Updated den 24 augusti 2015

Ta och dela PlayStation 4-skärmbilder

Läs hur du kan ta och dela skärmbilder från PlayStation 4-systemet.

 
 

Hur tar jag en skärmbild?

Tryck in SHARE-knappen i minst 1 sekund.

  • Beroende på vad som visas eller systemets status är det kanske inte möjligt att ta en skärmbild.
  • Om du vill kolla de skärmbilder du har tagit väljer du [Profil] på funktionsskärmen och sedan (Klipp).

Hur laddar jag upp en skärmbild?

  1. Tryck på SHARE-knappen och välj sedan [Ladda upp skärmbild].
  2. Välj en skärmbild.
  3. Välj en onlinetjänst. Den här skärmen visas bara om det finns flera tillgängliga onlinetjänster.
  4. Skriv en kommentar och välj [Ladda upp].
  • Första gången du ansluter till en onlinetjänst måste du ange dina kontouppgifter för den onlinetjänsten. Om du inte har något konto kan du skapa ett genom att gå in på onlinetjänstens webbplats.
  • Du kan bara ladda upp 1 skärmbild åt gången.
  • Vilka sätt det finns att radera uppladdade skärmbilder varierar efter onlinetjänsterna. Läs mer på respektive webbplats.

Hur skickar jag en skärmbild till en vän?

Du kan använda (Meddelanden) till att skicka skärmbilder till vänner. Välj då (bifoga).