playstation.com

Pravne informacije

Garancija za popravljen ali zamenjan izdelek

Izraz "izdelek" pomeni popravljeni ali nadomestni sistem PlayStation®, ki vam ga je vrnil Sony Interactive Entertainment Europe Limited ("SIEE") na naslovu 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Združeno kraljestvo.

Pomembno: za sistemsko programsko opremo, ki je predhodno nameščena v izdelku ali zagotovljena naknadno prek izdanih posodobitev ali nadgradenj, vam je podeljena licenca, oprema vam ni prodana, in je namenjena samo uporabi kot del izdelka. Pogoje take licence za sistemsko programsko opremo najdete na playstation.com/legal.

Garancijo vam podeljuje SIEE. Namenjena je vam osebno in je ne more uporabiti nihče drug. Ta garancija je dodatek zakonitim pravicam kupca (po veljavnem zakonu) in na noben način ne vpliva nanje.

Jamčimo vam: SIEE jamči, da je izdelek brez napak v materialu in izdelavi, ki bi povzročile okvaro izdelka med običajno uporabo v skladu s spodaj navedenimi pogoji, in bo – kar traja dlje – v 3 (treh) mesecih ali preostalem obdobju veljavnosti garancije družbe SIEE originalnega proizvajalca ("garancijsko obdobje") brezplačno popravil ali po lastni izbiri zamenjal izdelek, če je ta okvarjen zaradi napak v materialu in izdelavi. SIEE bo izdelek zamenjal z novim ali po lastni izbiri z obnovljenim. Za vsako takšno popravilo ali zamenjavo velja 3-mesečna (trimesečna) garancija ali preostalo obdobje veljavnosti garancije družbe SIEE originalnega proizvajalca, kar traja dlje. Ta garancija ne krije vaših podatkov; programske opreme ali iger za PlayStation®; zunanjih naprav PlayStation® in dodatne opreme PlayStation®; in drugih zunanjih naprav ali dodatne opreme.

POMEMBNO

1. Če želite uveljaviti garancijo, se obrnite na lokalno službo za pomoč strankam https://www.playstation.com/support/contact-us/, kjer vam bodo posredovali navodila za vračilo.

2. Ta garancija velja v državah, kjer vam SIEE vrne ta izdelek, in sicer v kateri koli državi Evropskega gospodarskega prostora, Švici, Albaniji, Andori, Bosni in Hercegovini, na Kanalskih otokih, Hrvaškem, v Gibraltarju, na Grenlandiji, Otoku Man, v Severni Makedoniji, Monaku, Črni gori, Republiki San Marino, Srbiji, Turčiji in Vatikanu.

3. SIEE si pridržuje pravico zavrniti garancijski zahtevek, če:

a) sta garancijski pečat in serijska številka na izdelku poškodovana, spremenjena, predelana ali odstranjena; in

b) obstajajo sledi o morebitnem poskusu (uspešnem ali drugačnem) odpiranja ali odstranjevanja ohišja izdelka.

4. SIEE se lahko v okviru garancije po lastni presoji odloči popraviti ali zamenjati izdelek. Vsi zamenjani izdelki preidejo v last SIEE.

5. Popravilo ali zamenjava lahko vključuje namestitev najnovejših posodobitev programske ali vdelane programske opreme izdelka.

6. Izdelki z izmenljivim trdim diskom ("HDD")

a) Ko želite izdelke z izmenljivim trdim diskom oddati na garancijski servis v skladu s pogoji te garancije, jih morate vrniti z originalnim trdim diskom.

b) Popravilo ali zamenjava izdelka vključuje formatiranje tega trdega diska.

c) Razumete in se strinjate, da bodo s formatiranjem trdega diska izgubljeni vaši shranjeni podatki, datoteke in programska oprema. Da preprečite izgubo programske opreme, podatkov ali datotek, ki jih želite obdržati, pred oddajo izdelka s trdim diskom na garancijski servis te podatke varnostno kopirajte in odstranite s trdega diska, če je to mogoče. Če se v konzoli PlayStation® izpišete iz omrežja PlayStation™Network, boste pomagali zaščititi informacije, ki se vam zdijo zaupne.

7. Izdelki s polprevodniškim pogonom ("SSD")

a) Pri popravilu ali zamenjavi izdelka bo treba formatirati polprevodniški pogon.

b) Razumete in se strinjate, da bodo s formatiranjem polprevodniškega pogona izgubljeni vaši shranjeni podatki, datoteke in programska oprema. Da preprečite izgubo programske opreme, podatkov ali datotek, ki jih želite obdržati, pred oddajo izdelka na garancijski servis te podatke varnostno kopirajte in odstranite s polprevodniškega pogona, če je to mogoče. Če se v konzoli PlayStation® izpišete iz omrežja PlayStation™Network, boste pomagali zaščititi informacije, ki se vam zdijo zaupne.

8. Da preprečite poškodbo, izgubo ali izbris drugih izmenljivih nosilcev podatkov, zunanjih naprav, dodatne opreme ali neoriginalnih komponent, jih odstranite, preden izdelek oddate na garancijski servis.

9. Ta garancija ne krije shranjenih podatkov, datotek in programske opreme. SIEE ne odgovarja za nobeno izgubo ali poškodbo vaših podatkov, datotek ali programske opreme v zvezi z vašim uveljavljanjem te garancije.

10. Trdi disk redno varnostno kopirajte, da preprečite izgubo ali spremembo podatkov, datotek ali programske opreme. Določene vsebine pa ni možno varnostno kopirati in jo mora uporabnik znova namestiti.

11. Garancije ne morete uveljavljati, ko je izdelek poškodovan zaradi naslednjega:

a) uporabe v komercialne namene, nesreče, malomarnosti, zlorabe ali napačne uporabe (vključno in brez omejitev, če izdelka niste uporabljali v skladu z namenom in/ali v skladu z navodili o pravilni uporabi in vzdrževanju ali namestitvi ali ga niste uporabljali v skladu z veljavnimi krajevnimi tehničnimi ali varnostnimi standardi);

b) uporabe skupaj z neodobreno zunanjo napravo ali komponento (vključno in brez omejitev ob uporabi naprav za izboljšanje iger, HDD-jev, adapterjev in napajalnih naprav);

c) kakršne koli predelave, prilagoditve ali spremembe izdelka, ki ni bila izvedena v skladu z navodili za pravilno uporabo in vzdrževanje izdelka;

d) vzdrževanja ali popravila ali poskusa vzdrževanja ali popravila, ki ga ni izvedlo s strani družbe SIEE pooblaščeno servisno podjetje;

e) uporabe neodobrene programske opreme, okužbe z virusom ali uporabe ob požaru, poplavi ali drugi naravni nesreči; ali

f) uporabe izdelka ali ravnanja z izdelkom, ki ni v skladu z normalno osebno ali domačo uporabo, ali uporabe, ki ni v skladu s specifikacijami izdelka.

12. Garancije ne morete uveljavljati, če bistveno kršite svojo licenco za sistemsko programsko opremo (glejte playstation.com/legal).

13 SIEE si pridržuje pravico, da zavrne popravilo in/ali zamenjavo izdelka, ki ga krije ta garancija, če SIEE ne more potrditi stanja vaše garancije in ne morete zagotoviti sprejemljivega dokazila o nakupu svojega originalnega sistema PlayStation.

14. V skladu z veljavno zakonodajo je ta garancija edino in izključno pravno sredstvo v zvezi z napakami na tem izdelku, vse druge garancije, jamstva, določbe in pogoji, izrecni ali navedeni v predpisih ali drugače, v zvezi s tem izdelkom so izključeni in ne SIEE ne katera druga Sonyjeva entiteta ali njena ali njihovi dobavitelji ali pooblaščeni servisi ne bodo odgovarjali za kakšno posebno, naključno, neposredno ali posledično izgubo ali poškodbo, vključno s kakršno koli izgubo podatkov.

15. SIEE ne jamči in ne nudi garancije za izdelke ali storitve tretjih oseb, ki so lahko v ponudbi v povezavi z izdelkom.

Če izdelek potrebuje servis, ki ga ta garancija ne krije, za nasvet pokličite lokalno služno za podporo za PlayStation ali obiščite https://www.playstation.com/support/contact-us/.