Updated den 27 april 2017

Använda DUALSHOCK 4-handkontrollen

I den här artikeln kan du läsa hur du använder den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollen med PlayStation 4-systemet.

 
 

Vilka knappar finns det på DUALSHOCK 4?

Framsida

A

Riktningsknappar

B

SHARE-knappen

C

Styrplatta/styrplattsknapp – styrplattan styrs genom att man trycker på den.

D

Högtalare

E

OPTIONS-knappen

F

  -knapp/-knapp/ -knapp/-knapp

G

Högerspak/R3-knapp – R3-knappen styrs genom att man trycker ned spaken.

H

PS-knappen

I

Uttag för stereoheadset

J

Tilläggsport

K

Vänsterspak/L3-knapp – L3-knappen styrs genom att man trycker ned spaken.
Ovansida

A

R1-knapp

B

R2-knapp

C

Lampskena

D

L1-knapp

E

L2-knapp

F

USB-port

Hur gör jag för att registrera (para ihop) handkontrollen?

Fösta gången du använder en handkontroll eller om du vill använda din handkontroll på ett annat PlayStation 4-system måste du registrera (para ihop) enheten. Koppla ihop PlayStation 4 och handkontrollen med en USB-kabel när PlayStation 4-systemet är påslaget.

  • Om du vill använda 2 eller flera handkontroller utför du enhetsregistreringen för varje handkontroll.
  • Du kan använda upp till fyra handkontroller samtidigt. När du trycker på PS-knappen tilldelas användaren en färg och lampskenan börjar lysa. Vilken färg olika användare tilldelas beror på i vilken ordning de trycker på PS-knappen. Den första användaren är blå, den andra är röd, den tredje är grön och den fjärde är rosa.

Hur laddas DUALSHOCK 4?

När du kopplar ihop PlayStation 4 och handkontrollen med en USB-kabel och systemet är påslaget eller i standbyläge börjar handkontrollens batteri att laddas. Du kan kontrollera batterinivån på skärmen som visas när du håller in PS-knappen i minst 1 sekund.

Om du vill ladda handkontrollen i standbyläge måste du först markera en kryssruta i (Inställningar) > [Energisparinställningar] > [Ställ in funktioner som är tillgängliga i standbyläge] > [Ladda från USB-portar].

När systemet är i standbyläge blinkar lampskenen långsamt i orange. När laddningen är klar slocknar lampskenan.

Ytterligare kommentarer

  • Det tar ungefär 2 timmar att ladda handkontrollen när batteriet är urladdat.
  • Även om du inte använder handkontrollen under en längre tid bör du ladda den helt åtminstone en gång om året för att den ska fortsätta fungera.
  • Batteriets livslängd varierar beroende på hur du använder handkontrollen och i vilken miljö den används och förvaras.

Vilka är de grundläggande knappfunktionerna?

PS-knappen Slå på PlayStation 4-systemet (när PlayStation 4 är avstängd eller i standbyläge). Visa hemskärmen (när PlayStation 4 är påslagen).
PS-knappen (dubbeltryckning) Växla mellan program du använder.
PS-knappen (lång tryckning) Stänga ett program, logga ut eller stänga av PlayStation 4-systemet. De åtgärder du kan utföra visas. Vilka åtgärderna är varierar efter vilket program du använder.
Riktningsknappar/vänsterspaken Välja föremål.
-knappen Bekräfta valt objekt.
-knappen Avbryta en åtgärd.
SHARE-knappen Visa menyn för SHARE-funktionen. Läs mer i artikeln om att använda SHARE-knappen.
OPTIONS-knappen Visa alternativ.

Vilka är de grundläggande funktionerna för styrplattan?

Tryck Tryck snabbt och lätt på styrplattan.
Dubbeltryckning Tryck lätt och snabbt två gånger i rad.
Dra Dra med fingret över styrplattan och lyft sedan fingret.
Snärta till Tryck på styrplattan och dra sedan bort fingret med en snabb och distinkt rörelse.
Svep Svep snabbt med fingret över styrplattan och lyft sedan bort fingret med en snabb rörelse.
Håll ned Håll fingret på styrplattan utan att lyfta det.
Nyp eller dra isär fingrarna Lägg 2 fingrar på styrplattan och för ihop dem eller dra isär dem.
Klicka Tryck på styrplattsknappen.
Dubbelklicka Tryck på styrplattsknappen lätt och snabbt två gånger i rad.

Hur ändrar jag handkontrollens inställningar?

Du kan justera inställningarna för vibrationsfunktionen och högtalarvolymen. Välj (Inställningar) på funktionsskärmen och välj sedan [Tillbehör] > [Handkontroller].

Ytterligare kommentarer

  • Ljud som chattljud eller ljudeffekter kan spelas upp med högtalaren på handkontrollen i vissa spel eller program.
  • Du kan justera högtalarvolymen genom att hålla in PS-knappen i minst 1 sekund och sedan välja [Justera enheter] på skärmen som visas.

Hur felsöker jag DUALSHOCK 4?

Om du har några problem med handkontrollen kan du testa att använda vårt verktyg för lagning och utbyte.