PlayStation.com

Pravne informacije

 
 

Pogoji in določila – posebna pravila za umetniški natečaj "Shadow of the Colossus Fan Art Competition"

 

 

1.             Na umetniškem natečaju "Shadow of the Colossus Fan Art Competition" ("natečaj") lahko sodelujejo osebe, stare 18 let ali več, ki so prebivalci Avstralije, Avstrije, Belgije, Češke republike, Danske, Finske, Francije, Nemčije, Grčije, Irske, Luksemburga, Nizozemske, Nove Zelandije, Norveške, Poljske, Portugalske, Rusije, Slovaške, Španije, Švedske, Švice in Združenega kraljestva ("sodelujoče države"), razen zaposleni, agenti, pogodbeniki ali svetovalci promotorja (kot je opredeljeno spodaj) in njegovi najožji sorodniki, povezana podjetja in drugi, ki so poslovno povezani z natečajem ("sodelujoči"). Ti pogoji (opredeljeni spodaj) veljajo za tiste sodelujoče, ki so prebivalci Avstralije, Avstrije, Belgije, Češke republike, Danske, Finske, Nemčije, Grčije, Irske, Luksemburga, Nizozemske, Nove Zelandije, Norveške, Poljske, Portugalske, Rusije, Slovaške, Španije, Švedske, Švice in Združenega kraljestva.

 

2.              Sodelujoči, stari med dvanajst (12) in sedemnajst (17) let, morajo za sodelovanje na natečaju in prevzem nagrade pridobiti pisno soglasje staršev ali skrbnikov (opredeljeno spodaj).

 

3.             Na natečaj se lahko prijavite od 24. januarja 2018 ob 09.00 CET ("Datum začetka") do 22. februarja 2018 ob 00.59 CET ("Datum zaključka").  Obdobje od datuma začetka do vključno datuma zaključka se imenuje "obdobje natečaja".

 

4.             Sodelovanje na natečaju je brezplačno in ni pogojeno z nakupom. S prijavo na natečaj sodelujoči sprejmemo te zavezujoče pogoje in določila ("pogoji"), pa tudi splošna pravila (kliknite tukaj).

 

5.             Za prijavo na natečaj morajo sodelujoči v času obdobja natečajaizvesti naslednje korake: 

a)       Sodelujoči oblikujejo izvirno sliko na temo video igre Shadow of the Colossus. Slika mora biti v ločljivosti 300 dpi in mora meriti 210 mm v širino in 280 mm v dolžino.

b)    Sodelujoči lahko za oblikovanje slike uporabijo:

(i) oblikovalske pakete na svojem računalniku ali

(ii) druge metode in materiale.

c)     Sodelujoči morajo po končanem oblikovanju dokončano sliko shraniti v digitalni obliki ("slika").

d)    Sledi prijava v račun Twitter (če sodelujoči še nima računa Twitter, ga lahko ustvari brezplačno prek spletne strani https://twitter.com/signup).

e)     V računu Twitter sodelujoči ustvarijo tvit in uporabijo #ColossusArt ("tvit").

f)     Nato v tvit naložijo sliko.

g)    Sledi objava tvita.

 

6.             Vsak sodelujoči se lahko prijavi le z eno (1) sliko in je upravičen le do ene (1) nagrade (kot je opredeljeno spodaj). 

 

7.             Vsak sodelujoči mora upoštevati Splošna pravila ter zlasti 6. in 7. razdelek teh pravil.  Prijave ne smejo vsebovati:

a)     pornografije, golote ali spolno eksplicitnih slik;

b)    neprimernih, žaljivih ali sovražnih slik ali jezika;

c)     nadležne ali obrekljive vsebine;

d)    vsebine, ki ogroža zasebnost ali varnost vas in drugih;

e)     vsebine, ki ponižuje katerega od spolov, spolno usmerjenost, invalidnost, versko prepričanje, etnično pripadnost ali narodnost;

f)     nasilnega in nevarnega vedenja in/ali

g)    neželene pošte, oglaševanja ali drugih komercialnih dejavnosti.

 

8.             Vsak sodelujoči podeljuje promotorju svetovno, neizključno, nepreklicno in brezplačno pravico za uporabo slik v promocijske namene in vse namene, povezane z natečajem, ter za uporabo v vseh medijih, vključno s spletnimi platformami, ki jih upravlja promotor. Med drugim to vključuje vključitev slike v nagrado zmagovalca, ki jo lahko promotor in/ali tretje osebe distribuirajo in/ali uporabijo v komercialne namene, kot se zdi primerno in po lastni presoji.

 

9.             Vse slike morajo biti v celoti izvirno delo in ne smejo kršiti avtorskih pravic tretjih oseb.  Promotor ne prevzema nikakršne odgovornosti, če sodelujoči ne upošteva teh pogojev, in vsak sodelujoči se strinja, da bo v celoti jamčil za promotorja v primeru tožb tretjih oseb, ki izvirajo iz kršitev teh pogojev.

 

10.          Izbranih bo petdeset (50) zmagovalcev (vsak je "zmagovalec").  Zmagovalce bodo glede na izvirnost in domiselnost slike izbrali neodvisni žiranti, katerim prijava na natečaj ni dovoljena. Odločitev žiranta je dokončna.

 

11.          Promotor o svoji izbiri obvesti vsakega zmagovalca posebej prek zasebnega sporočila ("ZS") na omrežju Twitter v roku dveh (2) tednov od datuma zaključka.

 

12.          Za prevzem nagrade (kot je opredeljeno spodaj) morajo zmagovalci ustrezno odgovoriti na promotorjevo sporočilo ZS v roku dveh (2) tednov od dneva prejema promotorjevega sporočila ZS ter posredovati svoje ime in priimek, naslov, e-poštni naslov, datum rojstva ter navesti razloge, ki so jih spodbudili k oblikovanju slike.  Naslov se mora ujemati z naslovom, ki ga sodelujoči navede ob prijavi na natečaj, sicer se lahko zmagovalec diskvalificira.

 

13.           Vsak zmagovalec prejme: eno knjigo (1) Shadow of the Colossus Fan Art Book s približno skupno vrednostjo 62 GBP ("nagrada zmagovalca").

 

14.          Promotor bo nagrado zmagovalca vsakemu zmagovalcu poslal po najboljših močeh:

a)     s priporočeno pošto in

b)    v roku šestih (6) tednov od prejetja osebnih podatkov zmagovalca.

 

15.          V teh pogojih se izraz "nagrada" nanaša na nagrado zmagovalca.

 

16.          Nagrade se prevzamejo v skladu z navedenim in niso prenosljive.  Nagrade ni mogoče izplačati v denarju; vendar si promotor pridržuje pravico za zamenjavo katere koli nagrade z nagrado podobne vrednosti.

 

17.          Promotor ne more sprejeti odgovornosti za tehnične napake ali nepravilno delovanje ali težave, ki se lahko pojavijo pri prijavi slike na natečaj, ali za izgubo oziroma neustrezno registracijo prijave.

 

18.          V primeru spora je odločitev promotorja dokončna in ni predmet dogovora ali pogajanj.

 

19.          Promotor lahko kadar koli prekliče natečaj ali spremeni te pogoje, če meni, da je to potrebno, ali pride do nepredvidenih okoliščin.

 

20.          Če je nagrada ob prejemu neprimerna, okvarjena ali poškodovana, je treba promotorja o tem v sedmih (7) dneh po prejemu pisno obvestiti, drugače bo nagrada veljala kot sprejeta.  To ne vpliva na zakonske pravice zmagovalca (če veljajo).

 

21.          Vsak zmagovalec se strinja, da bo sodeloval pri vseh razumnih promocijskih akcijah promotorja.

 

22.          Če obstaja kakršenkoli sum, da je prišlo do kršitve teh pogojev, ali so bile posredovane nepravilne, nečitljive, zavajajoče ali drugače neveljavne ali neustrezne informacije, lahko promotor po lastni presoji zavrne obdelavo prijave ali ne dostavi podeljene nagrade. Če sodelujoči ne deluje skladno s 4., 5., 6., 7., 9. in/ali 12. določilom ali uporablja več računov in/ali kakršen koli avtomatiziran sistem za prijavo, je izključen iz natečaja, njegova prijava pa je neveljavna.

 

23.          Zmagovalec bo morda moral plačati davek na podeljeno nagrado v skladu z davčno zakonodajo v okviru sodne oblasti svoje države in bo morda odgovoren za povezano davčno obveznost.

 

24.          Promotor lahko po lastni presoji objavi imena zmagovalcev na spletnih straneh promotorja.  Imena nagrajencev bodo na voljo v primeru razumne zahteve tistim, ki bodo poslali kuverto z lastnim naslovom in oznako "Shadow of the Colossus Fan Art Competition" na naslednji naslov: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom v roku šestih (6) tednov od datuma zaključka.

 

25.          Za ta natečaj veljajo splošna pravila.  Za ogled splošnih pravil kliknite tukaj.

 

26.          "Promotor" je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited/Sony Interactive Entertainment UK Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

27.          Do obsega, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, za te pogoje velja zakonodaja Anglije. Sklepa se, da je bila pogodba med vsakim sodelujočim in promotorjem sklenjena in izvedena v Angliji.

 

 

Obvestilo v zvezi z omrežjem Twitter:

 

Informacije o tem, kako se prijaviti in si priboriti nagrado, so del pogojev za prijavo.  S prijavo na natečaj se strinjate s pogoji in pravili omrežja Twitter (na voljo prek: http://support.twitter.com/articles/18311-the-twitter-rules).