playstation.com

Pravne informacije

DOLOČILA IN POGOJI ZA KODO ZA BON PSN

1.            To kodo za bon ("koda za bon") je izdala družba Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited s sedežem na naslovu 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Združeno kraljestvo (registrska številka podjetja 06020283) ("mi", "nam", "naše").  Ko v besedilu omenjamo "vi" ali "vaš", to pomeni prejemnika kode za bon.

2.            Za prevzem kode za bon potrebujete (i) navedeno strojno opremo; (ii) račun za PlayStation™Network, registriran v državi, za katero velja koda za bon, in (iii) internetno povezavo (npr. širokopasovno, Wi-Fi ali mobilno, odvisno od platforme Sony). 

3.            Če želite odpreti račun, morate biti stari najmanj 7 let ter sprejeti pogoje storitve, določila in pogoje za kodo za bon, pravilnik o zasebnosti in pogoje za uporabo programske opreme, ki so na voljo na spletni strani www.playstation.com/legal/PSNTerms.  Če ste stari manj kot 18 let, mora račun odpreti vaš starš ali zakoniti skrbnik in za vas ustvariti račun za družinskega člana/podračun.  Če imate račun za mladoletnega družinskega člana/podračun, morate pred prevzemom te kode za bon pridobiti dovoljenje upravitelja družine/imetnika glavnega računa.

4.            Če ni drugače navedeno, lahko kode za bon uporabite samo enkrat in za en račun.  Kod za bon v skladu z veljavno zakonodajo ni dovoljeno zamenjati, prenašati, prodajati ali menjati za gotovino ali dobropis (lahko pa kupljeno kodo za bon podarite nekomu kot darilo).

5.            Kod za bon v primeru izgube, kraje, poškodovanja po nakupu ali druge uporabe brez vašega dovoljenja ne bomo zamenjali.  Pravico imamo ukiniti ali prekiniti veljavnost uporabniških računov, zahtevati druge načine plačila in izvajati potrebne ukrepe za zaščito svojih interesov, če je koda za bon pridobljena z goljufijo in uporabljena za PSN ali plačilo vsebin/storitev. 

6.            Za nekatere vsebine/storitve, ki so na voljo prek kod za bon, lahko veljajo določene dodatne omejitve, kot so starost in uporabniške pravice, vključno s pogoji za uporabo programske opreme.  Otroci ne smejo pridobiti bonov ali dostopati do vsebin, ki so namenjene starejšim od njih.

7.            Kodo za bon lahko pridobite samo v državah, kjer so vsebine/storitve na voljo.  Veljajo lahko dodatne območne omejitve.

8.            V skladu z lokalno zakonodajo: če je koda za bon pomanjkljiva, je vaše edino sredstvo in naša edina odgovornost, da vam takšno kodo za bon zamenjamo.  V obsegu, ki ga omogoča veljavna lokalna zakonodaja, mi in naši licencojemalci, odvisne družbe in licencodajalci ne dajemo nikakršnih drugih jamstev, izrecnih ali nenavedenih, glede kod za bon, vključno z in neomejeno na izrecno ali nenavedeno jamstvo prodajnosti ali primernosti za določen namen, in izključujemo vsakršno drugo odgovornost do vas, ki izvira iz uporabe kode za bon.  Pripadajo vam lahko tudi druge potrošniške pravice, na katere ta določila in pogoji ne vplivajo.

9.            Ta določila in pogoje lahko dodelimo kateri koli družbi v skupini Sony brez vašega dovoljenja pod pogojem, da takšna dodelitev ne vpliva negativno na vaše pravice v skladu s temi določili in pogoji.

10.         Če so kode za bon na voljo kot del promocijske ponudbe, se v primeru pritožb glede takšnih ponudb najprej obrnite na promotorja te ponudbe.

11.         Vplačila v denarnico: kode za bon za vplačila sredstev v denarnico PSN ("kode za bon za vplačila v denarnico") lahko prevzamejo samo imetniki računov, ki so stari najmanj 18 let.  Kode za bon za vplačila v denarnico lahko uporabljate samo za dodajanje sredstev na račune, ki so registrirani v državi izdaje kode za bon za vplačila v denarnico.    Upravitelji družine/imetniki glavnega računa lahko računom za družinskega člana/podračunom omogočijo dostop do denarnice računa upravitelja družine in nastavijo omejitev mesečne porabe. Sredstva v denarnici PSN lahko uporabljate samo za nakup vsebine/storitev v trgovini PlayStation™Store.

12.         Naročnine: mogoče boste morali posredovati podatke o kreditni/debetni kartici.  Naročnine trajajo do preklica in zanje vam samodejno zaračunavamo obnovljiv znesek za obdobje, oglaševano ob nakupu naročnine, in sicer dokler določene naročnine ne prekličete. Prvo plačilo vam bomo poskusili zaračunati ob koncu prvega obračunkega obdobja.  Za naročnino, ki ste jo kupili, boste plačali ceno v trgovini PlayStation™Store, ki velja na datum zapadlosti prvega obračunskega obdobja. O vseh naslednjih spremembah cene vas bomo obvestili po e-pošti in v skladu s pogoji storitve PSN. Strinjate se, da bo obnovljiva naročnina samodejno odtrgana.  Če v svoji denarnici PSN nimate dovolj sredstev, boste ustrezen znesek poravnali s privzetim plačilnim sredstvom, ki je registrirano v vašem računu (če je).  Naročnino lahko kadar koli prekličete, iztekla pa se bo ob koncu trenutnega obračunskega obdobja. Za že izvedena plačila ne boste prejeli povračila. Navodila za preklic naročnine najdete tukaj: www.playstation.com/get-help/help-library/.  Celotna določila in pogoje lahko najdete v pogojih storitve PSN na spletni strani www.playstation.com/legal/PSNTerms.

13.         Naročnine PlayStation®Plus:  Vsebine/storitve za PlayStation®Plus se razlikujejo glede na starost uporabnika, ki prevzema bon. Spletne funkcije določenih iger lahko ob predhodnem obvestilu umaknemo. Igre, vključene v naročnino, se lahko spremenijo. Razpoložljivost storitev ni zajamčena.

14.         Naročnina PlayStation™Now: kode za bon za storitev PS Now lahko prevzamejo samo imetniki računov, ki so stari najmanj 18 let. Igre PS Now in njihove funkcije se lahko spremenijo. Igre se pretakajo z ločljivostjo do 720p in so lahko drugačne od prenesenih iger ali iger, shranjenih na disku. Prenosljiva vsebina in dodatki niso združljivi z igrami, ki se pretakajo. Uporabniki morajo za pretakanje iger imeti internetno povezavo s hitrostjo vsaj 5 Mb/s. Razpoložljivost storitev ni zajamčena. Uporabniki bodo morda morali počakati na dostop do določenih iger. Vse sistemske/omrežne funkcije niso podprte. Na voljo za PlayStation®4, PlayStation® 5  in računalnike Windows. Za osebne računalnike z okoljem Windows veljajo sistemske zahteve (vključno z igralnim ploščkom). Glejte: www.playstation.com/psnow/FAQ.

15.         Preizkusni naročnini PlayStation®Plus in PS Now: OPOZORILO:  PREIZKUSNA NAROČNINA SE SAMODEJNO NADALJUJE S PLAČLJIVO NAROČNINO: če ste upravičeni do preizkusa za PlayStation®Plus ali PlayStation™Now in ga ne prekinete pred iztekom (to lahko opravite z izklopom samodejne obnovitve v razdelku Subscriptions Management (Upravljanje naročnin) v upravljanju računa), se bo samodejno aktivirala stalna plačljiva naročnina, ki vam bo obračunana mesečno, in sicer za mesec naprej ter po ceni v trgovini PlayStation™Store na dan zapadlosti plačila.  Trenutni naročniki zadevnih naročnin niso upravičeni do preizkusa. Dovoljen je samo en preizkus na upravičenega uporabnika.

16.         Kako se ti pogoji uveljavljajo?

16.1.      Če PSN uporabljate kot stranka:

16.1.1.  Te pogoje in pogodbe, ki se sklenejo v skladu z njimi, ter morebitne spore, ki nastanejo zaradi njih, ureja in določa zakonodaja Anglije in Walesa, hkrati pa boste zaščiteni tudi z obveznimi zakoni države, v kateri živite. Obvezni zakoni države, v kateri živite, imajo prednost pred zakonodajo Anglije in Walesa.

16.1.2.  Te pogoje lahko uveljavljamo na sodišču države, v kateri živite.

16.1.3.  Te pogoje lahko uveljavljate na sodišču države, v kateri živite ali v kateri je registrirano vaše podjetje. 

16.2. Če PSN uporabljate kako drugače kot stranka:

16.2.1. Te pogoje in pogodbe, ki se sklenejo v skladu z njimi, ter morebitne spore, ki nastanejo zaradi njih, ureja in določa zakonodaja Anglije in Walesa; in

16.2.2. Izključno pristojnost imajo sodišča v Angliji in Walesu.

17.         Če imate vprašanja glede kod za bon, obiščite našo stran za podporo strankam na naslovu www.playstation.com/get-help/help-library/.