Updated den 26 januari 2018

Media Go-uppdatering

Ändringar av programmet Media Go

 
 
Observera att från och med januari 2018 är Media Go-programmet inte längre tillgängligt för nedladdning. Användare som har programmet installerat kan fortfarande använda det och kan öppna supportwebbplatsen, men programmet stöds inte längre och går inte att ladda ned igen om du skulle ta bort det.

Efter Media Go-uppdateringen den 24 oktober 2016 går det inte längre att använda Media Go för PlayStation Store.

I den här artikeln förklarar vi vilka ändringar som görs och hur du kommer åt ditt material efter uppdateringen.

Endast PSP E1000-ägare (utan Wi-Fi)

VIKTIGT: ÅTGÄRD KRÄVS SENAST DEN 18/10 2016

Efter den 24 oktober 2016 går det inte att hämta och installera spel eller PlayStation Video-filer som du köpt på PlayStation Store via Media Go. Därför måste du ladda ned allt material före den dagen.

PSP-ägare utom ägare av PSP E1000

Efter den 24 oktober 2016 går det inte att hämta och installera spel eller PlayStation Video-filer som du köpt på PlayStation Store via Media Go. Därför måste du ladda ned allt sådant material på något annat sätt (de här metoderna fungerar inte för PSP E1000-ägare).

SAMTLIGA PSP-ägare

Efter den 24 oktober 2016 kan du inte aktivera eller avaktivera din PSP via Media Go, men det finns andra sätt du kan använda*.

*Alla metoder fungerar för alla PSP-modeller inklusive PSP E1000-modeller, förutom metoden ”Avaktivera PSP via din PSP”, som inte fungerar för PSP E1000-modeller.

PlayStation Video på Media Go

Du kan du inte aktivera eller avaktivera Media Go på en PC för PlayStation Video-uppspelning. Du behöver inte avaktivera PC:n för att kunna fortsätta titta på PlayStation Video med den – istället kan du helt enkelt strömma dina videofilmer. Om du vill avaktivera Media Go för PlayStation Video kan du kontakta oss via e-post.

Du kan inte ladda ned köpt PlayStation Video-material till Media Go, men du kan fortsätta att titta på dina videofilmer genom att strömma dem på en PC eller någon annan kompatibel enhet.

Du kan visa material som du har hämtat tidigare till Media Go och spelat upp, förutsatt att Media Go fortfarande är aktiverat. Alla videofilmer du har hämtat men inte spelat upp går att titta på i Media Go. Strömma de videofilmerna till PC eller visa dem på någon annan kompatibel enhet.

Så här kommer du åt ditt material från andra enheter

Välj önskad enhet för fullständiga instruktioner.

Efter Media Go-uppdateringen som är schemalagd till den 18 oktober 2016 lämnar SIE inga garantier om att ovanstående funktioner faktiskt fungerar, oavsett vilket Media Go-version som används. Om du vill använda Media Go till att spela upp PlayStation Video-material behöver du aktivera Media Go för uppspelning av PlayStation Video-material. Du måste också spela upp materialet minst en gång på Media Go före uppdateringen.