PlayStation.com

Pravne informacije

 
 

Poročilo glede zakona Združenega kraljestva o sodobnem suženjstvu

Od vseh Sonyjevih zaposlenih se pričakuje, da izpolnjujejo standarde etičnega in odgovornega ravnanja, ki so predeljeni v kodeksu vedenja skupine Sony (kodeks). Kodeks vključuje temeljna načela spoštovanja človekovih pravic ter prepoveduje suženjstvo in trgovino z ljudmi, vključno s prisilnim delom in delom otrok. Sony objavlja letno poročilo na ravni skupini glede izvedenih ukrepov, s katerimi zagotavljamo, da v naši poslovni in dobavni verigi nista prisotna suženjstvo in trgovina z ljudmi. Poročilo tudi izpolnjuje zahteve zakona Združenega kraljestva o sodobnem suženjstvu iz leta 2015. Če želite izvedeti več o Sonyjevih prizadevanjih za preprečevanje suženjstva in trgovine z ljudmi, preberite poročilo.