RIGS-klasser

Välj den RIG som passar dig bäst och bli en League-legend.

HUNTER

 • Höjd: 3,4 meter
 • Topphastighet: 95 km/h
 • Max. närstridsskada: 3 600
 • Hopp: Standard

Hunter-klassen är ett riktigt kraftpaket i fickformat, med en högre topphastighet än alla andra klasser. Det gör den perfekt för snabba attacker och flankanfall. Deras snabba hastighet gör att de även kan komma högre när de hoppar från ramper.

Men snabbhet är inte Hunterns enda styrka – tack vare sitt lite mindre format kan den använda smalare passager på arenan till sin fördel för att lättare kunna utmanövrera motståndare eller komma fram till målen snabbare.

 
 

MIRAGE

 • Höjd: 5,5 meter
 • Topphastighet: 82 km/h
 • Max. närstridsskada: 3 600
 • Hopp: Dubbelhopp

Mirage-klassen är en riktig allround-robot med en stor fördel: dubbelhoppet. Det gör att Mirage kan röra sig snabbt och smidigt genom arenans vertikala lager. Detta är enorm fördel då den snabbt kan ta sig till viktiga platser, som PowerSlam-mål eller strategiska platser för att ta ut inkommande fiender. Men var försiktig med att ta dig an starkare klasser i direkt strid.

TEMPEST

 • Höjd: 2,5 meter
 • Topphastighet: 74 km/h
 • Max. närstridsskada: 3 600
 • Hopp: Vertikalt hopp – Håll för att boosta upp i luften och sväva

Trots att den är långsam på marken och har ett relativt svagt pansar kan Tempest ändå bli den viktigaste delen av ett välkoordinerat RIGS-team.

Tempest är utrustad med två rotorblad som gör att den kan skjuta sig rakt upp i luften och sväva över arenan. Det gör den till en utmärkt spejare som kan se motståndarnas rörelser på långa avstånd och föra informationen vidare till lagkamraterna. Det vertikala hoppet gör även att Tempest enkelt kan ta sig ur en farlig situation om en större motståndare närmar sig.

 
 

SENTINEL

 • Höjd: 6 meter
 • Topphastighet: 79 km/h
 • Max. närstridsskada: 4000
 • Hopp: Markstöt – Ladda upp för att få extra höjd. Ett fulladdat hopp orsakar en kraftig stöt vid landning, som skadar och disorienterar motståndarna.

Sentinel-klassen är en riktig tungviktare som är bäst lämpad för att försvara Goals och Endzones. Men den kan även fungera som en förtrupp i ett organiserat laganfall mot fienden.

Den har extra pansar och en uppgraderad närstridsattack, vilket gör Sentinel otroligt effektiv i strider på nära håll. Genom att ladda upp sitt hopp kan Sentinel-klassen anfalla sina motståndare ovanifrån med en kraftig stöt, som sedan gör dem mottagliga för andra attacker.