Updated den 4 april 2017

Skicka, ta emot och radera meddelanden på PlayStation 4

I den här artikeln kan du läsa om hur du hanterar meddelanden på PlayStation 4.

 
 

Kolla efter nya meddelanden

När du loggar in på PlayStation Network letar systemet automatiskt efter nya meddelanden och meddelar dig om du har fått några.

Tryck uppåt på styrplattan och öppna [Meddelanden].

Skicka ett meddelande

  1. Tryck uppåt på styrplattan och gå till [Meddelanden] > [Skapa meddelande].
  2. Välj antingen online-ID:t för någon i din vänlista eller skriv in användarens online-ID.
  3. Skriv meddelandet, välj [Skicka] och tryck på (X-knappen).
  4. Om du vill bifoga en bild eller en video väljer du [Bifoga] och väljer filen som du vill skicka med, och väljer sedan [Skicka].

Radera ett meddelande

  1. Tryck uppåt på styrplattan och öppna [Meddelanden].
  2. Välj det meddelande som du vill radera.
  3. Tryck på Alternativ > [Radera].