God of War Ragnarök opcije za dostupnost

Istražite preko 70 funkcija za dostupnost u igri God of War Ragnarök koji omogućava igračima da prilagode iskustvo toka igre u skladu sa njihovim potrebama.

 

Postavke za pristupačnost

God of War Ragnarök ima nove menije za postavke, svaki sa opcijom „delimično“ i „kompletno“. Kada se izaberu, ove postavke primenjuju set opcija u meniju, dajući im nove vrednosti. Svaka izmenjena postavka pojaviće se u plavoj boji u meniju. Možete da resetujete sve izmenjene vrednosti primenom postavke „isključeno“ ili korišćenjem resetovanja svih zadržanih dugmadi.

Postavke za pristupačnost za osobe sa slabijim vidom

Opcije: Isključeno, delimično, kompletno

 • Primenite unapred podešeni opseg opcija za igrače koji imaju oštećen vid. Ova postavka podešava postavke kao što su:
  • Pomoć za navigaciju
  • Tajming za puzle
  • Pomoć za nišanjenje za puzle
  • Fokusiranje
  • Ponovno centriranje kamere na napad
  • Automatsko prikupljanje
  • Pomoć za putovanje
  • Stil mini igre
  • Zvučni tragovi
  • Grabljenje omamljenih neprijatelja
  • HUD visokog kontrasta
  • UI veličina teksta
  • Veličina ikone, titlova i naslova

Postavke za pristupačnost za osobe sa slabijim sluhom

Opcije: Isključeno, delimično, kompletno

 • Primenite unapred podešeni opseg opcija za igrače koji su gluvi ili imaju oštećen sluh. Ova postavka podešava postavke kao što su:
  • Titlovi
  • Natpisi
  • Indikatori za smer
  • Imena zvučnika
  • Pozadina titlova i natpisa
  • Zamućenje titlova i natpisa

Postavka za Smanjenje kretanja

Opcije: Isključeno, delimično, kompletno

 • Primenite unapred podešeni opseg opcija za igrače koji imaju osetljivost na brze pokrete ili kretanja rčne kamere. Ova postavka podešava postavke kao što su:
  • Pomeranje kamere
  • Pomeranje kamere
  • Filmsko ujednačavanje
  • Stalna tačka
  • Zamućenje usled kretanja
  • Filmska granulacija
  • Asistencija za izmicanje
  • Ponovno centriranje na napad
  • Osetljivost nišana
  • Brzine rotacije kamere

Primenite postavke za pristupačnost za osobe sa smanjenim motoričkim sposobnostima

Opcije: Isključeno, delimično, kompletno

 • Primenite unapred podešeni opseg opcija za igrače sa psihičkim ili mobilnim invaliditetom. Ova postavka podešava postavke kao što su:
  • Tajming za puzle
  • Pomoć za nišanjenje za puzle
  • Pomoć za navigaciju
  • Vizuelizacija kontrolera
  • Ponovljeni pritisci dugmeta
  • Držanje menija
  • Sprint i stil mini igre
  • Grabljenje omamljenih neprijatelja
  • Režim besa
  • Fokusiranje
  • Ponovno centriranje kamere na napad
  • Promena ciljanja i blokiranja
  • Automatsko prikupljanje
  • Pomoć za putovanje
  • Stil izbegavanja

Promenjen indikator postavke

Opcije: Automatski

 • Postavke koje se menjaju sa svoje podrazumevane vrednosti biće označene plavom bojom da bi vam se dozvolila brža identifikacija postavki koje su podešene.

Alternativne kontrole

Santa Monica Studio je primio povratne informacije igrača i ponovo napravio prilagođavanje kontrola, dodajući nove načine za pristup ključnim sposobnostima i alternativama za neke radnje koje je teško koristiti. Uz dodatak prečica na panelu za dodir, stilova kontrolnog unosa, unapred podešenih kontrola i prilagođenih rasporeda - vi zaista kontrolišete svoju igru. 

Podešavanje kontrolera i remapiranje unosa

Prilagođavanje kontrolaPrilagodi

Opcije: Remapirajte pomoću sistema za mapiranje dugmadi zasnovanog na akcijama za 14 jedinstvenih dugmadi igrača.

 • Remapirajte i prilagodite sve kontrole.

Kontrolna šema

Opcije: Podrazumevano, Invertovano, Klasično, Levoruko, Desnoruko, Preživljavač, Atentator, Prilagođeno 1, Prilagođeno 2, Prilagođeno 3.

 • Remapirajte i prilagodite sve kontrole.

Vibracija kontrolera

Opcije: 0 do 10 klizač

 • Podesite intenzitet vibracije kontrolera.

Dugme podloge osetljive na dodir (unos za meni)

Opcije: Levi/desni unos, Pritisak/zadržavanje unosa, oružja, samo ekran, samo mapa.

 • Promenite funkcionalnost dugmeta podloge osetljive na dodir za unos u menije.

Prečice panela osetljivog za dodir

Opcije: Isključeno, Pomoć pri navigaciji, Prebacivanje HUD-a, Ekran visokog kontrasta, Spartanski bes, Brzo okretanje, Udar štitom.

 • Ključne akcije na mapi za bilo koji od četiri smera prevlačenja. Sva prevlačenja funkcionišu kao dodatak za njihov glavni unos. Prečice se mogu mapirati u više od jednog smera.

Leva palica i desna palica

Opcije: Podrazumevano, Invertovano.

 • Izaberite podrazumevano podešavanje da biste podesili pomeranje lika pomoću leve palice i pomeranje kamere pomoću desne palice ili obavljanje inverzije da biste ovo promenili.

Pokret penjanja

Opcije: Podrazumevano ili kamera

 • Kada je omogućeno, ovo podešavanje menja način na koji igrač stupa u interakciju sa vertikalnim prelazima kao što su usponi.
  • Podrazumevano: Igrač će se penjati u smeru pritiska.
  • Kamera: Igrač će se pomeriti u smeru u kom je kamera okrenuta kada pritisnete napred. Na primer, pritiskom na dugme napred dok gledate dole pomeriće vas na dole niz pukotinu.
 • Opcija za podešavanje kamere se preporučuje za igrače koji koriste asistenciju za navigaciju da bi orijentisali svoju kameru u smeru njihovog cilja.

Brz potez

Opcije: Isključeno, držite Blok [L1] + Dugme za prazne ruke [Dugme za usmerenje nadole], Zadržite na Palici za kretanje + Pritisnite dugme Sprint [R3].

 • Aktivirajte opciju Quick Turn (Brzo okretanje) da biste rotirali kameru 180 stepeni za okretanje iza sebe. Takođe dostupno kao prečica panela osetljivog za dodir za prevlačenje.

Spartanski bes

Opcije: Sprint [L3] + Fokusiranje [R3], Izbegavanje [X] + Interakcija [O].

 • Izaberite konfiguraciju dugmadi za aktiviranje Spartanskog besa. Takođe dostupno kao prečica panela osetljivog za dodir za prevlačenje.

Grabljenje omamljenih neprijatelja

Opcije: Pritisnite Fokusiranje (R3), zadržite interakciju (krug), palica za pomeranje.

 • Dugme Fokusiranje (R3 – Podrazumevano): Pritisnite [Dugme Lock-On (Fokusiranje)] dok ste u dometu neprijatelja koji je omamljen da biste započeli postupak hvatanja ošamućenog.
 • Zadržite interakciju (Krug): Zadržite [Interact] (Interakcija) dok ste u opsegu neprijatelja koji je ošamućen da biste započeli postupak hvatanja ošamućenog.
 • Palica za kretanje: Pritisnite [Move Stick] (Palicu za kretanje) i hodajte/sprintajte u smeru omamljenog neprijatelja da biste automatski započeli postupak hvatanja omamljenog neprijatelja.

Navigacija veština

Opcije: Podrazumevano, Dugmad za smer

 • Promenite metod za pomeranj u okviru menija za drvo veština između [MOvement Button] (Dugme kretanje), slobodnog pokazivača i dugmadi za smer.

Vraćanje oružja u korice

Opcije: Podrazumevano, Promena oružja

 • Izaberite način vraćanja oružja u korice:
  • Podrazumevano: Upotreba dugmeta za prazne ruke [Down Directional Button] (Dugme za smer dole) za vraćanje vašeg trenutnog oružja u korice.
  • Promena oružja: Pritiskom na dugme za oružje prebacujete se između opremanja i stavljanja oružja u korice.

Zadržavanja i pritisci

Santa Monica Studio je posvetio veliku pažnju da proširi opcije za smanjenje zamora od teških radnji, obezbeđujući da širok spektar radnji ima alternativne ulaze koji smanjuju potrebu za produženim držanjem i brzim pritiscima. 

Ponovljeni pritisci dugmeta

Opcije: Dodirnite ili zadržite

 • Obavljanje akcija sa više pritisaka brzim pritiskanjem ili zadržavanjem traženog dugmeta.
  • DODIR (Podrazumevano): Pritisnite dugme uzastopno da biste nastavili.
  • DRŽANJE: Zadržite dugme da biste napredovali.

Stil bloka

Opcije: Zadrži ili menjaj

 • Promenite metod unosa za blokiranje.
  • DRŽANJE (Podrazumevano): Zadržite dugme Blok [L1] da biste blokirali. Pustite da biste prekinuli blokiranje.
  • PROMENA: Pritisnite dugme Blok [L1] za blokiranje. Pritisnite dugme Blok [L1] ponovo da biste zaustavili blokiranje.

Stil nišanjenja

Opcije: Zadrži ili menjaj

 • Promenite metod unosa za ciljanje.
  • DRŽANJE (Podrazumevano): Zadrži [L2] za nišanjenje. Pustite da biste prekinuli ciljanje.
  • PROMENA: Pritisnite [L2] za nišanjenje. Pritisnite |L2| ponovo da biste zaustavili ciljanje.

Stil izbegavanja

Opcije: Zadržavanje ili menjanje (u igri je ovo zapisano kao Podrazumevano, Podrazumevano+ i Rolanje uz dodir)

 • Promenite metod unosa za izbegavanje.
  • PODRAZUMEVANO (Podrazumevano): Dodirnite za bočni korak, dodirnite dva puta da biste nastavili sa jednim kotrljanjem bočno.
  • PODRAZUMEVANO+: Dodirnite za bočni korak, dodirnite dva puta da biste nastavili sa kotrljanjem bočno. Nastavite sa držanjem da biste ponovili bočni korak a zatim kotrljanje.
  • DODIRNITE KOTRLJANJE: Dodirnite da biste zakoračili u stranu a zatim se otkotrljali. Nastavite da držite da biste ponovili postupak bočnok kretanja i kotrljanja.

Neutralno izbegavanje

Opcije: Isključeno, Uključeno

 • Upotrebite dugme za izbegavanje [O] da biste izbegli unazad kada ne pritisnete dugme za smer.

Pomoć za izbegavanje

Opcije: Isključeno, Uključeno

 • Pruža pojačani imunitet tokom izbegavanja.
  (Napomena: Evade Assist (Asistencija za izbegavanje) NIJE dostupna u režimima težina No Mercy ili God of War)

Sprint

Opcije: Pritisnite dugme sprint [L3], zadržite izbegavanje [X], automatski

 • Izaberite ulazni stil za sprint. Unosi za pritiskanje i zadržavanje mogu se remapirati.

Kašnjenje automatskog sprinta:

Opcije: 0,0 - 5,0

 • Podešavanje vremena pre aktiviranja opcije automatskog sprinta. Donje postavke će aktivirati sprint kada je potrebna mala distanca. Više postavke za povećano kašnjenje pre početka sprinta.

Držanje menija

Opcije: Podrazumevano, Brzo

 • Podesite vreme za koje dugme treba da bude pritisnuto u meniju da bi se obavile akcije za držanje kao što je pravljenje ili trošenje XP.
  • Podrazumevano: Držite tokom kompletnog trajanja da biste potvrdili akciju.
  • Brzo: Smanjite vreme čekanja tako što će potvrda biti brža.

Pomoć

Istražite raznovrsnost za pomoć za tok igre za česte akcije - od pomoći za borbu koje će vam pomoći da ostanete na cilju do pomoći za puzle da biste preokrenuli trenutke za puzle koji traju delić sekunde u fleksibilnije vreme za nišanjenje. Funkcije automatsko prikupljanje i automatsko preuzimanje je takođe dodata da bi vam se omogućilo lako upravljanje opremom i plenom.

Pomoć za nišanjenje

Opcije: Isključeno, klasično, klasično+

 • Kada ciljate, ova funkcija vodi kameru uz pomoć trenutnog udara i trenja cilja.
  • Klasično: Usmerava kameru na najbližu metu u odnosu na končanicu za nišanjenje.
  • Klasično +: Usmerava kameru na najbližu metu do končanice za nišanjenje sa bilo kog dela na ekranu.

Pomoć za nišanjenje za puzle

Opcije: Isključeno, Uključeno

 • Povicute končanicu za nišanjenje na obličnji cilj puzle tokom nišanjenja.

Fokusiranje kamere

Opcije: Isključeno, klasično, automatsko nišanjenje, automatsko nišanjenje+

 • Upotrebite dugme za fokusiranje za aktiviranje, upotrebite palicu za kretanje da biste promenili mete. Fokusiranje će zadržati neprijatelje u sredini prikaza kamere sve dok događaj ili akcija ne prekinu fokus.
  • Klasično: Fokusiranje će držati neprijatelja u vidnom polju do njegove smrti. Fokusiranje će se privremeno prekinuti kada igrač nišani. Ciljevi mogu da prekinu fokusiranje uz specijalne pokrete ili ako izađu van opsega.
  • Auto-Target (Automatsko nišanjenje): Fokusiranje se nastavlja dok ciljate i prebacuje se na novu metu na ekranu nakon smrti trenutne mete. Dok ciljate, prevucite prstom da biste ciljali na određene delove nekih neprijatelja. Automatsko nišanjenje prebaciće se na novu metu nakon prekida fokusiranja obavljanjem specijalnog poteza.
  • Auto-Target+ (Automatsko nišanjenje+): Dodaje nišanjenje za neprijatelje van ekrana kao dodatak za sve postavke za automatsko nišanjenje.

Asistencija za izmicanje

Opcije: Uključeno, isključeno

 • Kamera će automatski pratiti grupe neprijatelja kada se pomeate bočno.

Aktivacija funkcije nišanjenja senzora za pokret

Opcije:: Isključeno, nišanjenje

 • Omogućite kretanje kontrolera senzor pokreta za kontrolisanje kamere prilikom nišanjenja.

Tajming za puzle

Opcije: Podrazumevano, Prošireno, Prošireno+

 • Daje vam više vremena da sastavite puzlu u okruženju. Ovo može da uključuje usporavanje objekata za puzle, i/ili produženje dozvoljenog vremenskog perioda za rešavanje puzli.

Horizontalna / Vertikalna brzina – Funkcija nišanjenja senzora za pokret

Opcije: 0,1-3,0 klizač

 • Podesite brzinu okretanja kamere sa kretanjem funkcije nišanjenja za senzor za kretanje

Ubrzanje – Funkcija nišanjenja senzora za pokret

Opcije: 0-10 klizač

 • Dok ciljate, veće brzine koje detektuje funkcija senzora pokreta će povećati kretanje kamere. Brzo kretanje pomeraće kameru više. sporije kretanje pomeraće kameru manje.

Smanjenje malih kretanja – Aktivacija funkcije nišanjenja senzora za pokret

Opcije: 0-30 klizač

 • Tokom nišanjenja, pokreti kamere će biti smanjeni ako se kontroler rotira sporije od ove brzine (stepeni u sekundi) sa omogućenom funkcijom ciljanja senzora pokreta. Ovo može da pomogne u kompenzaciji nenamernog kretanja kamere usled stvari kao što je pritiskanje dugmadi.

Stil mini igre

Opcije: Precizno, jedno dugme, automatski

 • Promenite metod koji se koristi za obavljanje preciznih mini igara:
  • Preciznost: Pomerajte se u smeru da biste obavili mini igru.
  • Jedno dugme: Pritisnite jedno dugme za svaku potrebnu akciju u mini igri.
  • Automatski: Nakon pokretanja mini-igre, ovo je kompletno automatski.

Kontrolne tačke za male šefove

Opcije: Isključeno, Uključeno

 • Kada vas ubije mali šef (npr. Drevni), ponovno pokretanje borbe će ga ponovo pokrenuti sa smanjenim zdravljem ako je oštećen ispod određenog procenta pre smrti igrača. (Napomena: Kontrolne tačke za mini šefove NISU dostupne za režime težine No Mercy ili God of War.)

Funkcija automatskog opremanja

Opcije: Aktivirano u menijima Oružja i oklop

 • U menijima Oružje i oklop, pritisnite dugme Automatsko opremanje iz izaberite ciljanu stavku da biste automatski primenili opremu za Kratosa. Ova funkcija će dati prioritet opremi koja Kratosu daje najveće pojačanje nivoa snage, sortirano izabranom statistikom.

Automatsko prikupljanje

Opcije: Isključeno, osnove, ekonomija, kompletno

 • Pokupite različite predmete sa zemlje automatski prilikom približavanja.
  • Osnove: Prikuplja zdravlje, bes i drugo kamenje kada je potrebno.
  • Ekonomija: Sakuplja se hacksilver, resursi i plen koji ispadne tokom borbe.
  • Kompletno: Kombinuje osnovna i ekonomska podešavanja.

Ponovno centriranje kamere na napad

Opcije: Isključeno, klasično, prioritet, prioritet+

 • Kamera će se automatski pomerati iza igrača kada koristi bliske napade.
  • Klasično: Ponovo centrira kameru nakon napada na neprijatelja bliskim napadima.
  • Prioritet: Preusmerava kameru prema najbližem neprijatelju na ekranu kada se zamahuje oružjem ili parira.
  • Prioritet+: Preusmerava kameru prema najbližem neprijatelju kada se zamahuje oružjem ili parira, uključujući i neprijatelje van ekrana.

Titlovi i natpisi

Prateći najbolje prakse za opcije za film i televiziju, titlove i natpise, osigurava se da igrači mogu da iskuse visok fidelitet iskustva sa ili bez zvuka.

Titlovi

Opcije: Isključeno, Uključeno

 • Omogućava titlove za dijaloge koji se izgovaraju

Zamućenje titlova i natpisa

Opcije: Isključeno, Uključeno

 • Zamutite pozadinu iza titlova i natpisa da biste poboljšali čitkost.
  (Napomena: Ovo se može kombinovati sa funkcijom Pozadina titlova i natpisa.)

Pozadina titlova i natpisa

Opcije: Nijedna, Svetlo, Mračno

 • Omogućava tamnu pozadinu iza titlova za poboljšanje vidljivosti.
  • Svetlo: Dodajte crnu kutiju male prozirnosti iza teksta za blagi kontrast.
  • Mračno: Dodaje se okvir velike prozirnosti crne boje iza teksta visokog kontrasta.

Indikatori za smer

Opcije: Isključeno, Uključeno

 • Omogućava strelicu pored titla koja označava relativan smer na ekranu za zvuk dijaloga i zvuka koji nije govor. Zvučnici na ekranu neće imati indikator za smer sa titlovima dijaloga.

Imena zvučnika

Opcije: Isključeno, Uključeno

 • Prikazuje ime govornika uz titl.

Boja natpisa

Opcije: Isključeno (bela), cijan, zelena, žuta, ružičasta, narandžasta, ljubičasta, plava

 • Izaberite boju za zvučne opcije koje nisu govor.

Boja zvučnika

Opcije: Isključeno (bela), cijan, zelena, žuta, ružičasta, narandžasta, ljubičasta, plava

 • Kada je funkcija Imena zvučnika omogućena, prikazuje se ime sa unikatnom bojom.

Boja titla

Opcije: Isključeno (bela), cijan, zelena, žuta, ružičasta, narandžasta, ljubičasta, plava

 • Izaberite boju za titlove izgovorenih dijaloga.

Natpisi

Opcije: Isključeno, Uključeno

 • Omogućite prikaz zvuka koji nije govor i opisa kao natpisa.

Boja i veličina titlova i naslova

Opcije: Podrazumevano, Veliko, Izuzetno veliko

 • Podesite veličinu teksta za titlove i natpise.
Podrazumevani titlovi
Veliki titlovi
Izuzetno veliki titlovi

Vizuelna pomagala

God of War Ragnarök nudi postavke koje jednostavno omogućavaju igračima da zadrže vizuelnu jasnoću važnih elemenata na ekranu čak i kada sedite udaljeno od ekrana ili igrate sa slabim vidom. Bez obzira da li čitate titlove dijaloga, uključujete se u borbu sa više neprijatelja, ili vizuelno tražite stavke za sakupljanje – raznovrsne postavke pomažu da ključne informacije na ekranu budu jasne. 

Podrazumevana veličina UI teksta
XXL UI veličina teksta

Veličina ikone

Opcije: Malo, Podrazumevano, Veliko, Izuzetno veliko

 • Gde je moguće, povećajte (ili smanjite) veličinu ikona dugmadi u svetu, podupita, traka zdravlja neprijatelja, ikona mapa i indikatora cilja za zaključavanje radi poboljšane vidljivosti.
Podrazumevana ikona
Mala ikona
Velika ikona
Izuzetno velika ikona

UI veličina teksta

Opcije: Podrazumevano, Veliko, Izuzetno veliko, XX veliko

 • Kada je to moguće, povećajte veličinu UI teksta za lakše čitanje. (Napomena: da je ova funkcija odvojena od postavke Veličina titlova i natpisa.)

UI korekcija boje

Opcije: Podrazumevano, Set 1, Set 2, Set 3

 • Izaberite set boja za primenu za kritične UI elemente u svetu, ba primer prekid bloka ili prstenovi koji ne mogu da se otključaju.

Vizuelne refleksije sekire

Opcije: Isključeno, Uključeno

 • Prikazuje luk koji reflektuje određene površine puzle za prikaz putanje odskoka sekire.

Snaga filtera

Opcije: 1-10

 • Podesite intenzitet primenjenih filtera boje na celom ekranu.

Vizuelizacioni kontrast

Opcije: Svetlo, Srednje, Mračno

 • Promena prozirnosti vizualizacije kontrolera:
  • Svetlo: Samo ograničava i ističe.
  • Srednje: Blago niska providnost crne pozadine je dodata.
  • Mračno: Crna boja velike prozirnosti dodaje se u vizuelizaciju.

HUD visokog kontrasta

Opcije: Isključeno, Uključeno

 • Dodavanje mračnog kontrasta kao pojačanje UI elemenata.

Filmski delovi u visokom kontrastu

Opcije: Isključeno, Uključeno

 • Izaberite ako boje visokog kontrasta treba da budu prikazane u filmskim trenutcima.

Smanjenje treperenja

Opcije: Isključeno, Uključeno

 • Smanjenje treperenja kod trenutaka koji imaju efekte treperenja na celom ekranu (npr. efekti u stilu „fleš benga“).

Individualni izbor boja za 10 kategorija

 • Opcije:      
  • Kratosova boja
  • Boja Atreusa
  • Boja šefa/mini šefa
  • Boja neprijatelja
  • NPC boja
  • Boja cilja
  • Interaktivne boje
  • Boja za opasnost
  • Oznake za putovanje
  • Boja pozadine
 • Dodelite individualne boje za bilo koje kombinacije kategorija da biste kreirali prilagođeni režim visokog kontrasta.

Filter za boju

Opcije: Isključeno, crveno-zeleno, zeleno-crveno, plavo-žuto

 • Primenite filter za ceo ekran na objekat u igri koristeći promenu boje da biste smanjili upotrebu određenih spektara boje (takođe poznato kao daltonizacija).

Vizuelizacija kontrolera

Opcije: Isključeno, Uključeno

 • Omogućite prikaz slike kontrolera na ekranu i unosa tokom toka igre.
  Ovo će se automatski sakriti u menijima i kinematici.

Postavka za prikaz visokog kontrasta

Opcije: Isključeno, Opšte, crveno-zeleno, zeleno-crveno, plavo-žuto, sakupljač, opasnost, osvetljenje

 • Izaberite postavku za visok kontrast da biste primenili unapred izabranu paletu boja prema velikom broju kategorija odjednom ili upotrebite opciju u nastavku da individualno podesite kategorije. Prikaz u visokom kontrastu omogućava saturaciju kompletne boje likova i objekata da bi se lakše videli. (NAPOMENA: Kada se upari sa Prevlačenjem preko ekrana visokog kontrasta, ovaj režim može da se uključuje i isključuje u bilo kom trenutku tokom igre. Ovaj režim se automatski isključuje u menijima lika.)

Smanjenje kretanja

Eliminisanjem podrhtavanja kamere u toku igre ili uključivanjem trajne tačke, God of War Ragnarök ima postavku koja pomaže u ujednačenijem iskustvu u igri.

Pomeranje kamere

Opcije: 0 do 10 klizač

 • Podesite intenzitet kratkih, visoko-frekventnih i iznenadnih pomeranja kamere. Ovi potezi se obično dešavaju u borbi.

Pomeranje ambijentalne kamere

Opcije: 0 do 10 klizač

 • Podesite intenzitet na sporo, ručno i druge kružne pokrete kamere u toku igre. Ovi potezi se obično dešavaju u mirovanju ili na putovanju. (Napomena: Ova funkcija ne utiče na filmske trenutke.)

Zamućenje usled kretanja

Opcije: 0 do 10 klizač

 • Podesite intenzitet efekta zamućenja usled kretanja.

Filmska granulacija

Opcije: 0 do 10 klizač

 • Podesite količinu primenjene filmske granulacije.

Stalna središnja tačka

Opcije: Isključeno, Malo, Srednje, Veliko

 • Prikazuje trajnu končanicu na sredini ekrana uz razne opcije za veličinu.

Boja tačke za stalni centar

Opcije: Bela, crna, plava, zelena, ljubičasta, crvena, žuta

 • Podesite boju dosledne centralne tačke.

Filmsko ujednačavanje

Opcije: Isključeno, Uključeno

 • Ujednačavanje kretanja kamere za smanjenje trešenja i okretanja tokom ručnog pomeranja kamere u filskim scenama kada je to moguće.

Navigacija i traverznost

Putovanje širom sveta je važno za otkrića i avanturu. Sa novim opcijama za pomoć pri navigaciji i pomoć pri prelasku, možete se samopouzdano kretati širom sveta.     

Pomoć za navigaciju

Opcije: Isključeno, Uključeno

 • Pritisnite dugme za fokusiranje da biste usmerili kameru u smeru vaše trenutne priče ili cilja izabranog na mapi kada niste u borbi. (Napomena: Asistencija za navigaciju može se upariti sa brzom aktivacijom.)

Pomoć za putovanje

Opcije: Isključeno, Automatski, Automatski+

 • Prelazite predmete i prepreke koristeći samo palicu za kretanje, smanjujući broj pritiska dugmeta koji je potreban za prelaženje i penjanje.
  • Auto (Automatski): Uključuje svodove, obloge, rupe za preskakanje i silazne izbočine.
  • Auto+ (Automatski+): Dodaje puzanje, pritiskanje i tačke penjanja radnjama uključenim u automatskom režimu.

Zvučni tragovi i čitač ekrana

Nove u God of War seriji su dve funkcije koje podržavaju igranje za igrače sa slabijim vidom. Zvučni tragovi mogu da ukažu na obaveštenja na ekranu koja omogućavaju igračima da brzo identifikuju koji postupak je dostupan u opštem i borbenom toku igre. Funkcija čitača ekrana (samo engleski jezik) pomaže igračima u navigaciji tokom izbora menija kao pomoć u učenju osnova igre.  

Zvučni tragovi

Opcije: Isključeno, Uključeno

 • Reprodukuje dodatne zvuke (ili izgovorene informacije o pravcu) koji odgovaraju različitim borbenim i traverzalnim radnjama. (Napomena: Pogledajte Rečnik termina za audio tragove da biste čuli sve dostupne tragove.)

Čitač ekrana za izabrane ključne menije (samo za engleski jezik)

Opcije: Isključeno, Uključeno

 • Omogućava naraciju za izabrani tekst na ekranu (samo za engleski jezik). Funkcija Čitač ekrana radi sa sledećim ekranima: 
  • Početni ekran
  • Meni za ukrcavanje
  • Meni Opcije
  • Meni Tutorijali
  • Meni za izbor kraljevstva
  • Meni za automatsko preuzimanje
 • Jačina zvuka za opciju čitača ekrana može se podesiti iz menija Jačine zvuka .

Podešavanje zvuka

Podesite audio iskustvo za svoje igračko iskustvo prema svojim ličnim postavkama, kao što je pojačavanje glasa ili centriranje paniranog dijaloga, da bi se obezbedilo da igra zvuči bolje prema vašim specifikacijama.

Globalno

Opcije: 0 do 10 klizač

 • Podesite maksimalnu jačinu zvuka za sve zvuke u igri.

Efekti

Opcije: 0 do 10 klizač

 • Podesite jačinu zvučnih efekta.

Dijalog

Opcije: 0 do 10 klizač

 • Podesite jačinu zvuka za dijalog.

Muzika

Opcije: 0 do 10 klizač

 • Podesite jačinu muzike.

Kontrolni zvučnik

Opcije: 0 do 10 klizač

 • Podesite jačinu zvuka zvučnika kontrolera.

Zvučna pomoć za dostupnost

Opcije: 0 do 10 klizač

 • Podesite jačinu zvučne pomoći za dostupnost.
  (Napomena: Zvučni tragovi mogu da se pronađu u meniju Zvuk i titlovi ili u meniju Pristupačnost.)

Jačina zvuka Čitača ekrana

Opcije: 0 do 10 klizač

 • Podesite jačinu zvuka za naraciju iz teksta u govor (samo za engleski jezik).

Rečnik za zvučne tragove

Opcije: U Meniju Opcije

 • Pregledajte i slušajte različitu audio pomoć koja se pojavljuje u igri.

Paniranje zvuka

Opcije: -5 do 5 klizač

 • Podesite paniranje zvuka levo/desno.

Centralno paniranje dijaloga

Opcije: Isključeno, Uključeno

 • Dijalozi svih likova biće reprodukovani kroz centralni zvučni kanal kada je opcija omogućena. Ovo uklanja sve informacije za paniranje i okruženje, smanjuje zvučnu imerziju u smeru poboljšane jasnoće izgovorenih reči.

Pojačanje glasa

Opcije: Isključeno, Uključeno

 • Podesite audio miks da biste povećali jasnoću prilikom dijaloga likova. (Napomena: Ovo može da utiče na jasnoću muzike i zvučnih efekata kada likovi govore.)

Integrisana podrška za mono zvučni sistem

Opcije: Automatska detekcija

 • Automatska detekcija upotrebe mono zvuka preko PlayStation postavki i primena u igri.

HUD

Opcije za HUD prilagođavanje zadržane su iz God of War (2018) i sada vam omogućavaju da prilagodite uključivanje i isključivanje ovih elemenata prevlačenjem.

Kompas

Opcije: Uključeno, prevlačenje, isključeno

 • Prikazuje kompas u gornjem delu ekrana
  • Uključeno (Podrazumevano): Kompas će se prikazivati i skrivati na način određen u toku igre.
  • Prevuci: Vidljivost kompasa može se uključiti i isključiti kada se dodeli na prevlačenje.
  • Isključeno: Kompas se neće prikazivati u većem delu igre.

Trake zdravlja neprijatelja

Opcije: Uključeno, prevlačenje, isključeno

 • Prikazuje element iznad glava neprijatelja koji označava njihov nivo, zdravlje, omamljenost i statusne efekte
  • Uključeno (Podrazumevano): Trake za zdravlje neprijatelja prikazivaće se i skrivati na način određen u toku igre.
  • Prevuci: Trake za zdravlje neprijatelja mogu se uključiti i isključiti kada se dodele na prevlačenje.
  • Isključeno: Trake za zdravlje neprijatelja neće se prikazivati u borbi.

Trake zdravlja šefova

Opcije: Uključeno, prevlačenje, isključeno

 • Prikaz trake zdravlja za šefa na vrhu ekrana prilikom borbe sa šefom i mini šefom.
  • Uključeno (Podrazumevano): Trake za zdravlje šefova prikazivaće se i skrivati na način određen u toku igre.
  • Prevuci: Trake za zdravlje šefova mogu se uključiti i isključiti kada se dodele na prevlačenje.
  • Isključeno: Trake za zdravlje šefova neće se prikazivati u borbi.

Indikator neprijatelja van ekrana

Opcije: Uključeno, prevlačenje, isključeno

 • Prikazuje indikator oko Kratosa koji se osvetljava i pokazuje kao indikacija smera/tipa dolaznog napada.
  • Uključeno (Podrazumevano): Indikator za neprijatelja van ekrana prikazivaće se i skrivati na način određen u toku igre.
  • Prevuci: Indikator za neprijatelje van ekrana mogu se uključiti i isključiti kada se dodele na prevlačenje.
  • Isključeno: Indikator za neprijatelja van ekrana neće se prikazivati u borbi.

Borbeni HUD

Opcije: Uključeno, prevlačenje, isključeno

 • Prikazuje zdravlje, bes ili druge elemente povezane sa borbom u HUD.
  • Uključeno (Podrazumevano): Borbeni HUD (zdravlje, bes, itd.) prikazivaće se i skrivati na način određen u toku igre.
  • Prevuci: Borbeni HUD može se uključiti i isključiti kada se dodeli na prevlačenje.
  • Isključeno: Borbeni HUD neće se prikazivati u većem delu igre.

Obaveštenja za tok igre

Opcije: Uključeno, prevlačenje, isključeno

 • Dozvolite da se opšte informacije za igru kao što su prikupljanja, pohodi i otključavanja budu prikazani u HUD.
  • Uključeno (Podrazumevano): Obaveštenja u igri (prikupljanja, pohodi, itd.) će se prikazivati i skrivati na način određen u toku igre.
  • Prevuci: Obaveštenja za kamere mogu se uključiti i isključiti kada se dodeli na prevlačenje.
  • Isključeno: Obaveštenja u igri neće se prikazivati u većem delu igre.

Končanica za nišanjenje

Opcije: Uključeno, prevlačenje, isključeno

 • Prikaz indikatora na ekranu na kome igrač nišani preko končanice.
  • Uključeno (Podrazumevano): Končanica za nišanjenje prikazivaće se i skrivati na način određen u toku igre.
  • Prevuci: Končanica za nišanjenje može se uključiti i isključiti kada se dodeli na prevlačenje.
  • Isključeno: Končanica za nišanjenje neće se prikazivati u većem delu igre.

Težina igre

Na kraju, Santa Monica Studio je proširio izbor za težinu borbe da bi se dodao novi nivo koji omogućava veću fleksibilnost.

Izazov

Opcije: Priča, Milost, Balans, Bez milosti, God of War

 • Podesite sveukupnu težinu borbe u igri.
  • Daj mi priču: Za one koji žele iskustvo sa najmanje fokusa na borbu.
  • Daj mi milost: Za igrače koji žele priču fokusiranu na tok igre uz određeni fokus na borbu.
  • Daj mi balans: Jednak fokus na borbu i tok igre.
  • Igranje bez milosti: Za one koji žele zahtevniju borbu.
  • Dajte mi God of War: Za one koji žele igru na najvećoj mogućoj teškoći. God of War režim može se izabrati samo kada pokrećete igru u meniju za početak.

Kodeks za naučene lekcije

 • Pregledajte savete i lekcije u kodeksu u bilo kom trenutku, uključujući informacije o borbi, istraživanju i novoj mehanici igre.

Poruka iz Santa Monica Studio

„Povećanje dostupnosti u igranju je nešo ka čemu se teži u celoj industriji. Ono što smo uspeli da implementiramo u igri God of War Ragnarök ne bi bilo moguće bez znanja i smernica naših mnogih partnera. Želeli bismo da odamo priznanje PlayStation Studios širom sveta čije je znanje bilo neprocenjivo i inspiracija – posebno timovima u Naughty Dog i Insomniac Games.

Takođe bismo želeli da se zahvalimo našim konsultantima za pristupačnost na njihovom vođstvu tokom razvoja igre: Džošua Straubu, Pol Amadeus Lejn, Džejms Ret, Alana Pirs, Džejson Bolt, SightlessKombat, Kristofer Robinson."

-Mila Pavlin