablarna inte är skadade). 
  • Om du har bytt hårddisk i PlayStation 3-system kontrollerar du att den är isatt på rätt sätt. Gå till eu.playstation.com/ps3/support/general om du vill ha anvisningar om hur du byter hårddisk.
  • Testa med att använda en annan extern disk eller formatera om enheten.
  • Om problemet kvarstår besöker du eu.playstation.com/contact och kontaktar kundtjänst.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.