Updated den 15 februari 2017

Felmeddelanden i Mediaspelaren på PlayStation 4

I den här artikeln kan du läsa vad du kan göra om du får felmeddelanden när du försöker öppna eller spela en fil i Mediaspelaren.

 
 

Det finns inga media som kan spelas upp

Mappen du försöker öppna är tom eller så finns det inga uppspelningsbara filer i den. Se till att du öppnar eller spelar en filtyp som kan användas i Mediaspelaren.

Det går inte att spela upp ljudet. Ljudformatet stöds inte.

Ljudet i videofilen är inte av ett format som kan användas. Se till att den videocodec du har kan användas på Mediaspelaren.

Det går inte att komma åt den här medieservern. Den medger inte åtkomst från det här PS4-systemet. Kontrollera medieserverns inställningar.

Du har åtkomstskydd på din DLNA-server. Anpassa dina inställningar på DLNA-medieservern så att du medger åtkomst från PlayStation 4-systemet.

Det går inte att spela upp mediet.

Det har uppstått ett problem med filen du försöker öppna eller spela upp. Anledningen beror på filen:

  • Om du försöker spela upp en videofil: se till att filtyp och codec för videon kan användas på systemet.
  • Om du försöker visa ett foto: se till att filen är mindre än 40 megapixel eller 30 MB.
  • Om felet inträffar vid uppspelning av ljud eller bild kan du starta om PlayStation 4-systemet. Det gör du genom att hålla in PS-knappen på handkontrollen och välja [Avstängningsalternativ] > [Starta om PS4-systemet].