Updated den 21 augusti 2015

Allmän information om PlayStation Camera

I den här artikeln får du veta hur du installerar PlayStation Camera och hur du använder de huvudsakliga funktionerna.

 
 

Vad används PlayStation Camera till?

Med PlayStation Camera kan du lära PlayStation 4-systemet att känna igen dig via funktionen för ansiktsigenkänning, använda röstchatt i spel och komma åt systemkommandon, ansluta till resten av världen via spelsändningar med mera.

Hur ansluter jag PlayStation Camera?

Anslut PlayStation Camera-kabeln till din PlayStation 4 via AUX-porten på systemets baksida.

Placera PlayStation Camera på en plan yta och rikta kameran direkt mot den plats där du kommer att sitta när du spelar.

 • Om kameran inte känns igen av PlayStation 4-systemet tar du ut kamerakabeln och sätter i den igen. Om kameran fortfarande inte känns igen stänger du av PlayStation 4-systemet och sätter på det igen.
 • Du kan justera vinkeln på kameran uppåt och nedåt genom att luta den manuellt. Du gör det genom att hålla kamerans högra sida på plats och sedan försiktigt vrida kamerahuset tills det är i rätt läge.

Hur använder jag ansiktsigenkänning med PlayStation Camera?

Med PlayStation Camera är det bara att visa ditt ansikte för PlayStation 4-systemet, och sedan kan det känna igen dig. Du kan antingen lagra dina ansiktsdata under konfigurationen av PlayStation 4-systemet, eller senare via (Inställningar) > [Inloggningsinställningar] > [Aktivera ansiktsigenkänning].

 1. När du inleder kalibreringen söker PlayStation Camera efter och markerar ditt ansikte. Om kameran inte kan identifiera dig kan du försöka med att justera ljuset i rummet eller ändra kameravinkeln så att den är så rak som möjligt.
 2. Så fort ditt ansikte har identifierats följer du anvisningarna på skärmen för att vicka på huvudet och lagra alla nödvändiga data.
 • Det går bara att lagra ett ansikte per profil för igenkänning. Kontrollera att du är inloggad på rätt profil för PlayStation 4-systemet innan du lägger till dina ansiktsdata.
 • Det är bara de ansiktsdata som lagrats senast som används. Du uppdaterar dem genom att gå till (Inställningar) > [Inloggningsinställningar] > [Hantering av ansiktsdata] > [Lägg till ansiktsdata].
 • Ansiktsdata lagras endast i din PlayStation 4 och delas inte.
 • Ansiktsigenkänningen är inte avsedd att användas som säkerhetsfunktion. Om du vill skydda din PlayStation 4-profil ska du lägga till en säkerhetskod.

Hur tar jag bort lagrade ansiktsdata?

 1. Gå till (Inställningar) > [Inloggningsinställningar] > [Hantering av ansiktsdata].
 2. Välj [Radera] och tryck på -knappen.
 3. Du tar bort alla data genom att välja [OK] och trycka på -knappen på nästa skärm.

Hur använder jag PlayStation Camera i sändningar?

När du direktsänder PlayStation 4-spel kan du göra sändningen personligare genom att använda PlayStation Camera och visa ditt ansikte som en bild i bilden när du spelar.

 1. När du spelar ett spel klickar du på SHARE-knappen på handkontrollen och väljer [Sänd ut spelförlopp].
 2. På nästa sida väljer du liveströmningstjänst. Skapa ett nytt konto eller logga in på ditt befintliga konto och konfigurera direktsändningen.
 3. Du tar bort alla data genom att välja [OK] och trycka på -knappen på nästa skärm.
 4. Innan du börjar sända markerar du alternativet [Inkludera video från PlayStation®Camera i sändningen]. Du kan också markera "Inkludera mikrofonljud i sändningen" om du vill använda röstchatt via PlayStation Camera under strömningen.>

Hur använder jag röstfunktioner med PlayStation Camera?

När PlayStation Camera är ansluten och har identifierats på PlayStation 4-systemet kan du chatta med vänner i flerspelarspel utan headset. Du kan också använda röstkommandon till att hantera systemprogramvaran.

Om du vill chatta i spelet ska du kontrollera att röstchatt är aktiverat för spelet i fråga. Sedan kan du prata direkt med lagkamraterna medan du spelar.

 • När du använder ett headset identifieras headsetets mikrofon som standardenhet för röstsignal istället för mikrofonen på PlayStation Camera.
 • Du får bäst resultat om du talar tydligt och i vanlig samtalston. 

Ta reda på mer genom att läsa Använda PlayStation 4 med röstkommandon.

Läs om hur du skickar korta röstmeddelanden och chattar på partyn med vänner i användarhandboken till PlayStation 4 online.