Updated den 14 augusti 2015

80010009 – PS3-felkod

Fel lösennyckel angavs vid hopparningen av en Bluetooth-enhet med PS3-systemet.

 
 

Lösning:

  • Försök para ihop Bluetooth-enheten med PlayStation 3-systemet igen, och se till at du anger rätt lösennyckel.
  • Klicka här om du vill veta hur du parar ihop en Bluetooth-enhet med PS3-systemet.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.