Updated den 7 februari 2017

Så här länkar du ditt Twitter-konto till ditt SEN-konto

Följ de här anvisningarna om du vill länka ditt Twitter-konto till ditt SEN-konto på PlayStation 4-systemet.