Pravne informacije

Piškotki

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes
 
 

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih spletni brskalnik shranjuje v računalniku in ki omogočajo strežnikom, ki gostijo vsebino spletnega mesta, da prepoznajo obiskovalce in si zapomnijo njihovo dejavnost.

Piškotki lahko trajajo le za čas vašega obiska, lahko pa trajajo tudi dlje, kar strežniku omogoča prepoznavanje večkratnih obiskovalcev.

Piškotki so shranjeni ločeno za vsak spletni brskalnik, ki ga uporabljate, do piškotkov, ki jih shrani en brskalnik, pa ostali spletni brskalniki v isti napravi običajno ne morejo dostopati.

sackboy-cookies-two-column-01-eu-29jan16
 
 

Katere piškotke uporabljamo?

Naša spletna mesta lahko uporabljajo naslednje piškotke:

Piškotki storitve

Piškotki storitve so ključnega pomena za zagotovitev osnovne funkcionalnosti naših spletnih mest. Vsebujejo:

 • Piškotki ID-ja seje
  Ti piškotki nam omogočajo shranjevanje, prepoznavanje in povezovanje vaših dejanj, da lahko pravilno prikažemo spletno mesto in zagotovimo storitve, ki jih zahtevate. Ti piškotki so aktivni le takrat, ko uporabljate naša spletna mesta, in po zaključeni seji brskalnika ne ostanejo v napravi.

 • Piškotki izkušnje brskanja
  Ti piškotki nam omogočajo shranjevanje uporabniških nastavitev, kot so jezik, država, starost in ali ste videli našo pasico za pravilnik o zasebnosti ali izključili naš nadzor piškotkov. Uporabljajo se za izboljšanje izkušnje brskanja in prikaz ustrezne vsebine. Nekateri od teh piškotkov bodo ostali le v času seje, spet drugi (na primer jezikovne nastavitve) pa bodo ostali v napravi in bodo tako omogočili, da se iste nastavitve prikažejo tudi pri naslednjem obisku naših spletnih mest.

 • Piškotki enotne prijave
  Če se v svoj račun Sony Entertainment Network prijavite prek našega spletnega mesta, bomo s piškotkom omogočili obisk drugih sorodnih spletnih mest, ki jih upravlja SIEE ali ga v njegovem imenu upravlja kdo drug. Ti piškotki so aktivni le takrat, ko ste na spletnem mestu in po zaključeni seji brskalnika ne ostanejo v napravi.

Piškotki, ki niso za storitev

Piškotki, ki niso za storitev
, niso nujno potrebni za zagotovitev osnovne funkcionalnosti naših spletnih mest, a nam pomagajo pri izboljšavi spletnih mest in nam omogočajo, da zagotovimo ustreznejšo in bolj prilagojeno vsebino, trženje in oglase. Vsebujejo:

 • Piškotki merjenja spletnega občinstva
  Ti piškotki nam omogočajo, da sledimo, kdaj si uporabniki ogledujejo naša spletna mesta in tržna sporočila ter oglase na tem spletnem mestu in na spletnih mestih drugih ponudnikov. Podatki, ki jih lahko beležimo, vključujejo premike miške ter osnovne interakcije z obrazci na spletnem mestu in drugo vsebino. Te podatke uporabljamo za merjenje uspešnosti naših spletnih mest in oglasov, da lahko načrtujemo izboljšave in izvedemo ali prejmemo plačilo za objavo oglasov. Takšne piškotke lahko nastavite, ko obiščete to spletno mesto ali spletna mesta drugih, ki prikazujejo naše oglase. Te piškotke lahko nadzorujejo tretje osebe, ki nam nudijo storitve merjenja spletnega občinstva, in lahko po koncu seje ostanejo v napravi.

 • Piškotki za oglaševanje
  Ti piškotki se uporabljajo za sledenje in shranjevanje, kdaj si uporabniki ogledujejo naša spletna mesta in tržna sporočila ter oglase na tem spletnem mestu in na spletnih mestih drugih ponudnikov. Te podatke uporabljamo za ciljanje in prilagajanje svojih spletnih mest in tržnih sporočil na tem in drugih spletnih mestih. Namen je prikazovanje ustreznih izdelkov in storitev, ki so določeni glede na to, kar ste si predhodno ogledali, iskali ali kliknili med ogledovanjem naših spletnih mest, storitev ali oglasov. Te piškotke lahko nadzorujejo oglaševalska omrežja tretjih oseb, po koncu seje pa ostanejo v napravi.

 • Piškotki, vezani na vtičnike družabnih omrežij
  Če ste prijavljeni v družabno omrežje, kot je Facebook, so v vaši napravi morda namestili piškotek, ki vas prepozna, ko si ogledujete vsebino na naših spletnih mestih. Ti piškotki vam omogočajo izmenjavo vsebine na družabnih omrežjih z uporabo nastavitev skupne rabe, družabnemu spletnemu mestu pa lahko omogočajo spremljanje vaše dejavnosti. Za več informacij in nadzor si oglejte pravilnik o zasebnosti in/ali pravila o uporabi piškotkov na ustreznem družabnem spletnem mestu. 
 
 

Nadzorujte piškotke na tem spletnem mestu

Vsi piškotki

Vaš spletni brskalnik lahko ponuja nastavitve za onemogočanje in/ali izbris vseh piškotkov, ki se uporabljajo na naših spletnih mestih, vključno s piškotki storitve in piškotki, vezani na vtičnike družabnih omrežij. Če onemogočite piškotke, naša spletna mesta morda ne bodo delovala po pričakovanjih in morda ne boste mogli dostopati do določenih funkcij, izbris piškotkov pa lahko povzroči, da se izgubijo prejšnje nastavitve (npr. vaš jezik), ki ste jih shranili v brskalniku.

Piškotki, ki niso za storitev , ki se uporabljajo na tem spletnem mestu, se lahko vklopijo ali izklopijo s spodnjim nadzorom piškotkov spletnega mesta: 

Nekatere piškotke za oglaševanje lahko izklopite na http://youradchoices.com/.

Družabna omrežja lahko prek svojih spletnih mest ponujajo nadzor za onemogočenje uporabe piškotkov, vezanih na vtičnike družbenih omrežij, v oglaševalne namene. Za več informacij in nadzor si oglejte pravilnik o zasebnosti in/ali pravila o uporabi piškotkov na ustreznem družabnem spletnem mestu.