Updated den 26 januari 2017

Mötesplatsfunktionen på PlayStation 4-system

Från och med uppdateringen till version 3.0 av systemprogramvaran för PlayStation 4 kan du skapa nya mötesplatser eller gå med i befintliga mötesplatser.

 
 

Mötesplatser är ställen där du kan hitta spelare med liknande intressen som du. På en mötesplats kan du spela spel, delta i partyn med andra mötesplatsmedlemmar och diskutera gemensamma intressen.

Mötesplatsägare, moderatorer och medlemmar

Ägare: Ägaren är den spelare som skapar mötesplatsen. När du skapar en mötesplats blir du ägare och får välja vilka spelare som kan gå med och bli medlemmar.

 • Alla
  Vem som helst kan gå med i mötesplatsen.
 • Endast på begäran
  Endast spelare som godkänns av ägaren eller en moderator får gå med i mötesplatsen.

Moderator: En moderator är en spelare som å ägarens vägnar kan godkänna förfrågningar om att gå med i mötesplatsen eller skriva dagens meddelande. Ägaren kan utse vilken medlem i mötesplatsen som helst till moderator.

Medlem: En medlem är en spelare som gått med i en mötesplats.

Hur skapar jag en mötesplats?

 1. Välj (Mötesplatser) på funktionsskärmen.
 1. Välj [Skapa mötesplats].
 2. Anpassa inställningar som mötesplatsens namn och vilka spelare som kan gå med i mötesplatsen.

Obs! Vissa ord får eventuellt inte användas när du väljer namn på mötesplatsen, t.ex.: ”Officiell” eller ”Verifierad”.

 1. Välj ett spel som mötesplatsen ska vara inriktat på.
 2. Välj en bild och bakgrund.
 3. Anpassa inställningar som tidszon och språk.
 4. När du har skapat mötesplatsen visas en skärm där du kan välja spelare som du vill bjuda in, och sedan kan du skicka inbjudningar till dem.

Obs!

 • Användare av underkonton kan inte skapa mötesplatser.
 • Om du vill ta bort en mötesplats väljer du (Mötesplatsinställningar) > [Hantering av gemenskap] > [Ta bort gemenskap].

Information på huvudskärmen för mötesplatsen

Åtgärdsknappar

  (Bjud in)

Bjud in andra spelare till mötesplatsen.

  (Skapa party)

Skapa ett party och meddela mötesplatsens medlemmar om det. Spelare som inte är medlemmar av mötesplatsen kan också ansluta till partyt.
Om du vill ha information om partyn kan du läsa Om partyn.

  (Mötesplatsinställningar)

Ägare och moderatorer kan hantera mötesplatser och ändra inställningar, till exempel för medlemskapsförfrågningar och listan över blockerade användare. Medlemmar kan lämna mötesplatser.

Växla visning

Spelas nu

Visa spel som medlemmar spelar eller partyn de anslutit sig till.

Mötesplatsens vägg

Visa dagens meddelande eller inlägg från medlemmar. Du kan uppdatera kommentarerna manuellt genom att trycka på triangelknappen på DUALSHOCK 4.

Medlemmar

Visa namnen på mötesplatsens medlemmar.

Så här lägger du upp en kommentar på en mötesplats

 1. Besök området Mötesplatsens vägg på mötesplatsen.
 2. Genom att välja området Diskussion kan du lägga upp bilder och textmeddelanden.
 3. När du är nöjd med meddelandet väljer du knappen Skapa inlägg. När du gör det visas meddelandet i området Mötesplatsens vägg.

Finns det en gräns för hur många medlemmar som kan gå med i en mötesplats?

En mötesplats kan ha högst 100 000 medlemmar.

Finns det planer på att höja det högsta antalet medlemmar för mötesplatser?

Vi överväger möjligheten att ändra det högsta antalet medlemmar på mötesplatser, men vi har inga uppdateringar om detta i nuläget.