Updated den 14 augusti 2015

80010006 – PS3-felkod

Ett problem uppstod vid åtkomst till filen. Det här kan bero på att systemet stängts av när en fil har sparats eller öppnats.

 
 

Lösning:

  • Försök att kopiera eller hämta filen igen.
  • Om problemet kvarstår startar du felsäkert läge och väljer [Återställ filsystemet]. Klicka här för mer information om hur du startar felsäkert läge.
  • Om du behöver fler tips och råd för hur du använder ditt PlayStation-system besöker du våra tekniska forum på community.eu.playstation.com.