Updated den 11 november 2019

PS4 – anslut och parkoppla den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollen

Ta reda på hur du parkopplar och laddar den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollen med PS4-systemet och hur du ändrar inställningarna för den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollen.

 
 

PS4 – parkoppla den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollen

 • Slå på PS4-systemet, anslut handkontrollen med en mikro-USB-kabel och tryck sedan på PS-knappen på handkontrollen. 
 • När handkontrollens lampa tänds kan du ta bort kabeln och använda handkontrollen trådlöst.

Du kan använda upp till fyra handkontroller samtidigt. När du trycker på PS-knappen tilldelas användaren en färg. 

Dator och mobil – parkoppla den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollen

Du kan använda den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollen även när du inte använder PS4-systemet. Ta reda på mer om kompatibla enheter, program och funktioner:
 
 

Ladda den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollen

När du ansluter en trådlös DUALSHOCK 4-handkontroll till ett PS4-system som är på eller i viloläge börjar handkontrollens batteri laddas. Du kan kontrollera den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollens batterinivå genom att hålla ned PS-knappen i minst 1 sekund.

I viloläge blinkar lampskenan på den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollen långsamt i orange. När laddningen är klar slocknar lampskenan. Det tar ungefär 2 timmar att ladda handkontrollen om den är helt urladdad.

Laddningsinställningar för den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollen

PS4-system laddar inte handkontroller när de är avstängda. Om du vill att den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollen ska laddas när du inte använder PS4-systemet kan du ändra energisparinställningarna och lämna PS4-systemet i viloläge.

 1. Gå till [Inställningar] > [Energisparinställningar] > [Ställ in funktioner som är tillgängliga i viloläge] > [Tillför ström till USB-portar].
 2. Välj [Alltid] eller [3 timmar].

Ljudinställningar för den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollen

Om du har anslutit hörlurar till 3,5-millimetersuttaget för hörlurar på den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollen men inte hör något ljud, eller om ljudet från hörlurarna är mycket svagt, kan du börja med att kontrollera att hörlurskontakten är intryckt hela vägen. Dra ur kontakten och sätt i hörlurarna ordentligt igen.

Så här styr du om allt ljud till hörlurarna:

 1. Gå till [Inställningar] > [Enheter] > [Ljudenheter].
 2. Välj Utdata till hörlurar > [Allt ljud].
 3. Markera alternativet Volymkontroll (hörlurar) och tryck åt höger så att handkontrollens volym höjs.

Om det inte går att välja ”Utdata till hörlurar” betyder det att handkontrollen inte har identifierat hörlurarna.

Vibrationsinställningar på den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollen

Om den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollen inte vibrerar som den ska kanske handkontrollens vibrationsfunktion är avstängd. Så här aktiverar du den igen:

 1. Gå till [Inställningar] > [Enheter] > [Handkontroller] > [Aktivera vibration].
 2. Om det fortfarande är problem med handkontrollen kan du försöka återställa handkontrollen.  
 
 

Vilka är knapparna på den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollen?

Vilka är knapparna på den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollen?

 • DS4-knapptyper

  Framsida

  A

  Riktningsknappar

  B

  SHARE-knappen

  C

  Styrplatta/styrplattsknapp
  styrplattan fungerar när
  styrplattan trycks ned.

  D

  Högtalare

  E

  OPTIONS-knappen

  F

    -knapp/-knapp/-knapp/-knapp

  G

  Högerspak/R3-knapp R3-knappen
  fungerar när spaken trycks ned.

  H

  PS-knappen

  I

  Uttag för stereoheadset

  J

  Tilläggsport

  K

  Vänsterspak/L3-knapp L3-knappen
  fungerar när spaken trycks ned.
  Ovansida

  A

  R1-knapp

  B

  R2-knapp

  C

  Lampskena

  D

  L1-knapp

  E

  L2-knapp

  F

  USB-port
 • DS4-knappfunktioner

  PS-knappen Slå på PlayStation 4-systemet (när PlayStation 4 är avstängd eller i standbyläge). Visa hemskärmen (när PlayStation 4 är påslagen).
  PS-knappen (dubbeltryckning) Växla mellan program du använder.
  PS-knappen (lång tryckning) Stänga ett program, logga ut eller stänga av PlayStation 4-systemet. De åtgärder du kan utföra visas. Vilka åtgärderna är varierar efter vilket program du använder.
  Riktningsknappar/vänsterspaken Välja föremål.
  -knappen Bekräfta valt objekt.
  -knappen Avbryta en åtgärd.
  SHARE-knappen Visa menyn för SHARE-funktionen. Läs mer i artikeln om att använda SHARE-knappen.
  OPTIONS-knappen Visa alternativ.
 • DS4-styrplattans funktioner

  Vilka är de grundläggande funktionerna för styrplattan?

  Tryck Tryck snabbt och lätt på styrplattan.
  Dubbeltryckning Tryck lätt och snabbt två gånger i rad.
  Dra Dra med fingret över styrplattan och lyft sedan fingret.
  Snärta till Tryck på styrplattan och dra sedan bort fingret med en snabb och distinkt rörelse.
  Svep Svep snabbt med fingret över styrplattan och lyft sedan bort fingret med en snabb rörelse.
  Håll ned Håll fingret på styrplattan utan att lyfta det.
  Nyp eller dra isär fingrarna Lägg 2 fingrar på styrplattan och för ihop dem eller dra isär dem.
  Klicka Tryck på styrplattsknappen.
  Dubbelklicka Tryck på styrplattsknappen lätt och snabbt två gånger i rad.