Sponzoriranje in iniciative

Smernice za ustvarjalce vsebin na družbenih omrežjih

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Komu so smernice namenjene?

Smernice preberite, če ustvarjate vsebine na družbenih omrežjih in ste brezplačno prejeli izdelek, sponzorsko plačilo, brezplačne vstopnice za dogodek, ugodnosti za potovanje, kakšno drugačno spodbudo/nagrado ali imate trajno razmerje s podjetjem SIEE ("PlayStation").

Zakaj so te smernice pomembne?

Smernice bodo vam in podjetju SIEE pomagale zagotavljati skladnost z določenimi zakoni in predpisi pri ustvarjanju vsebine na družbenih omrežjih, ki je povezana z izdelki in storitvami podjetja SIEE. Podjetje SIEE je trdno prepričano, da morajo biti potrošniki seznanjeni, če ustvarjalec vsebin na družbenih omrežjih kakorkoli sodeluje s podjetjem SIEE, tudi če ta ustvarjalec piše o svoji osebni izkušnji z izdelkom ali storitvijo podjetja SIEE.

Vsi ustvarjalci vsebin na družbenih omrežjih, ki so prejeli kakršnokoli plačilo, izdelke, brezplačne ali cenejše vstopnice za dogodke, ugodnosti za potovanja ali drugačne nagrade, so obvezani, da te informacije objavijo v svojih vsebinah na družbenih omrežjih. Podjetje SIEE zahteva, da vsi ustvarjalci vsebin na družbenih omrežjih, ki sodelujejo s podjetjem SIEE, v celoti upoštevajo vse veljavne predpise.

Primeri, kjer te smernice veljajo

Smernice veljajo v vseh primerih, v katerih objavljate vsebino na družbenih omrežjih, ki opisuje, potrjuje, spodbuja ali kakorkoli drugače omenja katerikoli izdelek, storitev ali dogodek podjetja SIEE in ste zanje od podjetja SIEE prejeli karkoli, kar ni takoj na voljo javnosti.

Če imate vprašanja, se obrnite na zastopnika podjetja SIEE.

Smernice za ustvarjalce vsebin na družbenih omrežjih

Bodite transparentni: podjetje SIEE zahteva, da transparentno prikazujete svojo identiteto in svoj odnos s podjetjem SIEE. Trudimo se zagotavljati, da naši sponzorirani ustvarjalci vsebin na družbenih omrežjih (vključno z blogi, vlogi, mikroblogi, forumi in drugimi družbenimi omrežji) jasno in transparentno razkrivajo svoj odnos s podjetjem SIEE, vključno s sponzorstvom in drugimi posredovanimi ugodnostmi.

Narava odnosa med vami in podjetjem SIEE glede na ustvarjanje posamezne vsebine določa način, kako je treba te podatke razkriti. Določeno vsebino je treba že vnaprej označiti; medtem ko so v drugih primerih ustrezni drugačni načini razkrivanja odnosa.

Oglasi: če podjetje SIEE (ne vi sami) vsebino popolnoma ali delno nadzoruje in je ta vsebina ustvarjena v zameno za plačilo (denarno plačilo ali prejem brezplačnega blaga (potovanja, vstopnice ipd.)), potem je to oglaševanje in je treba vsebino označiti kot "Ad" (oglas) ali "Advert" (oglasno sporočilo). 

 

Če je vsebina v vašem običajnem slogu in ima podjetje SIEE določen ali popoln nadzor nad njenim urejanjem in ste zanjo prejeli denar ali podobno ugodnost, morate vsebino označiti kot "Advertisement feature" ali "Advertorial" (plačljiva vsebina).

V zgornjih primerih ni dovolj, če ob vsebini zapišete samo: "supported by" (omogoča), "Funded by" (finančno podpira), "Thanks to PlayStation for making this possible" (Hvala podjetju Playstation, da je to omogočilo.) ali kaj podobnega.

Sponzorstvo: če vam podjetje SIE plača za sestavo vsebine, vendar nima nad njo nobenega nadzora, morate vsebino označiti kot "Sponsored" (sponzorirano).

Oznaka mora biti vidna na vseh napravah (tudi na mobilnih telefonih), preden uporabnik vsebino odpre, začne z njenim igranjem ali jo kako drugače uporabi. Najboljše mesto je naslov/glava sporočila, saj se tako oznaka pojavi tudi v sličici vsebine.

Facebook: v večini primerov mora biti oznaka na začetku objave.

Instagram: oznaka mora biti na sliki, da je takoj jasna narava vsebine, še preden se potrošniki odzovejo na objavo s klikom nanjo.

YouTube: oznaka mora biti na začetku naslova.

Twitter: ker je prostor omejen, je najbolje in tudi najpregledneje, če uporabite besedo "Ad" (oglas) ali nekaj podobnega in tako vsebino jasno označite kot oglasno vsebino. 

Pinterest: besedo "Ad" postavite na začetek brezplačnega besedila "Description" (opis).

Opomba: če oznake ne namestite na pravilno mesto, to lahko pomeni, da bo vsebina obravnavana, kot da sploh nima oznake, kar pa pomeni, da takšna vsebina krši pravila.

Brezplačno blago: če vam je podjetje SIEE poslalo brezplačno blago in nima nobenega nadzora nad vsebino in ste blago ocenili pozitivno, negativno ali ga sploh niste ter podjetje SIEE te vsebine ni ne pregledalo in ne odobrilo, je dovolj, če le jasno izpostavite, da vam je podjetje SIEE blago posredovalo brezplačno. Če pa podjetje SIEE vsebino kakorkoli uredi, je vsebina oglas in jo je treba ustrezno označiti.

Promocijsko umeščanje izdelkov:  če vam je podjetje SIEE plačalo, da izdelek uporabite v določeni vsebini, na primer določeno dodatno opremo med igranjem igre, morate, tudi če podjetje SIEE nima nobenega uredniškega nadzora nad prikazovanjem igranja igre, še vedno jasno navesti, da je dodatna oprema uporabljena v skladu z dogovorom s podjetjem SIEE. Kadar torej omenjate to dodatno opremo, lahko omenite ta dogovor ali na zaslon dodate vidno oznako za promocijsko umeščen izdelek ("Product Placement" ali "Advert").

Bodite jasni: ne postavljajte splošnih trditev o izdelkih, dogodkih ali storitvah podjetja SIEE, temveč opišite svoje dejanske izkušnje.

Bodite natančni:  če omenjate objektivna dejstva (na primer statistične podatke delovanja konzole, ločljivost ali število nivojev/načinov ali združljivost dodatne opreme), se prepričajte o točnosti podatkov tako, da jih preverite pri viru podjetja SIEE in si jih skrbno zabeležite.   Vsako objektivno dejstvo, ki ga uporabite v svoji vsebini morate po potrebi ustrezno utemeljiti.

Bodite zvesti sebi: naša želja je, da pišete v prvi osebi in se držite področja, ki ga obvladate in je relevantno za podjetje SIEE.

Bodite odgovorni: upoštevajte, da ste za vsebino, ki jo ustvarjate, odgovorni sami, in če ne boste upoštevali teh smernic, vas podjetje SIEE morda ne bo več sponzoriralo in vam pošiljajo ugodnosti. Vedno upoštevajte tudi pogoje in določila, ki veljajo na straneh, ki jih uporabljate in so last drugih.

Drugi viri

Spodnje povezave za navodila veljajo v ZK. V osnovi so lahko v pomoč tudi na drugih tržiščih, vendar upoštevajte, da so točne zahteve lahko drugačne in zato morate poskrbeti, da v celoti poznate in razumete lokalne zahteve. Zakonodajne oblasti na vašem trgu so morda objavile podobne dokumente in če je treba, vam pri tem lahko pomaga pravna služba, ki vam svetuje pri tržnih zadevah.

Z vprašanji o smernicah podjetja SIEE za družbena omrežja se obrite na svojo kontaktno osebo za podjetje SIEE.