Updated den 23 mars 2018

Så skickar du sms och röstmeddelanden på PS4

Läs mer om hur du hanterar meddelanden via PlayStation 4-systemet.

 
 

Hur kollar jag om jag fått nya meddelanden?

När du loggar in på PlayStation Network letar systemet automatiskt efter nya meddelanden och meddelar dig om du har fått några.

Läs dina aktuella meddelanden genom att trycka uppåt på DS4-styrplattan och öppna [Meddelanden].

Hur skickar jag ett meddelande?

  1. Tryck uppåt på DS4-styrplattan och gå till [Meddelanden] > [Skapa meddelande].
  2. Välj antingen ett online-ID från din vänlista eller skriv in ett online-ID i sökfältet. När du skickar ett meddelande skapas en grupp med avsändaren och mottagarna.
  3. Skriv meddelandet, tryck på [Skicka] och sedan på (X-knappen).
  4. Om du vill skicka ett meddelande med en skärmbild eller ett röstmeddelande väljer du [Bifoga] > [Välj skärmbild] eller [Spela in röstmeddelande] > [Skicka].

Hur lämnar jag en grupp?

  1. Tryck uppåt på styrplattan och öppna [Meddelanden].
  2. Markera den grupp du vill lämna. 
  3. Tryck på OPTIONS-knappen och välj [Lämna].

Hur väljer jag vilka som kan kommunicera med mig?

  1. Gå till [Inställningar] > [Kontohantering] > [Sekretessinställningar] > [Personlig information | Meddelanden] > [Meddelanden]. 
  2. Välj vilka som ska kunna skicka meddelanden till dig: ”Alla”, ”Bara vänner” eller ”Ingen”. Välj sedan [Bekräfta] så sparas ändringarna.