Možnosti dostopnosti za igro The Last of Us Part II

Cilj avtorjev Naughty Dog je bil že od samega začetka zagotoviti, da lahko čim več oboževalcev dobi priložnost izkusiti igro s pomočjo najbolj obsežnih funkcij za dostopnost doslej.

Na podlagi temeljev iz igre UNCHARTED 4: A Thief’s End, je v igri The Last of Us Part II več kot 60 nastavitev dostopnost z razširjenimi možnostmi na osnovi finomotoričnih spretnosti in sluha kot tudi povsem novih funkcij, ki pomagajo slabovidnim in slepim igralcem.

Avtorji Naughty Dog spodbujajo vse igralce, da izkoristijo te funkcije in ustvarijo izkušnjo igranja, ki jim ustreza.

Prednastavitve dostopnosti

En od izzivov pri ustvarjanju velikega števila nastavljivih možnosti je v tem, da vas obvestimo o tem, katere možnosti bi lahko izkoristili glede na vaše potrebe. Poleg tega so številne funkcije ustvarjene tako, da dobro sodelujejo druga z drugo. Avtorji Naughty Dog so ustvarili tri prednastavitve dostopnosti, ki omogočajo konfiguracijo vseh priporočenih nastavitev za slepe in slabovidne osebe, gluhe in naglušne osebe ter osebe z motoričnimi težavami. 

Čeprav upamo, da bo to dobra začetna točka, lahko vedno pregledate in prilagodite posamične možnosti tudi po izbiri prednastavitve. 

Uporabite prednastavitve dostopnosti za slepe in slabovidne osebe

Konfigurirajte vse priporočene nastavitve, ki so zasnovane za slepe in slabovidne osebe. S tem boste omogočili nastavitve v več različnih menijih, na primer:

 • Možnosti: vklop ali izklop
 • Pretvarjanje besedila v govor
 • Visokokontrasten prikaz
 • Razmerje prikaza HUD > Veliko
 • Zaklep merka > samodejna izbira tarč
 • Zvočni namigi med premikanjem in bojem
 • Pomoč pri navigaciji in premikanju
 • Varovanje pred robovi
 • Izboljšani način poslušanja
 • Nevidnost med ležanjem > neomejeno
 • Možnost preskočiti uganko
 • Različne prilagoditve v meniju Dostopnost med bojem 

Uporabite prednastavitve dostopnosti za gluhe in naglušne osebe

Konfigurirajte vse priporočene nastavitve, ki so zasnovane za gluhe in naglušne osebe. S tem boste omogočili nastavitve v več različnih menijih, na primer:

 • Možnosti: vklop ali izklop
 • Pokazatelji zavedanja
 • Obvestila ob pobiranju
 • Pozivi na izmikanje > pogosti
 • Podnapisi > zgodba + boj
 • Imena podnapisov
 • Smer podnapisa
 • Vibracijski namigi med bojem
 • Vibracijski namigi za kitaro

Uporabite prednastavitve dostopnosti za osebe z omejenimi motoričnimi sposobnostmi

Konfigurirajte vse priporočene nastavitve, ki so zasnovane za osebe z omejenimi motoričnimi sposobnostmi. S tem boste omogočili nastavitve v več različnih menijih, na primer:

 • Možnosti: vklop ali izklop
 • Zaklep merka > samodejna izbira tarč
 • Samodejni preklop orožja
 • Samodejno pobiranje
 • Pomoč pri kameri > vklopljeno
 • Pomoč pri navigaciji in premikanju
 • Varovanje pred robovi
 • Neskončna sapa
 • Ponavljajoči pritiski gumbov > drži
 • Kombinacije med bojem na blizu > drži
 • Nihanje orožja > izklopljeno
 • Možnost preskočiti uganko
 • Različne prilagoditve v meniju Dostopnost med bojem 

Alternativni kontrolniki

Naughty Dog prvič ponuja celovito prilagoditev kontrolnikov. To vam omogoča preslikavo vsakega posameznega ukaza na drugačen vnos kontrolerja, kar vključuje drsanje po sledilni ploščici in tresenje igralnega ploščka.

Ker je držanje ali hitro pritiskanje gumbov lahko težavno za nekatere igralce, ima igra The Last of Us Part II individualne možnosti spreminjanja vsakega držanja gumba v preklop in vsakega hitrega pritiska v držanje. Iz igre UNCHARTED 4 se vračajo tudi razširjene možnosti pomoči kamere in zaklepa merka.

Meni za prilagajanje krmiljenja

Preslikava vnosov

Krmilna shema

 • Možnosti: privzeto, samo desna roka, samo leva roka, shema po meri 1, shema po meri 2, shema po meri 3
 • Preslikajte in v celoti prilagodite vse kontrolnike.

Prilagodite krmiljenje

 • Preslikajte in v celoti prilagodite vse kontrolnike.

Preimenuj krmilno shemo

 • Spremeni ime sheme po meri.

Usmeritev kontrolerja

 • Možnosti: privzeto, levo, desno, obrnjeno na glavo
 • Izberite, kako držite kontroler, pri čemer se ustrezno zavrtijo smerni gumbi, leva palica in desna palica.

Leva palica in desna palica

 • Možnosti: privzeto, zrcalno med merjenjem, vedno zrcalno
 • Zamenjajte funkcionalnost leve palice in desne palice.

Krmiljenje čolna

 • Možnosti: privzeto ali alternativno
 • Spremenite način vnosa med vožnjo čolna.
 • PRIVZETO: Uporabite |Left-Stick| za krmiljenje in pospeševanje ter |L2| za vzvratno vožnjo. PRIVZETA shema je priporočena za slepe ali slabovidne igralce, ki za orientacijo uporabljajo pomoč pri navigaciji.
 • ALTERNATIVNO: Držite |R2| za pospeševanje in |L2| za vzvratno vožnjo. Za krmiljenje uporabljajte |Left-Stick|.

Premikanje na vrvi/lestvi

 • Možnosti: lik ali kamera
 • Spremenite vnos smeri za premikanje po vrveh in lestvah.
 • LIK: Premikanje po lestvah in vrveh navzgor/navzdol z |Left-Stick| je odvisno od usmeritve igralca.
 • KAMERA: Premikanje po lestvah in vrveh navzgor/navzdol z |Left-Stick| je odvisno od usmeritve kamere. Priporočeno za slepe ali slabovidne igralce, ki za orientacijo uporabljajo pomoč pri navigaciji.

Vnos brenkanja po kitari

 • Možnosti: navpično, vodoravno, tapkanje
 • Spremenite način vnosa med igranjem kitare.
 • NAVPIČNO (privzeto): Drsajte po sledilni ploščici navzgor in navzdol za brenkanje po kitari.
 • VODORAVNO: Drsajte po sledilni ploščici levo in desno za brenkanje po kitari.
 • TAPKANJE: Za brenkanje po kitari pritiskajte |X|. To dejanje lahko dodelite drugemu gumbu s prilagoditvijo krmiljenja pod možnostjo Izberi/Alternativno brenkanje.

Boj od blizu med merjenjem

 • Možnosti: vklop ali izklop
 • Igralcu omogoča, da med merjenjem sproži boj od blizu z gumbom |Square|.
 • S tem omogočite zamenjavo ramena oziroma drugo krmiljenje, ki je med merjenjem dodeljeno gumbu |Square|.

Držanje in pritiski

Meni za prilagajanje krmiljenja

Ponavljajoči pritiski gumbov

 • Možnosti: Tapkanje ali držanje
 • Spremenite način vnosa za ponavljajoče pritiske gumbov.
 • TAPKANJE (privzeto): Za napredovanje večkrat pritiskajte gumb.
 • DRŽANJE: Držite gumb za napredovanje.

Kombinacije med bojem na blizu

 • Možnosti: Tapkanje ali držanje
 • Spremenite metodo vnosa za izvedbo kombinacij med bojem na blizu.
 • TAPKANJE (privzeto): Za izvedbo kombinacij med bojem na blizu večkrat pritisnite gumb |Square|.
 • DRŽANJE: Za izvedbo kombinacij med bojem na blizu držite gumb |Square|.

Način merjenja

 • Možnosti: Držanje ali preklapljanje
 • Spremenite način vnosa za merjenje.
 • DRŽANJE (privzeto): Za merjenje držite gumb |L2|. Spustite ga za prekinitev merjenja.
 • PREKLAPLJANJE: Za merjenje pritisnite gumb |L2|. Za prekinitev merjenja znova pritisnite gumb |L2|

Način poslušanja

 • Možnosti: Držanje ali preklapljanje
 • Spremenite način vnosa za način poslušanja.
 • DRŽANJE (privzeto): Za poslušanje držite gumb |R1|. Spustite ga za prekinitev poslušanja.
 • PREKLAPLJANJE: Za poslušanje na hitro pridržite gumb |R1|. Za prekinitev poslušanja znova na hitro pridržite gumb |R1|.

Tek (na voljo s popravkom 1.01*)

 • Možnosti: Držanje ali preklapljanje
 • Spremenite način vnosa za tek.
 • DRŽANJE (privzeto): Za tek držite gumb |L1|. Spustite ga za prekinitev teka.
 • PREKLAPLJANJE: Za tek na hitro pridržite gumb |L1|. Za prekinitev tek znova na hitro pridržite gumb |L1|.

*Zahtevana je internetna povezava.

Izdelovanje

 • Možnosti: Držanje ali preklapljanje
 • Spremenite način vnosa med izdelavo in nadgradnjo predmetov.
 • DRŽANJE (privzeto): Držite gumb |X|, da začnete izdelavo predmetov in ga spustite za preklic.
 • PREKLAPLJANJE: Tapnite gumb |X|, da začnete izdelavo predmetov in ga znova tapnite za preklic.

Samodejni preklop orožja s hrbta

 • Možnosti: Držanje ali preklapljanje
 • Spremenite način vnosa za preklop orožja iz držala.
 • DRŽANJE (privzeto): Držite gumb |Square|, da začnete samodejni preklop orožja s hrbta, in ga spustite, da ga prekličete.
 • PREKLAPLJANJE: Držite gumb |Square|, da začnete samodejni preklop orožja s hrbta, in ga tapnite, da ga prekličete.

Streljanje z lokom

 • Možnosti: Držanje ali tapkanje
 • Spremenite način vnosa za streljanje z lokom.
 • DRŽANJE (privzeto): Držite |R2| med merjenjem, da puščico povlečete nazaj in spustite za streljanje.
 • TAPKANJE: Tapnite |R2| med merjenjem, da puščico povlečete nazaj in znova tapnite za streljanje.

Način držanja sape

 • Možnosti: Držanje ali preklapljanje
 • Spremenite način vnosa za držanje sape med merjenjem. Sposobnost držanja sape se odklene kot nadgradnja igralca.
 • DRŽANJE: Držite |L3| med merjenjem za držanje sape.
 • PREKLOP (privzeto): Pritisnite |L3| med merjenjem za držanje sape. Znova pritisnite |L3| ali nehajte meriti, da spustite.

Pomoč

Pomoč pri kameri

 • Možnosti: vklopljeno, izklopljeno, vodoravno, navpično
 • Samodejno obrne kamero v smeri vašega premikanja. Izberite VODORAVNO ali NAVPIČNO , da omejite pomoč na to os. 
 • Zasnovano za nove igralce akcijskih iger ali igralce, ki imajo težave pri istočasni uporabi leve palice in desne palice.

Samodejni preklop orožja

 • Možnosti: vklop ali izklop
 • Samodejni preklop na drugo orožje v držalu, ko vam zmanjka streliva.

Samodejno pobiranje

 • Možnosti: vklop ali izklop
 • Samodejno pobere strelivo in sestavine v bližini.

Zaklep merka

 • Možnosti: izklopljeno, vklopljeno, samodejna izbira tarč
 • Samodejno zaklene merek na sovražnike med merjenjem.
 • Privzeto meri v sredino sovražnikovega telesa. Z |Right-Stick| lahko namerite v glavo ali noge.
 • Če je nastavljeno na SAMODEJNO IZBIRO TARČ, boste samodejno preklopili na naslednjega sovražnika, čeprav ni na zaslonu.

Moč zaklepa

 • Možnosti: drsnik od 1 do 10
 • Prilagodite moč ohranjanja zaklepa merka.

Zaklep meta v loku

 • Možnosti: vklop ali izklop
 • Samodejno zaklene merek na sovražnike med merjenjem meta z gumbom |L2|.
 • V prikritem načinu se met zidakov in steklenic zaklene rahlo stran od sovražnikov, da jih lahko zmotite. Uporabite lahko tudi |right-stick|, da namerite neposredno v sovražnika.

Moč zaklepa meta v loku

 • Možnosti: drsnik od 1 do 10
 • Prilagodite moč ohranjanja zaklepa meta v loku.

Povečava in vizualne pomoči

Besedilo, uporabniški vmesnik in elementi igranja, ki so premajhni ali težko berljivi, lahko povzročajo veliko preglavic. Te težave lahko odpravite z natančno prilagoditvijo velikosti, barve in kontrasta prikazovalnika elementov na zaslonu.

Nov visokokontrasten prikaz je poseben način izrisa, ki zagotavlja več kontrasta za elemente v igri. Funkcija povečevalnika zaslona omogoča približanje katerega koli zaslona s pomočjo sledilne ploščice igralnega ploščka DUALSHOCK®4.

Omogočena funkcija: povečevalnik zaslona

Razmerje prikaza HUD

 • Možnosti: privzeto, veliko
 • Spremeni velikost prikaza elementov na zaslonu med igro.

Ozadje HUD

 • Možnosti: privzeto, lahko, zatemnjeno
 • Spremeni zatemnitev ozadja elementov HUD.

Barva prikaza HUD

 • Možnosti: bela, rumena, modra, rdeča, zelena
 • Spremeni barvo besedila in elementov HUD.

Način prikaza HUD za barvno slepe

 • Možnosti: izklopljeno, devteranopija, tritanopija
 • Spremeni barvno paleto poudarkov elementov na zaslonu.

Utripanje HUD

 • Možnosti: vklop ali izklop
 • Omogoča utripajoče animacije prikazovalnika HUD.

Visokokontrasten prikaz

 • Možnosti: izklopljeno, nastavitev 1, nastavitev 2, nastavitev 3
 • Zabriše barve ozadja in doda značilen kontrast zaveznikom, sovražnikom, predmetom in interaktivnim objektom.
 • Ko je ta možnost omogočena, lahko visokokontrastni prikaz preklapljate z |touchpad-swipe-left|.

Povečevalnik zaslona

 • Možnosti: izklopljeno, nizko, srednje, visoko
 • Poveča del zaslona.
 • Narahlo dvotapnite sledilno ploščico za hiter preklop povečave. Z držanjem drugega tapa počasi povečate povečavo in ob sprostitvi zaklenete stopnjo povečave.
 • S sledilno ploščico lahko povečevalnik premikate po različnih delih zaslona. Za izhod znova dvotapnite.

Prevajalski pozivi

 • Možnosti: izklopljeno, vklopljeno, samodejno
 • Omogoči prevajalske pozive |triangle| za besedilo v igri.
 • Ko je ta možnost nastavljena na SAMODEJNO, je funkcija samodejno omogočena, če imate izbran jezik, ki ni angleščina, ali pa je omogočeno pretvarjanje besedila v govor.
Omogočene funkcije: Različni visokokontrasni načini in zvočni namigi

Gibalna slabost

Simulirano premikanje v 3D lahko številnim igralcem povzroča gibalno slabost. Če želite ustvariti bolj vizualno prijetno izkušnjo, lahko izberete možnosti prilagoditve tresenja kamere, zameglitve med gibanjem, razdalje sledenja kamere in celo vidnega polja. Na voljo je tudi možnost trajne bele pike na sredini zaslona, ki lahko olajša občutek gibalne slabosti.

Tresenje kamere

 • Možnosti: drsnik od 1 do 10
 • Prilagodite intenzivnost tresenja kamere.

Zameglitev med gibanjem

 • Možnosti: Drsnik od 1 do 10
 • Prilagodite intenzivnost zameglitve med gibanjem.

Učinek vrtoglavice

 • Možnosti: vklop ali izklop
 • Preklop za trenutke, ko se kamera hkrati premika nazaj in približuje, zaradi česar pride do učinka vrtoglavice.

Vidno polje

 • Možnosti: drsnik od -5 do +5
 • Prilagodi vidno polje tretjeosebne kamere.
 • S povečanjem te vrednosti razširite vidno polje.
 • Z zmanjšanjem te vrednosti zožite vidno polje.

Razdalja kamere

 • Možnosti: drsnik od -5 do +5
 • Prilagodi razdaljo tretjeosebne kamere.
 • S povečanjem te vrednosti oddaljite kamero od igralca.
 • Z zmanjšanjem te vrednosti kamero približate igralcu.

Celozaslonski učinki

 • Možnosti: vklop ali izklop
 • Omogoči učinke na zaslonu, ki označijo stanje igralca.

Stalna pika v sredini

 • Možnosti: vklop ali izklop
 • V sredini zaslona vedno prikazuje piko, ki je krita med videoposnetki in merjenjem.

Navigacija in premikanje

Če naj bi bila igra dostopna slepim in slabovidnim osebam, je treba igralcem zagotoviti nove načine navigacije po svetu igre.

Pomoč pri navigaciji lahko uporabite za vodenje po zlati poti napredovanja zgodbe. Lahko pa tudi uporabite izboljšani način poslušanja, s pomočjo katerega lahko najdete sovražnike ali predmete, ki jih je mogoče pobrati. Za pomoč pri premikanju skozi svet igre so na voljo tudi možnosti za poenostavljeno premikanje, varovanje pred robovi in možnost preiskovanja vseh ugank.

Omogočene funkcije: Izboljšani način poslušanja

Pomoč pri navigaciji

 • Možnosti: vklop ali izklop
 • S pritiskom |L3| usmerite kamero v smer napredovanja zgodbe, pri čemer je označena pot, ki ji lahko sledite.
 • Če omogočite tudi Izboljšani način poslušanja in nato pritisnete |L3| v načinu poslušanja (držite |R1|), boste namesto tega usmerili igralca proti nazadnje skeniranem predmetu ali sovražniku.

Pomoč pri premikanju

 • Možnosti: vklop ali izklop
 • Omogoča poenostavljeno premikanje.
 • Pritisnite |X| za samodejno izvedbo določenih težavnih skokov.
 • Samodejno se vzpenjajte po policah in se stisnite skozi manjše reže.
 • Samodejno preskočite manjše ovire med jahanjem.
 • Samodejno tecite med določenimi srečanji.

Varovanje pred robovi

 • Možnosti: vklop ali izklop
 • Varuje vas pred padci s polic z dodatnimi zvočnimi opozorili in vibriranjem.
 • Preprečuje padce z robov, ki bi vas ubili.

Neskončna sapa

 • Možnosti: vklop ali izklop
 • Omogoča neskončno sapo med plavanjem pod vodo.

Možnost preskočiti uganko

 • Možnosti: vklop ali izklop
 • Med uganko izberite možnost PRESKOČI UGANKO v meniju premora, da napredujete na dokončanje uganke.
 • Ta nastavitev je močno priporočena pri slepih ali slabovidnih igralcih, saj jim nekatere uganke niso v celoti dostopne.
 • S popravki 1.01 in 1.02 je na voljo dodatna dostopnost za uganke.

Izboljšani način poslušanja

 • Možnosti: vklop ali izklop
 • Omogoča iskanje predmetov |Circle| in sovražnikov |Square| v načinu poslušanja.
 • Pošilja zvočne signale za sproženje iskanja na lokaciji tarče. Višina tona se spremeni glede na višino tarče glede na vas.
 • Če omogočite tudi Pomoč pri navigaciji in nato pritisnete |L3| v načinu poslušanja, bo ste igralca usmerili proti nazadnje skeniranem predmetu ali sovražniku.

Razpon skeniranja

 • Možnosti: drsnik od 10 do 30 m
 • Prilagodi največjo razdaljo skeniranja v Izboljšanem načinu poslušanja .

Čas skeniranja

 • Možnosti: drsnik od 1 do 5 s
 • Prilagodite čas za skeniranja v Izboljšanem načinu poslušanja , da dosežete največjo razdaljo.

Pretvarjanje besedila v govor in zvočni namigi

Vse informacije, ki so predstavljene zgolj vizualno, niso dostopne slepim igralcem. Avtorji Naughty Dog so želeli odpraviti to oviro, zato so ustvarili več možnosti za prenos teh informacij z zvokom in vibriranjem igralnega ploščka.

Zvočni namigi med premikanjem in bojem delujejo skupaj z zvokom v igri ter zabeležijo enostavno prepoznavne zvoke pogosto uporabljenim dejanjem (plenjenje zbranih predmetov, skakanje čez reže, izmikanje napadom od blizu ipd.). Ti zvočni namigi so zabeleženi v zvočnem slovarčku, ki ga lahko kadarkoli pregledate.

Poleg tega lahko vklopite branje menijev in drugega besedila na zaslonu z uporabo možnosti Pretvarjanje besedila v govor*. Igra The Last of Us Part II bo samodejno omogočila funkcijo Pretvarjanje besedila v govor v igri vsem igralcem, ki so jezik konzole nastavili na angleščino in so nastavili možnost Pretvarjanje besedila v govor** za celotno konzolo.

* Funkcije Pretvarjanje besedila v govor so na voljo v vseh podprtih jezikih, razen za tajščino

** Funkcijo Pretvarjanje besedila v govor podpirajo naslednji jeziki: angleščina, britanska angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina, danščina, turščina, ruščina, češčina, grščina, finščina, švedščina, norveščina, madžarščina, poljščina, portugalščina, španščina, nizozemščina, tradicionalna kitajščina, poenostavljena kitajščina, japonščina, korejščina, hrvaščina, LATAM španščina, brazilska portugalščina
Omogočene funkcije: Izboljšani način poslušanja in pretvarjanja besedila v govor

Pretvarjanje besedila v govor

 • Možnosti: vklop ali izklop
 • Omogoča branje besedila na zaslonu.
 • Ko je ta možnost omogočena, lahko z |Touchpad-Swipe-Up| zahtevate opis vašega trenutnega stanja s pretvarjanjem besedila v govor.
 • Glasnost pretvarjanje besedila v govor lahko prilagodite v meniju Glasnost zvoka .

Namigi med premikanjem

 • Možnosti: Vklopljeno ali izklopljeno
 • Omogoča dodatne zvočne namige, ki pomagajo med premikanjem in raziskovanjem. Predvaja zvočni namig za:
 • reže, ki jih je mogoče preskočiti, robove, ki omogočajo plezanje, in reže, skozi katere se je mogoče stisniti
 • Območja, na katerih morate počepnite ali ležati
 • Interaktivni predmeti
 • Lomljivo steklo v bližini
 • Pridobivanje ali izguba nadzora premikanja
 • Ko je omogočeno Varovanje pred robovi , predvaja zvočni namig ob aktiviranju te funkcije

Za dodatne informacije o zvočnih namigih glejte Slovarček zvočnih namigov.

Zvočni namigi med bojem

 • Možnosti: vklopljeno in izklopljeno
 • Omogoča dodatne zvočne namige, ki pomagajo med bojem in prikrivanjem. Predvaja zvočni namig za:
 • Pozive za grabljenje in udarjanje sovražnikov
 • Napade sovražnikov od blizu
 • Prebod igralca s puščico
 • Merjenje v sovražnika
 • Uspešen zadetek sovražnika

Za dodatne informacije o zvočnih namigih glejte Slovarček zvočnih namigov.

Omogočena funkcija: Zvočni namigi za premikanje

Vibracijski namigi med bojem

 • Možnosti: Vklopljeno ali izklopljeno
 • Omogoča dodatne zvočne namige, ki pomagajo med bojem in prikrivanjem. Predvaja zvočni namig za:
 • Napade sovražnikov od blizu
 • Merjenje v sovražnika
 • Uspešen zadetek sovražnika

Vibracijski namigi za kitaro

 • Možnosti: vklop ali izklop
 • Omogoča vibracijski namig, ko izberete pravilno kitarsko noto za napredovanje zgodbe.
Omogočene funkcije: izboljšani način poslušanja, pomoč pri navigaciji in zvočni namigi

Glasnosti zvoka

Učinki

 • Možnosti: Drsnik od 1 do 100
 • Prilagodite glasnost zvočnih učinkov.

Dialog

 • Možnosti: Drsnik od 1 do 100
 • Prilagoditev glasnosti govorjenega dialoga.

Glasba

 • Možnosti: Drsnik od 1 do 100
 • Prilagodite glasnost glasbe.

Kinematografski posnetki

 • Možnosti: Drsnik od 1 do 100
 • Prilagodite glasnost kinematografskih posnetkov.

Zvočni namigi za dostopnost

 • Možnosti: Drsnik od 1 do 100
 • Prilagodite glasnost zvočnih namigov za dostopnost.
 • Zvočne namige za premikanje in boj lahko omogočite v meniju Dostopnost.

Pretvarjanje besedila v govor

 • Možnosti: Drsnik od 1 do 100
 • Prilagodite glasnost pretvarjanja besedila v govor.

Slovarček zvočnih namigov

 • Brskajte po različnih zvočnih namigih, ki se pojavijo med igranjem, in jim prisluhnite.

Dostopnost med bojem

Ker mora biti boj v igri The Last of Us Part II dostopen vsem igralcem, ponuja številne možnosti, ki znatno spremenijo izkušnjo igranja. Funkcija nevidnosti med ležanjem vam na primer omogoča, da izkusite prikrito igranje, ki vam drugače ne bi bilo dostopno. Če imate težave pri merjenju, si lahko omogočite več časa, tako da omogočite počasno gibanje med merjenjem. Te funkcije vam zagotavljajo vsa orodja, ki jih potrebujete za užitka polno bojevanje, ki hkrati predstavlja izziv.

Omogoči dostopnost med bojem

 • Možnosti: vklop in izklop
 • Omogoči nastavitve dostopnosti med bojem.
 • Te nastavitve so zasnovane tako, da vsem igralcem omogočijo funkcije dostopnosti med bojem. Zato lahko znatno spremenijo izkušnjo igranja.

Talci ne morejo zbežati

 • Možnosti: vklop in izklop
 • Sovražniki, ki jih zgrabite, se ne bodo osvobodili med bojem.

Zaveznikov ni mogoče zgrabiti

 • Možnosti: vklop in izklop
 • Ko sovražniki zgrabijo zaveznike, bodo ti samodejno zbežali.
 • Ta nastavitev ne velja med določenimi boji.

Sovražniki ne napadajo z boka

 • Možnosti: vklop in izklop
 • Sovražniki se vam ne bodo namerno prikradli od strani ali za hrbtom.

Zmanjšana dojemljivost sovražnikov

 • Možnosti: vklop in izklop
 • Zmanjša dojemljivost sovražnikov v prikritem načinu.
 • Ta nastavitev je odvisna od izbrane težavnosti.

Zmanjšana natančnost sovražnikov

 • Možnosti: vklop in izklop
 • Zmanjša natančnost sovražnikov med streljanjem.
 • Ta nastavitev je odvisna od izbrane težavnosti.

Izboljšano izogibanje

 • Možnosti: vklop in izklop
 • Izogibanje z gumbom |L1| je bolj uspešno pri izogibanju napadom sovražnikov.

Nevidnost med ležanjem

 • Možnosti: izklopljeno, omejeno, neomejeno
 • Ko ležite in ne merite, vas sovražniki ne vidijo. Ta nastavitev je onemogočena med določenimi srečanji, ki ne ponujajo možnosti prikritosti.
 • Če jo nastavite na OMEJENO, bo časovna omejitev odvisna od nastavitev težavnosti prikrivanja.

Nihanje orožja

 • Možnosti: vklop in izklop
 • Omogoči nihanje kamere med merjenjem z orožji.

Počasno gibanje

 • Možnosti: izklopljeno, med merjenjem, preklop
 • S to možnostjo znižate hitrost igre.
 • Ko je nastavljena na PREKLOP , lahko počasno gibanje sprožite z |touchpad-swipe-right|.

HUD

Če ste gluhi, naglušni ali morate igrati s stišanim zvokom ali brez zvoka, morda ne boste imeli dostopa do informacij v igri, ki so dostopne samo prek zvoka.

Na voljo je veliko možnosti za vizualni prikaz tovrstnih informacije, kar odpravi do odstopanje. Pokazatelji zavedanja vam omogočajo, da ugotovite, ko vas sovražniki opazijo med prikrivanjem. Poleg tega jih lahko nastavite, tako da so med bojem vedno prisotni in kažejo v smeri nevarnih sovražnikov.

Pokazatelji poškodb

 • Možnosti: vklop in izklop
 • Omogoči pokazatelje smeri poškodb na zaslonu

Pokazatelji zavedanja

 • Možnosti: izklopljeni, prikrito, vedno
 • Omogoči zaslonsko opozorilo v smeri, iz katere vas sovražniki lahko opazijo
 • PRIKRITO: Pokazatelji zavedanja so prikazani, dokler vas ne opazijo.
 • VEDNO: Pokazatelji zavedanja vztrajajo med bojem. Ta nastavitev je priporočena za gluhe in naglušne igralce. (Na voljo s popravkom 1.01*)
*Zahtevana je internetna povezava.

Namigi

 • Možnosti: izklopljeno, včasih, pogosto
 • Omogoča namige med igranjem, ki se prikažejo, ko se nekaj časa izgubite na določenem območju.
 • Namige aktivirate s pritiskom gumba |L3|.

Obvestila ob pobiranju

 • Možnosti: vklop in izklop
 • Prikazuje obvestila na zaslonu, ko poberete strelivo, sestavine za izdelavo ali druge surovine.

Pozivi na izmikanje

 • Možnosti: izklopljeno, včasih, pogosto
 • Prilagodi pogostost poziva na izmikanje |L1|, ki se prikaže, ko sovražniki začnejo napad od blizu.

Podnapisi

Podnapisi so izjemno priljubljena funkcija dostopnosti. Igra The Last of Us Part II ponuja širok izbor prilagoditev zanje.

Spremenite lahko njihovo velikost in barvo, dodate temno ozadje za večji kontrast, omogočite imena govorcev in celo puščico na zaslonu za govorce, ki niso na zaslonu. Prvič v igri avtorjev Naughty Dog lahko omogočite podnapise za vse sistemske dialoge med prikritostjo in bojem.

Omogočene funkcije: Različne nastavitve prikaza podnapisov

Podnapisi

 • Možnosti: izklopljeno, dialog med zgodbo, dialogi med zgodbo in bojem
 • Omogoči podnapise za govorjeni dialog.
 • DIALOGI MED ZGODBO: Omogoči podnapise za glavne like, pomembne dialoge s sovražniki in kinematografske posnetke.
 • DIALOGI MED BOJEM: Omogoči podnapise za dodatne dialoge sovražnikov med prikritostjo in bojem.

Velikost

 • Možnosti: majhno, srednje, veliko
 • Prilagodi velikost besedila v podnapisih.

Ozadje

 • Možnosti: izklopljeno, privzeto, zatemnjeno
 • Omogoči temno ozadje za podnapisi, ki izboljša čitljivost.

Imena

 • Možnosti: vklop in izklop
 • Prikaže ime govorca skupaj s podnapisom.

Barve imen

 • Možnosti: vklop in izklop
 • Ko so omogočena Imena podnapisov, prikaže ime v barvi, ki je lastna temu govorcu.

Smer

 • Možnosti: vklop in izklop
 • Omogoči smer poleg podnapisov, ki označuje smer govorca na zaslonu.
 • Ne prikaže se za govorce, ki so na zaslonu.

Barva

 • Možnosti: bela, rumena, modra, rdeča, zelena
 • Prilagodi barvo besedila v podnapisih.

Težavnost igranja

Kot razširitev funkcij dostopnosti so v igri The Last of Us Part II na voljo tudi razširjene možnosti težavnosti. Ob zagonu igre se prikaže pet različnih nivojev izziva: zelo lahek, lahek, srednji, težek in preživetje.

Igralci lahko prilagodijo določene vidike težavnosti svojim potrebam ali želeni izkušnji. Posamično lahko prilagajate nastavitve težavnosti, povezane z dohodnimi poškodbami, učinkovitostjo sovražnikov in zaveznikov, prikritostjo in surovinami. Trofeje niso omejene s težavnostjo.

Izziv

 • Možnosti: zelo lahek, lahek, srednji, preživetje, po meri
 • Prilagodite splošno težavnost igranja.

Igralec

 • Možnosti: zelo lahek, lahek, srednji, težek
 • Prilagodi nastavitev težavnosti za:
 • Količino poškodb, ki jih igralec prejme od sovražnikov
 • Pogostost dinamičnih kontrolnih točk sredi srečanj

Sovražniki

 • Možnosti: zelo lahek, lahek, srednji, težek
 • Prilagodi nastavitev težavnosti za:
 • Natančnost streljanja sovražnikov in količino izstrelkov
 • Agresivnost približevanja sovražnikov in napade z boka
 • Zapletenost sovražnikovih kombinacij med bojem na blizu
 • Hitrost premikanja določenih zelo težavnih sovražnikov
 • Prilagoditev določenih bojev po meri

Zavezniki

 • Možnosti: zelo lahek, lahek, srednji, težek
 • Prilagodi nastavitev težavnosti za:
 • Agresivnost zaveznikov med bojem
 • Pogostost ubijanja sovražnikov s strani zaveznikov

Prikritost:

 • Možnosti: zelo lahek, lahek, srednji, težek
 • Prilagodi nastavitev težavnosti za:
 • Sovražnikovo dojemanje prek vida, sluha in voha
 • Trajanje obdobja, preden sovražniki opozorijo druge
 • Pogoji za grabljenje sovražnikov iz prikritega načina

Sredstva

 • Možnosti: zelo lahek, lahek, srednji, težek
 • Prilagodi nastavitev težavnosti za:
 • Količino streliva in zalog, ki jih lahko najdete v svetu
 • Trpežnost orožja za boj na blizu, ki ga izpustijo sovražniki
 • Donos določenih receptov za izdelavo

Novo v posodobitvi Grounded za igro The Last of Us Part II (različica 1.05)*

Nove značilnosti

 • Dodana nova možnost merjenja s senzorjem za zaznavanje gibanja.
 • Dodana nova možnost nastavitve učinka zrnatosti posnetka.

Izboljšave pretvarjanja besedila v govor

 • Ko pretvarjanje besedila v govor bere stran v dnevniku, podrsajte po sledilni ploščici navzgor, da preskočite na naslednji vnos.
 • Popravljenih je več napak pri pretvarjanju besedila v govor, kar vključuje odsotnost branja časa igranja pri shranjenih datotekah in nepravilno štetje puščic.

Drugi popravki

 • Šefovski boj v Ground Zero je veliko lažji na težavnosti »zelo lahko«.
 • Popravljen predolg visokokontrasten prikaz pogovora v visokokontrastnem načinu prikaza.
 • Samodejno pobiranje samodejno pobere orožja za boj od blizu, če igralec nima tovrstnega orožja.
 • Popravljeni dodatni spori pri preslikavi gumbov.
 • Popravljenih več primerov vedno prikazanih indikatorjev grožnje, ki niso vedno prikazani.

Izboljšava pomoči pri navigaciji in premikanju

 • Popravljene manjše težave s položaji ciljev med pomočjo pri navigaciji skozi celotno igro.
 • Pomoč pri navigaciji bo zagotavljala varnejše navigacijske cilje med šefovskim bojem v Ground Zero.
 • Pomoč pri premikanju ne bo več omogočila samodejnega teka med šefovskim bojem med srečanjem v Ground Zero.
 • Ko je omogočena pomoč pri premikanju, boste samodejno skočili na vrhu nihanja vrvi, ko je ustrezno.

Izboljšave zvočnih namigov in izboljšanega načina poslušanja

 • Predelano delovanje zvočnih namigov za premikanje pri ugankah, ki vsebujejo nihanje na vrveh.
 • Ko je v meniju prikaza na zaslonu omogočeno sledenje zbirnim predmetom v načinu New Game+, zbirateljski predmeti, ki ste jih že pobrali med prejšnjim igranjem ne bodo pingali v izboljšanem načinu poslušanja niti bodo oddajali zvočnih namigov med premikanjem.
 • Popravljena težava, kjer višina tona pingov v izboljšanem načinu poslušanja ni ustrezno prilagojena sovražnikom nad vami ali pod vami.
 • Prilagoditev načina zaznavanja določenih zbranih predmetov v izboljšanem načinu poslušanja za olajšanje iskanja določenih predmetov za zbiranje/postranskih območij. Velja za naslednja poglavja: Patrol, Capitol Hill, Downtown, The Seraphites, Road to the Aquarium, The Flooded City
 • Izboljšani način poslušanja ne bo več pingal za orožja za boj od blizu, ki so slabša od vašega trenutnega orožja.
 • Opombe so zdaj »posebne« za pinge v izboljšanem načinu poslušanja. Pregledi in orožja za boj na blizu niso več »posebni«.

*Na voljo s popravkom 1.05. Potrebujete internetno povezavo in račun za PlayStationNetwork.

Veselimo se igralcev, ki si bodo lahko pomagali s temi funkcijami, in še naprej bomo spodbujali splošno zavedanje o pomembnosti podpori za dostopnost igranja.

Skupaj z vsemi v studiu želimo izreči priznanje vsem, ki so pomagali pri realizaciji teh funkcij, kar vključuje naše partnerje pri studiu PlayStation, Worldwide Studios in naše svetovalce za dostopnost: Brandon Cole, James Rath, Paul Lane, Josh Straub, Steve Saylor, Morgan Baker in Ian Hamilton. Hvala vam za neverjetno podporo in vodenje.