Updated den 24 augusti 2015

PlayStation Vita-systemet kan inte hämta platsdata eller uppgifterna är felaktiga (3G-modell)

I den här artikeln kan du läsa vad du kan göra om du inte lyckas hämta platsdata till PlayStation Vita (3G- eller Wi-Fi-modellen).

 
 

Aktivera alla anslutningsmetoder

3G- och Wi-Fi-modellen hämtar platsdata som baseras på data från detekterade Wi-Fi-åtkomstpunkter, GPS-satelliter och basstationer för mobiltelefoni (3G).

Eftersom kraven för att kunna hämta platsdata skiljer sig åt mellan metoderna beroende på miljön, rekommenderas du i allmänhet att aktivera alla tre metoderna. Då kan så exakt information som möjligt hämtas. Du ökar chanserna för att kunna hämta platsdata om PlayStation Vita-systemet ansluts med alla tre anslutningsmetoderna (Wi-Fi, GPS och 3G).

  • Aktivera kommunikation via mobilt nätverk (3G). Se över avtalsvillkoren så att inte avtalet har upphört att gälla.
  • Aktivera Wi-Fi.
  • Inga GPS-inställningar behöver göras. (Du behöver vara i en miljö där signaler lätt kan tas emot, t.ex. en öppen plats utanför en byggnad, där risken för störningar är liten.)

 
 

Se till att du är i en miljö där GPS-signaler kan tas emot

Se till att det är en miljö där signaler lätt kan tas emot, t.ex. en öppen plats utanför en byggnad, där risken för störningar är liten.

Första gången du hämtar platsinformation kan det ta flera minuter.

  • Beroende på vilket program du använder kan du behöva utföra åtgärder som uppdaterar platsdata flera gånger. 
  • Det är lättare att hämta platsdata när du har gjort det tidigare. 
  • GPS-information sparas på samma plats oavsett vilket program som används. 

Eftersom GPS-satelliten beräknar var du befinner dig utifrån PlayStation Vita-systemets tid (klocktid) kan det hända att GPS-platsdata inte hämtas om tiden är felaktigt inställd.

GPS-funktionen stängs inte automatiskt av när du stänger av den mobila nätverkskommunikationen.

Se till att vara ansluten till Internet inom Wi-Fi-platstjänstens räckvidd

Om du vill hämta platsdata med hjälp av Wi-Fi-information måste du ha en Internetanslutning inom Wi-Fi-platstjänstens räckvidd. (Om du befinner dig inom platstjänstens räckvidd kan du ansluta till Internet via Wi-Fi eller 3G.)


http://www.skyhookwireless.com/location-technology/coverage.php


I fältet "Address lookup" kan du söka efter ett postnummer i det område som du vill hämta platsinformation för.

Du kan inte hämta platsdata utanför tjänstens räckvidd.

För Wi-Fi-positionering i platsinformation använder PlayStation Vita-systemet Skyhooks metod för att hämta platsdata när den plats du vill hämta information om ligger utanför tjänstens räckvidd.

Med Skyhooks Wi-Fi-platstjänst möjliggörs platsdata från en plats genom att koppla samman åtkomstpunkter med de platser för åtkomstpunkter som registrerats i Skyhooks databas. Alla åtkomstpunkter som har en känd MAC-adress, exempelvis hemma hos privatpersoner, kan registreras i databasen. Mer information om hur åtkomstpunkter kan registreras finns på Skyhooks webbplats.