Updated den 24 augusti 2015

PlayStation Vita-systemet kan inte hämta platsdata eller uppgifterna är felaktiga (Wi-Fi-modell)

I den här artikeln kan du läsa vad du kan göra om du inte lyckas hämta platsdata till PlayStation Vita (Wi-Fi-modellen).

 
 

Platsdata hämtas med hjälp av en Wi-Fi-platstjänst. Om du vill hämta platsdata med hjälp av Wi-Fi-information måste du ha en Internetanslutning inom Wi-Fi-platstjänstens räckvidd.

http://www.skyhookwireless.com/location-technology/coverage.php
I fältet "Address lookup" kan du söka efter ett postnummer i det område som du vill hämta platsinformation för.

Du kan inte hämta platsdata utanför tjänstens räckvidd.

För Wi-Fi-positionering i platsinformation använder PlayStation Vita-systemet Skyhooks metod för att hämta platsdata. Med Skyhooks Wi-Fi-platstjänst möjliggörs platsdata från en plats genom att koppla samman åtkomstpunkter med de platser för åtkomstpunkter som registrerats i Skyhooks databas. Alla åtkomstpunkter som har en känd MAC-adress, exempelvis hemma hos privatpersoner, kan registreras i databasen.