Pogoji in pravila sodelovanja

1.člen

Organizator nagradnega natečaja PlayStation Slovenija je Sony Europe B.V., V Parku 2308/8, 148 00 Praha (v nadaljevanju teksta: organizator). S temi pravili organizator opredeli sodelovanje v nagradnem natečaju z namenom oglaševanja znamke PlayStation in izboljšanja prodaje le-teh in povezanih vsebin.

 

2.člen

Nagradni natečaj se začne 3.5.2020, ob 18:00, in traja do 10.7.2021, do 24:00, in poteka na uradni strani PlayStation Slovenija.

 

3.člen

Na nagradnem natečaju lahko sodelujejo vse fizične osebe, starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo kriterije nagradnega natečaja. Nagrade ne morejo osvojiti osebe, ki so v preteklem mesecu že osvojile nagrado v natečajih na uradni strani PlayStation Slovenija in/ali so zaposleni pri organizatorju.

 

4.člen

 

Kriterij nagradnega natečaja zahteva, da je za sodelovanje v nagradnem natečaju potrebno opraviti prednaročilo igre. Upoštevajo se prednaročila do 10.7.2021 do 24:00.

 

5.člen

 

Vsak udeleženec lahko sodeluje samo enkrat.

 

6.člen

Nagrade:
5 x paket promocijskega materiala

1 x 12-mesečna naročnina PS Plus in paket promocijskega materiala.
V vrednosti nagrade je vključen DDV po zakonsko določeni stopnji. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar, niti ni mogoče zahtevati kakršnegakoli finančnega nadomestila. Nagrajenec nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v višji vrednosti, kot je določeno v pravilih. Sony Europe B.V. (v nadaljnjem tekstu organizator in izvajalec obdelave podatkov) bo nagrade poslal nagrajencem.

 

7.člen

PlayStation Slovenija bo nagradil šest oseb. Dobitnike bomo objavili najkasneje 14 dni po zaključku nagradnega natečaja, in sicer 24. julija 2021. Nagradni natečaj se zaključi 10. julija 2021, ob 24:00.

 

8.člen

Rezultat nagradnega natečaja in nagrajenci bodo objavljeni na uradni strani PlayStation Slovenija v enem dnevu po zaključku nagradnega natečaja. Ko bo žirija izžrebala nagrajence, bodo le-ti o tem tudi obveščeni preko zasebnega sporočila na njihov e-naslov. Nagrajenci in drugi udeleženci natečaja se strinjajo z uporabo podatkov v marketinške namene.

 

9.člen

Udeleženci nagradnega natečaja so seznanjeni s pravili preko objave na uradni strani PlayStation Slovenija, z dnem 3.5.2021. S sodelovanjem na tem nagradnem natečaju udeleženci sprejemajo pravila nagradnega natečaja.

 

10.člen

Organizator izjavlja, da oglaševana nagradna igra na podlagi 2. člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 108/12, 11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B) ne spada v področje uporabe navedenega zakona.

 

11.člen

V nobenem primeru ne bo podeljenih več nagrad, kot jih je določenih v teh pravilih. Organizator nagradnega natečaja v nobenem primeru ne odgovarja za zamujene, nepopolne ali napačne prijave.

12.člen

Vse obveznosti organizatorja prenehajo po izročitvi nagrade nagrajencu.

 

13.člen

Natečaj se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, zavrniti ali se jim izogniti. Udeleženci bodo o prekinitvi nagradnega natečaja izvedeli preko uradne strani PlayStation Slovenija.

 

14.člen

S sodelovanjem na natečaju udeleženci sprejemajo ta pravila in obveznosti.