Updated den 26 april 2017

80004005 – PS3-felkod

Ett fel har uppstått med Media Go.

 
 

Lösning