Updated den 10 oktober 2016

Hjälp till PlayStation Move

Så konfigurerar och använder du de rörelsekänsliga PlayStation Move-handkontrollerna

 
 

Allmän information

De rörelsekänsliga PlayStation Move-handkontrollerna gör att du kan spela rörelsestyrda spel på PS4 och interagera mer handgripligt med spelen. I vissa spel kan du även para ihop de rörelsekänsliga PlayStation Move-handkontrollerna med PlayStation Camera.

Konfigurera de rörelsekänsliga handkontrollerna

Du kan enkelt para ihop den rörelsekänsliga handkontrollen PlayStation Move och navigationskontrollen PlayStation Move med systemet.

Börja med den rörelsekänsliga PlayStation Move-handkontrollen (PS Move) och en mini-USB-kabel, till exempel den som används för laddning av PS3-tillbehör. Den USB-kabel som medföljer PS4-systemet är en mikro-USB-kabel som inte kan användas tillsammans med den rörelsekänsliga handkontrollen eller navigationskontrollen.

Så här konfigurerar du den rörelsekänsliga handkontrollen PS Move för PS4:

 1. Anslut mini-USB-kabeln till den rörelsekänsliga handkontrollen och koppla sedan in kabelns andra ände i någon av de två USB-portarna på PS4-systemets framsida.
 2. Håll ned PS-knappen på den rörelsekänsliga handkontrollen för att para ihop den med konsolen. En meny med användarprofiler på PS4 visas.
 3. Välj den användarprofil som ska använda den rörelsekänsliga handkontrollen. Om det inte finns några profiler att välja bland kan du skapa en.
 4. Du återgår sedan till systemmenyn och kan fortsätta spela. Om den rörelsekänsliga handkontrollen PS Move redan är fulladdad kan du ta bort mini-USB-kabeln och spela trådlöst.

Viktigt!

Kontroller och kalibrering varierar mellan olika spel. Följ eventuella anvisningar som visas på skärmen när du använder den rörelsekänsliga handkontrollen PS Move tillsammans med ett PS4-spel.

 • PlayStation Eye-kameran till PS3 är inte kompatibel med PS4.
 • För alla spel som behöver en kamera för att kunna användas med rörelsekänsliga handkontroller måste användas med PlayStation Camera till PS4.
 • PlayStation Move fungerar bra i olika ljusförhållanden, men undvik gärna direkt solljus, reflexer och att ha ljuskällor bakom dig.

Felsökning av PlayStation Move

 • Kontrollera att du har parat ihop PS Move med systemet med en mini-USB-kabel.
 • Kontrollera att statusindikatorn längst ned på PS Move lyser (en liten röd lampa).
 • Försök navigera på systemmenyn med PlayStation Move. Håll in T-knappen (avtryckaren) och rikta PS Move lätt åt vänster, höger, uppåt eller nedåt. Om du kan navigera på systemmenyn med PlayStation Move fungerar handkontrollen som den ska.

PlayStation Eye

 • Kontrollera att PlayStation Eye är ansluten till någon av USB-portarna på PS3 och är strömförsörjd. Om PS3 är på ska den blå lampan på PlayStation Eye lysa.
 • Gå till ikonen Inställningar på PS3-systemets XMB-meny, välj ”Tillbehörsinställningar” och tryck på (X-knappen). Gå sedan till ”Inställningar för kameraenhet” och tryck på (X-knappen). Om en bild av området som kameran är riktad mot visas på skärmen så fungerar PlayStation Eye som den ska.
 • Kontrollera att PlayStation Eye är inställd på vidvinkelvisning.
 • Testa med att justera belysningen i rummet. Se till att det inte är alltför ljust i rummet samt att det inte finns någon ljuskälla bakom den som spelar. Ställ dig mellan 1,5 och 3 meter från PlayStation Eye.

PlayStation 3-systemet

 1. Kontrollera att PS3 har identifierat och kalibrerat PS Move.
 2. Välj ”Tillbehörsinställningar” under ”Inställningar” på XMB-menyn.
 3. Bläddra längst ned på menyn och välj ”Kalibrera den rörelsekänsliga handkontrollen”.
 4. Kalibrera PS Move för PS3 genom att följa anvisningarna på skärmen.

Om PS Move fortfarande inte fungerar som den ska efter att du har testat stegen ovan:

 1. Kontrollera att du har kalibrerat PlayStation Move efter det aktuella spelet.
 2. Om spelet är igång trycker du på Select-knappen på PS Move för att kalibrera den rörelsekänsliga handkontrollen efter spelet.

Om PS Move fortfarande inte fungerar som den ska kan du testa med att återställa den rörelsekänsliga handkontrollen PS Move. Du kan trycka in återställningsknappen på handkontrollens baksida med ett spetsigt föremål (t.ex. en penna eller ett gem).