Updated den 11 januari 2019

Använda en DS4-handkontroll och ändra DS4-inställningar

Ta reda på hur du parar ihop och laddar DUALSHOCK4-handkontrollen (DS4) och hur du ändrar DS4-inställningarna.

 
 

Om du har problem med DUALSHOCK4-handkontrollen kan du läsa felsökningsguiden:

 
 

Para ihop en DS4-handkontroll

 • Anslut DS4-handkontrollen till PlayStation 4-systemet med en USB-kabel och tryck på PS-knappen.

Du kan använda upp till 4 handkontroller samtidigt. När du trycker på PS-knappen tilldelas användaren en färg och lampskenan börjar lysa. Vilken färg olika användare tilldelas beror på i vilken ordning de trycker på PS-knappen.

Så här laddar du DUALSHOCK 4

När du ansluter en DS4-handkontroll till ett PS4-system som är på eller i viloläge börjar handkontrollens batteri att laddas. Du kan kontrollera DS4-handkontrollens batterinivå genom att hålla ned PS-knappen i minst 1 sekund.

I standbyläge blinkar lampskenan på DS4 långsamt i orange. När laddningen är klar slocknar lampskenan. Det tar ungefär 2 timmar att ladda handkontrollen om den är helt urladdad.

DS4-laddningsinställningar

PS4-system laddar inte DS4-handkontroller när de är avstängda. Om du vill att DS4-handkontrollen ska laddas när du inte använder PS4-systemet kan du ändra energisparinställningarna och lämna PS4-systemet i viloläge.

 1. Gå till [Inställningar] > [Energisparinställningar] > [Ställ in funktioner som är tillgängliga i viloläge] > [Tillför ström till USB-portar].
 2. Välj [Alltid] eller [3 timmar].

DS4-ljudinställningar

Om du har anslutit hörlurar till 3,5-millimetersuttaget för hörlurar på den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollen men inte hör något ljud, eller om ljudet från hörlurarna är mycket svagt, kan du börja med att kontrollera att hörlurskontakten är intryckt hela vägen. Koppla från och sätt sedan tillbaka hörlurarna ordentligt i DS4-uttaget.

Så här styr du om allt ljud till hörlurarna:

 1. Gå till [Inställningar] > [Enheter] > [Ljudenheter].
 2. Välj Utdata till hörlurar > [Allt ljud].
 3. Markera alternativet Volymkontroll (hörlurar) och tryck åt höger så att handkontrollens volym höjs.

Om det inte går att välja ”Utdata till hörlurar” betyder det att handkontrollen inte har identifierat hörlurarna. Kontrollera i så fall att de sitter i ordentligt.

DS4-vibrationsinställningar

Om den trådlösa DUALSHOCK®4-handkontrollen inte vibrerar som förväntat kanske handkontrollens vibrationsfunktion är avstängd. Så här aktiverar du den igen:

 1. Gå till [Inställningar] > [Enheter] > [Handkontroller] > [Aktivera vibration].
 2. Om det fortfarande är problem med handkontrollen kan du försöka återställa din DS4.
 
 

Vilka är knapparna på den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollen?

 • DS4-knapptyper

  Framsida

  A

  Riktningsknappar

  B

  SHARE-knappen

  C

  Styrplatta/styrplattsknapp
  styrplattan fungerar när
  styrplattan trycks ned.

  D

  Högtalare

  E

  OPTIONS-knappen

  F

    -knapp/-knapp/-knapp/-knapp

  G

  Högerspak/R3-knapp R3-knappen
  fungerar när spaken trycks ned.

  H

  PS-knappen

  I

  Uttag för stereoheadset

  J

  Tilläggsport

  K

  Vänsterspak/L3-knapp L3-knappen
  fungerar när spaken trycks ned.
  Ovansida

  A

  R1-knapp

  B

  R2-knapp

  C

  Lampskena

  D

  L1-knapp

  E

  L2-knapp

  F

  USB-port
 • DS4-knappfunktioner

  PS-knappen Slå på PlayStation 4-systemet (när PlayStation 4 är avstängd eller i standbyläge). Visa hemskärmen (när PlayStation 4 är påslagen).
  PS-knappen (dubbeltryckning) Växla mellan program du använder.
  PS-knappen (lång tryckning) Stänga ett program, logga ut eller stänga av PlayStation 4-systemet. De åtgärder du kan utföra visas. Vilka åtgärderna är varierar efter vilket program du använder.
  Riktningsknappar/vänsterspaken Välja föremål.
  -knappen Bekräfta valt objekt.
  -knappen Avbryta en åtgärd.
  SHARE-knappen Visa menyn för SHARE-funktionen. Läs mer i artikeln om att använda SHARE-knappen.
  OPTIONS-knappen Visa alternativ.
 • DS4-styrplattans funktioner

  Vilka är de grundläggande funktionerna för styrplattan?

  Tryck Tryck snabbt och lätt på styrplattan.
  Dubbeltryckning Tryck lätt och snabbt två gånger i rad.
  Dra Dra med fingret över styrplattan och lyft sedan fingret.
  Snärta till Tryck på styrplattan och dra sedan bort fingret med en snabb och distinkt rörelse.
  Svep Svep snabbt med fingret över styrplattan och lyft sedan bort fingret med en snabb rörelse.
  Håll ned Håll fingret på styrplattan utan att lyfta det.
  Nyp eller dra isär fingrarna Lägg 2 fingrar på styrplattan och för ihop dem eller dra isär dem.
  Klicka Tryck på styrplattsknappen.
  Dubbelklicka Tryck på styrplattsknappen lätt och snabbt två gånger i rad.