PlayStation och miljön

Förutom att erbjuda våra kunder det bästa stället för spel strävar vi ständigt efter att minska vår miljöpåverkan.

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes
 
 

Våra produkter

Vi har minskat våra produkters miljöpåverkan på flera olika sätt, däribland följande:

Minskning av mängden skadliga material

Minskning av mängden skadliga material

Märkning av plastdelar i syfte att underlätta återvinning

Märkning av plastdelar i syfte att underlätta återvinning

Minskning av produkternas energiförbrukning

Minskning av produkternas energiförbrukning

 
 

Minskning av mängden skadliga material

Sony strävar efter att fasa ut ämnen som omfattas av miljölagstiftning ur sina produkter.

Alla våra batterier och skärmarna på PlayStation Vita är fria från kvicksilver. Kvicksilver förekommer ofta i batterier och skärmar och om dessa produkter inte kasseras på rätt sätt kan ämnet orsaka stora miljöproblem.

Vi använder inte vare sig klorerade eller bromerade flamskyddsmedel i våra konsolhöljen. Vid felaktig förbränning av avfall som innehåller bromerade flamskyddsmedel finns det en risk att skadliga ämnen hamnar i naturen.

 
 

Våra produktionsmaterial

Vi har successivt minskat vikten på våra PlayStation-produkter för att använda färre material, vilket i sin tur minskar råmaterialproduktionens koldioxidavtryck.

PlayStation 4

PlayStation 4

Sedan PlayStation 4 lanserades 2013 har vi minskat produktens vikt med 23 %

PlayStation 3

PlayStation 3

Sedan PlayStation 3 lanserades 2007 har vi minskat produktens vikt med 58 %

PlayStation Vita

PlayStation Vita

Sedan PlayStation Vita lanserades 2012 har vi minskat produktens vikt med 17 %

Chassin och höljen till PlayStation 3 och PlayStation 4 består av återvinningsbara komponenter i ABS-plast och polykarbonat, vilket underlättar återvinning av uttjänta produkter. Plastkomponenter som väger mer än 20 g märks med aktuell sammansättning, om detta är praktiskt genomförbart(1).

I syfte att öka återvinningsgraden på våra förpackningar använder vi kartongbaserade förpackningar till PlayStation 3 och Playstation 4 istället för polystyren.

 
 

Energiförbrukning och energieffektivitet

Vi arbetar aktivt för att minska vår energiförbrukning och eliminera utsläppen av växthusgaser. Det vill vi göra genom att implementera nya energisparande tekniker.

Sedan lanseringen av PlayStation 3 har vi minskat produktens strömförbrukning med över 60 % i spelläge och med över 80 % i standbyläge.

Genom att optimera PlayStation 4 har vi lyckats sänka den genomsnittliga strömförbrukningen vid spel med cirka 43 % sedan lanseringen(2).

Sedan lanseringen av PlayStation Vita 2012 har vi minskat produktens strömförbrukning med 27 %.

PlayStation 4 har utrustats med ett antal energisparande tekniker, däribland effektiv strömförsörjning, inbyggd System on a Chip-processor som anpassar strömförbrukningen efter användningen samt effektivt gddr5 ram-minne. Tack vare detta var PlayStation 4 redan vid lanseringen mer än dubbelt så strömsnål som PlayStation 3 vid navigering på hemskärmen. Detta trots att den nya konsolen var betydligt mer kraftfull än föregångaren.

Den energieffektiva chip-arkitekturen i kombination med strömhanteringsfunktionerna hos PlayStation 4 beräknas spara 50 kWh/år per såld konsol jämfört med föregångaren (vilket motsvarar 1,4 % av ett europeiskt hushålls genomsnittliga elförbrukning).(3)

PlayStation 3 och PlayStation 4 har även fått en automatisk strömsparfunktion, som växlar konsolen till standbyläge när den inte använts på 20 minuter. Viloläget på PlayStation 4 har även ett antal energisparande strömhanteringsfunktioner, däribland en "Återuppta"-funktion som memorerar var i spelet du befinner dig även när konsolen stängs av så att du senare kan fortsätta därifrån.

Mer information om strömförbrukningen hos PlayStation 3 och PlayStation 4 finns i avsnittet om energieffektivitet playstation.com/Energyefficiency.

 
 

Mer information

 • PlayStation VR 

  • PlayStation VR-systemens plastkomponenter förses med märkning i möjligaste mån, så att olika typer av plast enkelt kan identifieras i samband med återvinning(1).
  • Vi använder endast klor- och bromfria flamskyddsmedel i höljet till PlayStation VR.
  • Var noga med att återvinna och kassera ditt PlayStation VR-system i enlighet med lokala bestämmelser och gällande lagstiftning.
 • PS4 Pro 

  • PS4 Pro-systemens plastkomponenter förses med märkning i möjligaste mån, så att olika typer av plast enkelt kan identifieras i samband med återvinning(1).
  • Vi använder endast klor- och bromfria flamskyddsmedel i höljet till PS4 Pro.
  • Vi använder förpackningar i kartong som enkelt kan källsorteras.
  • För att spara energi försätts PS4 Pro automatiskt i standby- eller viloläge (nätverksstandby) när konsolen inte har använts på en viss tid.
  • Förpackningen är återvinningsbar. Kontakta lokala myndigheter om du är osäker på var det finns återvinningsanläggningar i ditt område.
  • Var noga med att återvinna och kassera ditt PS4 Pro-system i enlighet med lokala bestämmelser och gällande lagstiftning.
 • PlayStation 4

  • Sedan PlayStation 4 lanserades 2013 har vi minskat produktens vikt med 23 % och strömförbrukning med 43 %(2).
  • PlayStation 4-systemens plastkomponenter förses med märkning i möjligaste mån, så att olika typer av plast enkelt kan identifieras i samband med återvinning(1).
  • För att spara energi försätts PlayStation 4 automatiskt i standby- eller viloläge (nätverksstandby) när konsolen inte har använts på en viss tid.
  • Förpackningen är återvinningsbar. Kontakta lokala myndigheter om du är osäker på var det finns återvinningsanläggningar i ditt område.
  • Var noga med att återvinna och kassera ditt PlayStation 4-system i enlighet med lokala bestämmelser och gällande lagstiftning.
 • PlayStation 3

  • Sedan PlayStation 3 lanserades 2007 har vi minskat produktens vikt med 58 %(4) och strömförbrukning med 65 %(2).
  • PlayStation 3-systemens plastkomponenter förses med märkning i möjligaste mån, så att olika typer av plast enkelt kan identifieras i samband med återvinning(1).
  • Vi använder endast klor- och bromfria flamskyddsmedel i höljet till PlayStation 3.
  • Vi använder förpackningar i kartong som enkelt kan källsorteras.
  • För att spara energi försätts PlayStation 3 automatiskt i standbyläge (som drar 0,5 W eller mindre) när konsolen inte har använts på en viss tid.
  • Förpackningen till PlayStation 3 är återvinningsbar. Kontakta lokala myndigheter om du är osäker på var det finns återvinningsanläggningar i ditt område.
  • Var noga med att återvinna och kassera ditt PlayStation 3-system i enlighet med lokala bestämmelser och gällande lagstiftning.
 • PlayStation Vita

  • Sedan PlayStation Vita lanserades 2012 har vi minskat produktens vikt med 17 % och strömförbrukning med 27 %.
  • PlayStation Vita-systemens plastkomponenter förses med märkning i möjligaste mån, så att olika typer av plast enkelt kan identifieras i samband med återvinning(1).
  • Vi använder endast klor- och bromfria flamskyddsmedel i höljet till PlayStation Vita.
  • Vi använder förpackningar i kartong som enkelt kan källsorteras.
  • För att spara energi försätts PlayStation Vita i standbyläge när den inte har använts på en viss tid. 
  • Förpackningen till PlayStation Vita är återvinningsbar. Kontakta lokala myndigheter om du är osäker på var det finns återvinningsanläggningar i ditt område.
  • Var noga med att återvinna och kassera PlayStation Vita i enlighet med lokala bestämmelser och gällande lagstiftning.

(1) Vi märker inte upp plastdelar i följande fall: den yta som kan förses med märkning är mindre än 1 cm2, den aktuella delens prestanda eller funktion skulle påverkas negativt, till exempel knappar med beröringskänslig yta, plastlinser eller skärmar, genomskinliga utvändiga delar samt om märkning inte är möjlig på grund av plastdelens specifika produktionsmetod, till exempel strängsprutning.

(2) Genomsnittlig mätning av slumpvis utvalda konsoler och tre populära spel. 

(3) Beräkning baserad på effektmätning och hypotetisk elförbrukning hos PS3 (CEHC) och PS4 (CUH-10x).           

(4) Cirka 5 kg 2007, 2,1 kg 2013.