Updated den 14 augusti 2015

8001000A – PS3-felkod

Data kunde inte avsluta överföringen till PS3-systemet från en extern lagringsenhet, exempelvis en USB-lagringsenhet, en extern hårddisk eller ett flashminne.

 
 

Lösning:

  • Ta ut och sätt in den externa lagringsenheten och försök igen.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.