Updated den 26 augusti 2015

Justera ingångs- och utgångsvolymen på headset för PlayStation 3

Läs om hur du justerar ingångs- och utgångsvolymen på ditt headset när du använder PlayStation 3.

 
 

Justera headsetvolymen så här:

  1. Kontrollera att headsetet har registrerats som en indataenhet för ljud på PlayStation 3-systemet genom att gå till XMB-menyn, välja [ Inställningar] > [Tillbehörsinställningar]> [Inställningar för ljudenhet]> [Indataenhet] och markera headsetet i listan som visas.
  2. En siffra för [Mikrofonnivå] visas. Markera den och tryck på knappen  och tryck sedan på [UPP]-knappen och [NED]-knappen för att justera volymen för ingående ljud. När du är nöjd med ljudet trycker du på knappen  för att bekräfta.
  3. Om du även tänker använda headsetet för utgående ljud ska du se till att det finns registrerat som ljudutgångsenhet på PlayStation 3-systemet genom att gå till XMB-menyn, välja [ Inställningar] > [Tillbehörsinställningar] > [Inställningar för ljudenhet] > [Utdataenhet] och markera headsetet i listan.
  4. En siffra för [Mikrofonnivå] visas. Markera den och tryck på knappen  och tryck sedan på [UPP]-knappen och [NED]-knappen för att justera volymen för utgående ljud. När du är nöjd med ljudet trycker du på knappen  för att bekräfta.