Updated den 3 augusti 2017

Använda SHARE-knappen

Läs om hur du använder SHARE-knappen på DUALSHOCK 4 och vilka funktioner du kan använda knappen till.

 
 

Grundläggande funktioner för SHARE-knappen

Kort tryck Visa menyn för delningsfunktionen, ta skärmbild eller spara videoklipp. En skärmbild sparas i samma ögonblick som menyn för delningsfunktionen visas. Om du samtidigt spelar ett spel sparas även ett videoklipp. Använd den här funktionen när du snabbt vill spara och dela något.
Långt tryck Ta skärmbild. När du trycker in knappen i minst 1 sekund tas en skärmbild och (klart) visas i det övre högra hörnet av skärmen. Använd den här funktionen när du vill ta en skärmbild utan att visa menyn eller spara ett videoklipp.
Dubbeltryckning Ange startpunkten för ett videoklipp. Använd den här funktionen när du vill starta en inspelning på den aktuella tidpunkten. Det här är praktiskt när du har en viss scen du vill spara.

Med PlayStation 4 kan du ladda upp och dela sparade skärmbilder och videoklipp av ditt spelflöde online. Du kan även sända (strömma) ditt spelande och dela information om andra intressanta saker, t.ex. material från PlayStation Store.

Du kan ändra funktionerna för SHARE-knappen. Tryck på SHARE-knappen, tryck på OPTIONS-knappen medan menyn för delningsfunktionen visas och välj sedan [Delningsinställningar] > [SHARE-knappens funktion].

Ytterligare kommentarer

  • Familjemedlemmar som är barn kan spara och ladda upp skärmbilder och videoklipp om inställningarna för föräldrakontroll tillåter det.
  • Skärmbilder, videoklipp och sändningar kan innehålla personlig information om dig och andra spelare, t.ex. namn, online-ID och delar av textchatt eller röstchatt. Du måste ha tillåtelse från de andra spelarna innan du delar material som innehåller personlig information om dem.
  • SHARE-knappen kan inte användas samtidigt som Mediaspelare används.