Zagotovite si najnovejše posodobitve.

Programska oprema sistema PS Vita

 
 
 
 

Posodobitev funkcij

Posodobitev programske opreme sistema 3.73

16/10/19 je bila izdana posodobitev sistemske programske opreme za sisteme PlayStation 4 Vita in PlayStation TV. Uporabite jo lahko za posodobitev sistemske programske opreme na različico 3.73.

Sistem vedno posodobite z najnovejšo različico sistemske programske opreme. S posodobitvijo lahko uživate v dodatnih funkcijah, izboljšani uporabniški izkušnji in večji varnosti.

Glavne funkcije posodobitve sistemske programske opreme različice 3.73

 • Posodobitev sistemske programske opreme izboljša kakovost delovanja sistema.

Obvestila

 • Posodobitev prenesite ali namestite samo s pomočjo podatkov, ki jih vsebuje uradna posodobitvena datoteka, ki ste jo prejeli v spletu ali na kartici PS Vita od družbe Sony Interactive Entertainment. Za prenos ali nameščanje posodobitev upoštevajte samo metode, ki so opisane v sistemski dokumentaciji ali na tem spletnem mestu. Če posodobitev prenesete ali namestite iz drugega vira ali na drugačen način ali v sistem PS Vita, ki je bil kakor koli spremenjen, sistem PS Vita morda ne bo ustrezno deloval in morda ne bo namestil uradnih podatkov posodobitve. Na tak način boste razveljavili garancijo sistema PS Vita in onemogočili garancijske servisne storitve ali servisna popravila, ki jih nudi družba Sony Interactive Entertainment.
 • Med posodabljanjem ne izklopite sistema PS Vita in iz njega ne odstranite pomnilniške kartice. Prekinitev posodobitve lahko povzroči napako v sistemu.
 • Če je raven napolnjenosti baterije nizka, posodobitve morda ne boste mogli zagnati.
 • Nekaterih aplikacij ali vsebine morda ne boste mogli uporabljati, dokler ne posodobite sistemske programske opreme.

Sistemska programska oprema

Za posodobitve sistemske programske opreme za sistema PS Vita in PS TV, ki so nameščene v vašem sistemu, velja omejena licenca podjetja Sony Interactive Entertainment Inc. Za več informacij obiščite spletno mesto http://www.scei.co.jp/psvita-eula/.

 
 

Vaše možnosti

Kako izvesti posodobitev

Programsko opremo sistemov PS Vita in PS TV lahko posodobite s katero koli metodo, ki je opisana spodaj.

Sistem PS Vita

 • Posodobitev prek povezave Wi-Fi

  Za posodobitev sistema prek interneta uporabite funkcijo Wi-Fi sistema PS Vita.

  Za posodobitev potrebujete naslednje:

  • sistem PS Vita,
  • internetno povezavo (brezžično).

  Konfigurirati morate omrežne nastavitve sistema PS Vita. Za podrobnosti si oglejte uporabniški priročnik sistema PS Vita.

  Če želite izvesti posodobitev prek povezave Wi-Fi, poiščite lokacijo, kjer je na voljo dostopna točka, in izberite (Settings) (Nastavitve) > [Start] (Začetek) > [System Update] (Posodobitev sistema) > [Update Using Wi-Fi] (Posodobitev prek povezave Wi-Fi). Sistem PS Vita na internetu samodejno preverja, ali imate nameščeno najnovejšo različico sistemske programske opreme. Če najde posodobitveno datoteko z novejšo različico, jo prenese v sistem. Za dokončanje posodobitve sledite navodilom na zaslonu.

  Posodobitve ne morete izvesti z uporabo prenosa podatkov prek mobilnega omrežja (3G).

 • Posodobitev prek povezave s sistemom PS3

  Za posodobitev sistema prek interneta uporabite omrežno funkcijo sistema PS3.

  Za posodobitev potrebujete naslednje:

  • sistem PS Vita,
  • sistem PS3.

  – Različica sistemske programske opreme mora biti 4.00 ali novejša.

  – Vzpostavite povezavo z internetom.

  Konfigurirati morate omrežne nastavitve sistema PS3. Za podrobnosti si oglejte uporabniški priročnik sistema PS3.

  1. Sistema PS Vita in PS3 povežite s kablom USB.
  2. Zaprite vse aplikacije in izberite možnost (User) (Uporabnik).
  3. V sistemu PS Vita izberite (Settings) (Nastavitve) > [Start] (Začetek) > [System Update] (Posodobitev sistema) > [Update by Connecting to a PS3 system] (Posodobitev prek povezave s sistemom PS3).

  Sistem PS Vita na internetu samodejno preverja, ali imate nameščeno najnovejšo različico sistemske programske opreme. Če najde posodobitveno datoteko z novejšo različico, jo prenese v sistem. Za dokončanje posodobitve sledite navodilom na zaslonu.

 • Posodobitev prek povezave z osebnim računalnikom

  Za posodobitev sistema prek internetne povezave uporabite omrežno funkcijo računalnika (Windows®/Mac).

  Za posodobitev potrebujete naslednje:

  • sistem PS Vita,
  • računalnik (Windows®/Mac).

  – Vzpostavite internetno povezavo.

  – Prenesite in namestite pripomoček Content Manager Assistant za PlayStation v računalnik.

  Prenesete ga lahko z naslednjega spletnega mesta:

  http://cma.dl.playstation.net/cma/‎

  1. V računalniku preverite, ali pripomoček Content Manager Assistant deluje.

  Windows:
  v območju z obvestili v opravilni vrstici poiščite ikono pripomočka Content Manager Assistant.

  Mac:
  v menijski vrstici poiščite ikono pripomočka Content Manager Assistant.

  2. Sistem PS Vita in računalnik povežite s kablom USB.

  3. V sistemu PS Vita izberite (Settings) (Nastavitve) > [Start] (Začetek) > [System Update] (Posodobitev sistema) > [Update by Connecting to a PC] (Posodobitev prek povezave z osebnim računalnikom).

  ‎Sistem PS Vita na internetu samodejno preverja, ali imate nameščeno najnovejšo različico sistemske programske opreme. Če najde posodobitveno datoteko z novejšo različico, jo prenese v sistem. Za dokončanje posodobitve sledite navodilom na zaslonu.

 • Posodobitev prek kartice PS Vita

  Za posodobitev sistema uporabite posodobitveno datoteko, ki je shranjena na kartici PS Vita.

  Za posodobitev potrebujete naslednje:

  • sistem PS Vita/sistem PS TV,
  • kartico PS Vita, na kateri je shranjena posodobitvena datoteka.

  Ko zaženete igro, ki vsebuje posodobitveno datoteko za novejšo različico, se prikaže zaslon, ki vas vodi skozi postopek posodobitve. Za posodobitev sledite navodilom na zaslonu.

Sistem PS TV

 • Posodobitev prek povezave z internetom

  Za posodobitev sistema prek interneta uporabite omrežno funkcijo sistema PS TV.

  Za posodobitev potrebujete naslednje:

  • sistem PS TV,
  • internetno povezavo (žično ali brezžično).

  Konfigurirati morate omrežne nastavitve sistema PS TV. Za podrobnosti si oglejte uporabniški priročnik sistema PS TV.

  Če izberete (Settings) (Nastavitev) > [Start] (Začetek) > [System Update] (Posodobitev sistema), sistem PS TV na internetu samodejno preverja, ali imate nameščeno najnovejšo različico sistemske programske opreme. Če najde posodobitveno datoteko z novejšo različico, jo prenese v sistem. Za dokončanje posodobitve sledite navodilom na zaslonu.

 • Posodobitev prek kartice PS Vita

  Posodobitveno datoteko prenesite v računalnik in jo shranite na pogon USB Flash. Shranjeno datoteko kopirajte v sistem PS TV, da boste lahko opravili posodobitev.

  Za posodobitev potrebujete naslednje:

  • sistem PS TV,
  • računalnik (Windows/Mac),
   vzpostavljeno internetno povezavo,
  • pogon USB Flash,
   150 MB razpoložljivega prostora.
  1. Na pogonu USB Flash ustvarite mape za shranjevanje posodobitvene datoteke.
   Z računalnikom na pogonu USB Flash ustvarite mapo z imenom "PSVITA". V mapi ustvarite še eno mapo z imenom "UPDATE" (Posodobitev).
  2. Prenesite posodobitveno datoteko in jo shranite v mapo "UPDATE" (Posodobitev), ki ste jo ustvarili v 1. koraku.
   Datoteko shranite z imenom "PSVUPDAT.PUP".
   Kliknite [DOWNLOAD NOW] (Prenesi zdaj) za začetek prenosa.
  3. Popolnoma izklopite napajanje sistema PS TV.
  4. Za vklop sistema pridržite gumb za vklop na sistemu PS TV vsaj sedem sekund.
   Sistem se zažene v varnostnem načinu.
  5. Igralni plošček povežite s kablom USB in pritisnite gumb PS.
  6. Izberite [Update System Software] (Posodobitev sistemske programske opreme) > [Update from USB Storage Device] (Posodobitev s pomnilniške naprave USB).
  7. Priključite pogon USB Flash, na katerem je shranjena posodobitvena datoteka, v sistem PS TV.

  Za dokončanje posodobitve sledite navodilom na zaslonu.

  Če sistem PS TV ne prepozna posodobitvene datoteke, preverite, ali so imena map in datoteke pravilna. Za imena map in datoteke izberite enobajtne znake in jih vnesite z velikimi črkami.