The Last of Us Part II

Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami

Že od samega začetka želimo zagotoviti, da čim več oboževalcev dobi priložnost doživeti igro s pomočjo naših doslej najzanesljivejših pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami.

Igra The Last of Us Part II je zgrajena na temeljih, ki smo jih vzpostavili z igro Uncharted 4: Thief's End, in ima več kot 60 pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami z razširjenimi možnostmi, ki se osredotočajo na fine motorične sposobnosti in sluh, ter popolnoma novimi funkcijami, ki koristijo slabovidnim in slepim igralcem.

Razvijalec Naughty Dog spodbuja vse igralce, da izkoristijo te funkcije in tako ustvarijo igralsko izkušnjo po lastni meri.

 
 

Prednastavitve pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami

Izziv pri ustvarjanju velikega števila nastavljivih možnosti je vsekakor poskrbeti, da bodo uporabniki vedeli, katere možnosti so primerne zanje. Hkrati smo številne funkcije ustvarili tako, da čudovito delujejo v medsebojni harmoniji.

Zato je razvijalec Naughty Dog ustvaril tri prednastavljene pripomočke za osebe s posebnimi potrebami, ki konfigurirajo vse priporočene nastavitve za vid, sluh in motorične sposobnosti. Čeprav upamo, da je to dobro izhodišče, lahko vedno izberete in prilagodite posamezne možnosti, tudi ko ste že izbrali določeno prednastavitev.

Vision Accessibility Preset (Prednastavitev za osebe z okvarami vida)

Konfigurira vse priporočene nastavitve za slepe ali slabovidne igralce.

To omogoča nastavitve v več menijih, kot so:

 • Text-to-Speech (Funkcija za pretvarjanje besedila v govor)
 • High Contrast Display (Visokokontrastni zaslon)
 • HUD Scale > Large (Stopnja prikazovalnika v višini oči > Visoka)
 • Lock-On Aim > Auto-Target (Zaklepanje tarče > Samodejno ciljanje)
 • Traversal and Combat Audio Cues (Zvočni signali za premikanje in napad)
 • Navigation and Traversal Assistance (Pomoč pri navigaciji in premikanju)
 • Ledge Guard (Varovanje na višini)
 • Enhanced Listen Mode (Izboljšan način poslušanja)
 • Invisible While Prone > Unlimited (Nevidnost med ležanjem na tleh > Neomejeno)
 • Skip Puzzle Option (Možnost preskakovanja ugank)
 • Različne možnosti prilagajanja v meniju Combat Accessibility (Pripomoček za osebe s posebnimi potrebami pri bojevanju)

Hearing Accessibility Preset (Prednastavitev za osebe z okvarami sluha)

Konfigurira vse priporočene nastavitve, namenjene gluhim in naglušnim igralcem.

To omogoča nastavitve v več menijih, kot so:

 • Awareness Indicators (Kazalniki ozaveščenosti)
 • Pick-Up Notifications (Obvestila o pobiranju)
 • Dodge Prompts > Frequent (Pozivi za izogibanje > Pogosto)
 • Subtitles > Story + Combat (Podnapisi > Zgodba + bojevanje)
 • Subtitle Names (Podnapisi imen)
 • Subtitle Direction (Podnapisi, usmeritev)
 • Combat Vibration Cues (Signal s tresljaji, napad)
 • Guitar Vibration Cues (Signal s tresljaji, kitara)

Motor Accessibility Preset (Prednastavitev za osebe z motoričnimi težavami)

Konfigurira vse priporočene nastavitve, namenjene igralcem s telesnimi ali gibalnimi omejitvami.

To omogoča nastavitve v več menijih, kot so:

 • Lock-On Aim > Auto-Target (Zaklepanje tarče > Samodejno ciljanje)
 • Auto Weapon Swap (Samodejna menjava orožja)
 • Auto Pick Up (Samodejno pobiranje)
 • Camera Assist > On (Pomoč pri kameri > Vklopljeno)
 • Navigation and Traversal Assistance (Pomoč pri navigaciji in premikanju)
 • Ledge Guard (Varovanje na višini)
 • Infinite Breath (Neomejeno dihanje)
 • Repeated Button Presses > Hold (Ponavljajoči pritiski gumbov > Zadrži)
 • Melee Combos > Hold (Hladnokrvni napadi > Zadrži)
 • Weapon Sway > Off (Premikanje orožja > Izklop)
 • Skip Puzzle Option (Možnost preskakovanja ugank)
 • Različne možnosti prilagajanja v meniju Combat Accessibility (Pripomoček za osebe s posebnimi potrebami pri bojevanju)
 
 

Alternativno upravljanje

Ustvarjalec Naughty Dog prvič ponuja popolno prilagoditev upravljanja. Tako lahko za vsak ukaz spremenite način izvedbe na igralnem ploščku, vključno s podrsanjem sledilne ploščice in tresenjem igralnega ploščka. Ker je pridržanje ali hitro pritiskanje gumbov lahko za nekatere igralce zahtevno, predstavljamo posamezne možnosti, da spremenite posamezno pridržanje gumba v preklop in vsak hitri pritisk v pridržanje. Po vrnitvi iz igre Uncharted 4 ponujamo tudi razširjene možnosti za pomoč pri kameri in zaklepanju tarče.

Prestavitev izvajanja ukazov

Control Scheme (Upravljalna shema)

 • Možnosti: Default (Privzeto), Right Hand Only (Samo desna roka), Left Hand Only (Samo leva roka), Custom Scheme 1 (Shema po meri 1), Custom Scheme 2 (Shema po meri 2), Custom Scheme 3 (Shema po meri 3).
 • Izberite prednastavitev ali ustvarite svojo postavitev igralnega ploščka.

Customise Controls (Prilagajanje izvajanja ukazov)

 • Prestavite in popolnoma prilagodite vse ukaze.

Rename Control Scheme (Preimenovanje upravljalne sheme)

 • Spremenite ime sheme po meri.

Controller Orientation (Usmerjenost igralnega ploščka)

 • Možnosti: Default (Privzeto), Left (Levo), Right (Desno), Upside Down (Obrnjeno navzdol)
 • Izberite, kako boste držali igralni plošček, kam se vrtijo smerni gumbi, ter ustrezno prilagodite levo in desno palico.

Left Stick and Right Stick (Leva in desna palica)

 • Možnosti: Default (Privzeto), Flipped While Aiming (Obrnjeno med merjenjem), Flipped Always (Vedno obrnjeno)
 • Zamenjajte funkcionalnost leve in desne palice.

Boat Controls (Upravljanje čolna)

 • Možnosti: Default (Privzeto) ali Alternate (Alternativno)
 • Spremenite način upravljanja za vožnjo čolna.
 • DEFAULT (Privzeto): uporabite |levo palico| za usmerjanje in pospeševanje in |L2| za vzvratno vožnjo.
 • ALTERNATE (Alternativno): pridržite |R2| za pospeševanje in |L2| za vzvratno vožnjo. Uporabite |levo palico| za krmarjenje.
 • DEFAULT (Privzeto): priporočljivo za slepe ali slabovidne igralce, ki uporabljajo pomoč pri navigaciji, da se lahko orientirajo.

Rope/Ladder Movement (Premikanje po vrveh/lestvah)

 • Možnosti: Character (Lik) ali Camera (Kamera)
 • Spremenite ukaz za smer gibanja po lestvah in vrveh.
 • CHARACTER (Lik): premikanje po lestvah in vrveh navzgor/navzdol z |levo palico| glede na igralčevo usmeritev.
 • CAMERA (Kamera): premikanje po lestvah in vrveh navzgor/navzdol z |levo palico| glede na usmeritev kamere. Priporočljivo za slepe ali slabovidne igralce, ki uporabljajo pomoč pri navigaciji, da se lahko orientirajo.

Guitar Strumming Input (Ukazi za brenkanje na kitaro)

 • Možnosti: Vertical (Navpično), Horizontal (Vodoravno), Taps (Tapkanje)
 • Spremenite način ukazov za igranje kitare.
 • VERTICAL (Navpično) (privzeto): podrsajte navzgor in navzdol po sledilni ploščici, da zabrenkate po kitari.
 • HORIZONTAL (Vodoravno): podrsajte levo in desno po sledilni ploščici, da zabrenkate po kitari.
 • TAPS (Tapkanje): pritisnite gumb |X| za brenkanje po kitari. V meniju Customize Controls (Prilagajanje izvajanja ukazov) lahko pod možnostjo Select / Alternate Strumming (Izberi/Nadomestna nastavitev brenkanja) za ta ukaz nastavite drug gumb.

Melee While Aiming (Pretepi med merjenjem)

 • Možnosti: On (Vklopljeno) ali Off (Izklopljeno)
 • Igralcu omogoča, da z gumbom |kvadrat| napada med merjenjem.
 • To bo onemogočilo ukaz Shoulder Swap (Menjava ramena), ali kateri drugi ukaz, ki je med merjenjem nastavljen za gumb |kvadrat|.
 
 

Pridržanje in pritiskanje

Meni Control customisation (Prilagajanje ukazov)

Repeated Button Presses (Zaporedno pritiskanje gumbov)

 • Možnosti: Tap (Tapnite) ali Hold (Pridržite)
 • Spremenite način pritiskanja za ukaze, izvedene z zaporednim pritiskanjem gumbov.
 • TAP (Tapnite) (privzeto): za nadaljevanje večkrat pritisnite gumb.
 • HOLD (Pridržite): pridržite gumb za nadaljevanje.

Melee Combos (Hladnokrvni napadi)

 • Možnosti: Tap (Tapnite) ali Hold (Pridržite)
 • Spremenite način upravljanja gumbov za izvršitev hladnokrvnega napada.
 • TAP (Tapnite) (privzeto): za izvršitev hladnokrvnega napada večkrat pritisnite gumb |kvadrat|.
 • HOLD (Pridržite): za izvršitev hladnokrvnega pridržite gumb |kvadrat|.

Aiming Mode (Način merjenja)

 • Možnosti: Hold (Pridržite) ali Toggle (Preklopite)
 • Spremenite način upravljanja gumbov za merjenje.
 • HOLD (Pridržite) (privzeto): za merjenje pridržite gumb |L2|. Izpustite gumb, da prenehate z merjenjem.
 • TOGGLE (Preklopite): za merjenje pritisnite gumb |L2|. Ponovno pritisnite gumb |L2|, da prenehate z merjenjem.

Listen Mode (Način poslušanja)

 • Možnosti: Hold (Pridržite) ali Toggle (Preklopite)
 • Spremenite način upravljanja gumbov za način poslušanja.
 • HOLD (Pridržite) (privzeto): za poslušanje pridržite gumb |R1|. Izpustite, da prekinete poslušanje.
 • TOGGLE (Preklopite): za poslušanje na kratko pridržite gumb |R1|. Na kratko pridržite gumb |R1|, da prekinete poslušanje.

Sprinting (Hiter tek; na voljo s popravkom 1.01)

 • Možnosti: Hold (Pridržite) ali Toggle (Preklopite)
 • Spremenite način upravljanja gumbov za hiter tek.
 • HOLD (Pridržite) (privzeto): za hiter tek pridržite gumb |L1|. Izpustite, da prekinete hiter tek.
 • TOGGLE (Preklopite): za hiter tek na kratko pridržite gumb |L1|. Na kratko pridržite gumb |L1|, da prekinete hiter tek.

Crafting (Izdelovanje)

 • Možnosti: Hold (Pridržite) ali Toggle (Preklopite)
 • Spremenite način upravljanja gumbov za izdelovanje in nadgrajevanje.
 • HOLD (Pridržite) (privzeto): pridržite gumb |X|, da začnete z izdelovanjem, in ga izpustite, ko želite končati.
 • TOGGLE (Preklopite): tapnite gumb |X|, da začnete z izdelovanjem, in tapnite, ko želite končati.

Backpack Weapon Swap (Menjava orožja v nahrbtniku)

 • Možnosti: Hold (Pridržite) ali Toggle (Preklopite)
 • Spremenite način upravljanja gumbov za menjavo orožja v tokih.
 • HOLD (Pridržite) (privzeto): pridržite gumb |kvadrat| za menjavo orožja v nahrbtniku in ga izpustite, ko želite končati.
 • TOGGLE (Preklopite): pridržite gumb |kvadrat| za menjavo orožja v nahrbtniku in tapnite, ko želite končati.

Bow Firing (Streljanje z lokom)

 • Možnosti: Hold (Pridržite) ali Taps (Tapnite)
 • Spremenite način upravljanja gumbov za streljanje z lokom.
 • HOLD (Pridržite) (privzeto): pridržite gumb |R2| med merjenjem, da potegnete puščico k sebi, in ga izpustite za izstrelitev puščice.
 • TAPS (Tapnite): tapnite gumb |R2| med merjenjem, da potegnete puščico k sebi, in tapnite še enkrat za izstrelitev puščice.

Hold Breath Mode (Način zadrževanja sape)

 • Možnosti: Hold (Pridržite) ali Toggle (Preklopite)
 • Spremenite način upravljanja gumbov za zadrževanje sape med merjenjem. Veščina zadrževanja sape je odklenjena, ko igralec doseže nadgraditev.
 • HOLD (Pridržite): pridržite gumb |L3| med merjenjem, da zadržite sapo.
 • TOGGLE (Preklopite) (privzeto): pritisnite gumb |L3| med merjenjem, da zadržite sapo. Ponovno pritisnite gumb |L3| ali prenehajte meriti, da prekinete z zadrževanjem diha.

Pomoč

Camera Assist (Pomoč pri kameri)

 • Možnosti: On (Vklop), Off (Izklop), Horizontal (Vodoravno), Vertical (Navpično)
 • Kamero samodejno preusmeri v smeri vašega gibanja. Izberite HORIZONTAL (Vodoravno) ali VERTICAL (Navpično) za omejitev pomoči na to os.
 • Zasnovano za igralce, ki so začetniki pri akcijskih igrah ali imajo težave z uporabo leve in desne palice hkrati.

Auto Weapon Swap (Samodejna menjava orožja)

 • Možnosti: On (Vklopljeno) ali Off (Izklopljeno)
 • Ko vam zmanjka streliva, samodejno izbere drugo orožje.

Auto Pick-Up (Samodejno pobiranje)

 • Možnosti: On (Vklopljeno) ali Off (Izklopljeno)
 • Samodejno pobere bližnje strelivo in sestavine.

Lock-On Aim (Zaklepanje tarče)

 • Možnosti: On (Vklop), Off (Izklop), Auto-Target (Samodejno merjenje)
 • Samodejno zaklepanje na sovražne tarče med merjenjem.
 • Privzeto meri v sredino sovražnikovega telesa. Uporabite |desno palico|, da ciljate v glavo ali noge.
 • Če je nastavljeno na AUTO-TARGET (Samodejno merjenje), se boste samodejno preusmerili na naslednjega sovražnika, četudi je ta izven zaslona.

Lock-On Strength (Jakost zaklepanja)

 • Možnosti: drsnik 1–10
 • Prilagodite moč vlečenja Lock-On Aim (Zaklepanja tarče).

Arc-Throw Lock-on (Zaklepanje metanja v loku)

 • Možnosti: On (Vklopljeno) ali Off (izklopljeno)
 • Samodejno zaklepanje na sovražne tarče, ko z gumbom |L2| ciljate predmet za metanje.
 • Kadar se skrivate, se opeke in steklenice naciljajo nekoliko stran od sovražnikov, da olajšajo odvračanje pozornosti. Uporabite |desno palico| za neposredno ciljanje v sovražnika.

Arc-Throw Lock-on Strength (Moč za metanje v loku pri zaklepanju tarče)

 • Možnosti: drsnik 1–10
 • Prilagodite moč vlečenja za možnost Arc-Throw Lock-On Aim (Moč za metanje v loku pri zaklepanju tarče).
 
 

Povečava in vizualni pripomočki

Če so besedilo, uporabniški vmesnik ali drugi elementi igranja premajhni ali težko berljivi, je to lahko zelo moteče. Za reševanje teh težav smo ustvarili možnosti za natančno nastavitev velikosti, barve in kontrasta prikazovalnika informacij (HUD). Naš novi visokokontrastni zaslon je poseben način upodabljanja, ki elementom v igri nudi več kontrasta. Zagotavljamo tudi povečevalnik zaslona, s katerimi lahko z uporabo sledilne ploščice igralnega ploščka DUALSHOCK 4 povečate kateri koli del zaslona.

HUD Scale (Velikost prikazovalnika informacij)

 • Možnosti:  Default (Privzeto), Large (Veliko)
 • Spremeni velikost elementov prikazovalnika informacij v igri.

HUD Background (Ozadje prikazovalnika informacij)

 • Možnosti: Default (Privzeto), Light (Svetlo), Darkened (Zatemnjeno)
 • Spremeni temnost ozadja prikazovalnika informacij.

HUD Colour (Barva prikazovalnika informacij)

 • Možnosti:  White (Bela), Yellow (Rumena), Blue (Modra), Red (Rdeča), Green (Zelena)
 • Spremeni barvo besedila in elementov prikazovalnika informacij.

HUD Colourblind Mode (Način prikazovalnika informacij za barvno slepe)

 • Možnosti: Off (Izklopljeno), Protanopia (Protanopija), Deuteranopia (Deuteranopija), Tritanopia (Tritanopija)
 • Spremeni barvno paleto odtenkov prikazovalnika informacij.

HUD Flashing (Utripanje prikazovalnika informacij)

 • Možnosti: On (Vklopljeno) ali Off (Izklopljeno)
 • Omogoča utripanje animacij prikazovalnika informacij.

High Contrast Display (Visokokontrastni zaslon)

 • Možnosti: Off (Izklopljeno), Setting 1 (Nastavitev 1), Setting 2 (Nastavitev 2), Setting 3 (Nastavitev 3)
 • Izklopi barvo okolja in zaveznikom, sovražnikom, predmetom in interaktivnim predmetom doda izrazite barvne kontraste.
 • Ko je možnost omogočena, z ukazom |sledilna ploščica-podrsanje-levo| preklopite uporabo visokokontrastni zaslon.

Screen Magnifier (Povečevalnik zaslona)

 • Možnosti: Off (Izklopljeno), Low (Nizko), Medium (Srednje), High (Visoko)
 • Poveča del zaslona.
 • Dvakrat rahlo tapnite sledilno ploščico, da hitro preklopite povečavo. Ko drugič tapnete in zadržite, boste počasi povečevali povečavo in ob sprostitvi zaklenili stopnjo povečave.
 • S sledilno ploščico premikajte povečevalnik na različne dele zaslona. Za izhod tapnite dvakrat.

Translation Prompts (Prikaz prevodov)

 • Možnosti: Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno), Auto (Samodejno)
 • Gumb |Trikotnik| omogoči prikaz prevodov za besedilo v svetu igre.
 • Če je funkcija nastavljena na AUTO (Samodejno), je samodejno omogočena, če je izbran jezik besedila, ki ni angleščina, ali če je omogočena funkcija za pretvarjanje besedila v govor.
 
 

Motion sickness (Potovalna slabost)

Simulirano gibanje 3D lahko pri mnogih gledalcih povzroči potovalno slabost. Če želite ustvariti očem prijaznejšo izkušnjo, lahko izberete možnosti za prilagajanje tresenja kamere, zamegljenosti gibanja, razdaljo spremljanja kamere in enakomernega vidnega polja. Obstaja tudi možnost trajne bele pike na sredini zaslona, ki lahko ublaži občutek.

Camera Shake (Tresenje kamere)

 • Možnosti: drsnik 1–10
 • Nastavitev intenzivnosti tresenja kamere.

Motion Blur (Zamegljeno gibanje)

 • Možnosti: drsnik 1–10
 • Nastavitev intenzivnosti učinka zamamljenega gibanja.

Camera Distance (Oddaljenost kamere)

 • Možnosti: drsnik –5 do +5
 • Prilagodite razdaljo kamere 3. osebe.
 • S povečanjem te vrednosti se kamera oddalji od igralca.
 • Z zmanjšanjem te vrednosti se kamera približa igralcu.

Field of View (Vidno polje)

 • Možnosti: drsnik –5 do +5
 • Prilagodite vidno polje kamere 3. osebe.
 • Povečanje te vrednosti razširi vidno polje.
 • Zmanjšanje te vrednosti zoži vidno polje.

Dolly Zoom Effect (Učinek nasprotnih povečav)

 • Možnosti: On (Vklopljeno) ali Off (Izklopljeno)
 • Preklopi v trenutkih, ko se kamera premika nazaj in hkrati povečuje, kar ustvarja učinek zbeganosti.

Full Screen Effects (Učinki celotnega zaslona)

 • Možnosti: On (Vklopljeno) ali Off (Izklopljeno)
 • Omogoča učinke zaslona, ki prikazujejo stanje igralca.

Persistent Center Dot (Trajna pika v središču)

 • Možnosti: On (Vklopljeno) ali Off (izklopljeno)
 • Prikaže trajno mrežico na sredini zaslona, ki je skrita med kinematografskimi posnetki in merjenjem.
 
 

Navigacija in premikanje

Ustvarjanje igre, ki jo lahko igrajo tudi slepi in slabovidni igralci, pomeni nove načine navigacije po svetu igre. Pomoč pri navigaciji vas vodi po zlati poti napredovanja v zgodbi, izboljšan način poslušanja pa lahko uporabite, če želite zaiti s poti in namesto tega poiskati sovražnike ali predmete, ki jih je mogoče pobrati. Za lažje premikanje po svetu igre so na voljo tudi možnosti za poenostavljene ukaze premikanja, varovanje na višini in možnost preskakovanja ugank. 

Navigation Assistance (Pomoč pri navigaciji)

 • Možnosti: On (Vklopljeno) ali Off (izklopljeno)
 • Pritisk gumba |L3| obrne kamero v smeri napredovanja v zgodbi in označuje pot, ki ji morate slediti.
 • Če je omogočen tudi Enhanced Listen Mode (Izboljšan način poslušanja), bo pritisk gumba |L3| v načinu poslušanja (pridržite |R1|) igralca usmeril proti zadnjemu predmetu ali sovražniku, ki ga je igralec izsledil.

Traversal Assistance (Pomoč pri premikanju)

 • Možnosti: On (Vklopljeno) ali Off (Izklopljeno)
 • Omogoča poenostavljen vnos premikanja:
  • Pritisnite gumb |X|, da izvedete določene zapletene skoke.
  • Samodejno se vzpenjajte po policah in se stisnite skozi majhne vrzeli.
  • Samodejno preskakujte majhne ovire, ko ste na konju.
  • Samodejno hitro tecite pri določenih spopadih.

Ledge Guard (Varovanje na višini)

 • Možnosti: On (Vklopljeno) ali Off (izklopljeno)
 • Z dodatnimi zvočnimi in vibracijskimi odzivi ščiti pred padci z višine.
 • Preprečuje, da bi padli z višine in se ubili.

Infinite Breath (Neomejeno dihanje)

 • Možnosti: On (Vklopljeno) ali Off (izklopljeno)
 • Omogoča neomejeno dihanje med plavanjem pod vodo.

Skip Puzzle Option (Možnost preskakovanja ugank)

 • Možnosti: On (Vklopljeno) ali Off (Izklopljeno)
 • Če se ukvarjate z reševanjem uganke, v meniju za premor izberite SKIP PUZZLE (Preskoči uganko), da nadaljujete do rešitve uganke.
 • Ta nastavitev je priporočljiva za slepe ali slabovidne igralce, saj nekatere rešitve ugank morda niso povsem dostopne.
 • Dodatna pomoč pri dostopnosti reševanja ugank je na voljo s popravki 1.01 in 1.02.

Enhanced Listen Mode (Izboljšan način poslušanja)

 • Možnosti: On (Vklopljeno) ali Off (Izklopljeno)
 • V načinu poslušanja omogoča možnost zaznavanja elementov |krog| in sovražnikov |kvadrat|.
 • Pošljite zvočne signale, ki sprožijo zaznavanje mesta tarče. Ton zvoka se spreminja glede na višino tarče, v primerjavi z vašim položajem.
 • Če je omogočena tudi Navigation Assistance (Pomoč pri navigaciji), bo pritisk gumba |L3| v načinu poslušanja igralca usmeril proti zadnjemu predmetu ali sovražniku, ki ga je igralec izsledili.

Scan Range (Razpon zaznavanja)

 • Možnosti: drsnik 10 m–30 m
 • Prilagodite največjo razdaljo zaznavanja načina Enhanced Listen Mode (Izboljšan način poslušanja).

Scan Time (Čas zaznavanja)

 • Možnosti: drsnik 1 s–5 s
 • Prilagodite čas zaznavanja načina Enhanced Listen Mode (Izboljšan način poslušanja), da dosežete njegov največji doseg.
 
 

Funkcija za pretvarjanje besedila v govor in zvočni signali

Informacije, ki so predstavljene zgolj vizualno, slepemu igralcu niso na voljo. Da bi odpravil to neskladje, je razvijalec Naughty Dog ustvaril več možnosti za prenos teh informacij s pomočjo zvoka in vibracij igralnega ploščka. Zvočni signali za premikanje in napad delujejo usklajeno z zvokom igre, kar zvoke, ki jih je mogoče preprosto prepoznati, poveže s pogosto uporabljenimi dejanji (zbiranje predmetov, ki jih je mogoče pobrati, preskakovanje vrzeli, izmikanje prihajajočim hladnokrvnim napadom ipd.).

Zvočni signali so zabeleženi v glosarju zvoka, ki ga lahko kadar koli preverite. Poleg tega lahko s funkcijo za pretvarjanje besedila v govor (Text-To-Speech*) glasovno upravljate menije in besedilo na zaslonu. Igralcem, ki imajo nastavljeno angleščino in omogočeno funkcijo za pretvarjanje besedila v govor** na ravni konzole, bo v igri The Last of Us Part II samodejno omogočena funkcija za pretvarjanje besedila v govor.

* Funkcije za pretvarjanje besedila v govor so na voljo v vseh podprtih jezikih**, razen v tajščini.
** Jeziki, ki jih podpira funkcija za pretvarjanje besedila v govor: angleščina, britanska angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina, danščina, turščina, ruščina, češčina, nemščina, grščina, finščina, švedščina, norveščina, madžarščina, poljščina, portugalščina, španščina, nizozemščina, tradicionalna kitajščina, poenostavljena kitajščina, japonščina, korejščina, hrvaščina in španščina (Latinska Amerika)

Text-to-Speech (Funkcija za pretvarjanje besedila v govor)

 • Možnosti: On (Vklopljeno) ali Off (izklopljeno)
 • Omogoča branje besedila, zapisanega na zaslonu.
 • Ko je funkcija omogočena, z ukazom |sledilna ploščica-podrsanje-navzgor| zahtevajte govorni opis trenutnega stanja.
 • Glasnost funkcije za pretvarjanje besedila v govor lahko prilagodite v meniju Audio Volumes (Glasnosti zvoka).

Traversal Cues (Signali za premikanje)

 • Možnosti: On (Vklopljeno) ali Off (izklopljeno)
 • Omogoča zvočne signale za dodatno dostopnost pri premikanju in raziskovanju.
 • Zvočni signal predvaja za:
  • Možnost preskakovanja vrzeli, plezanja po policah in plazenja po ozkih predelih
  • Območja, kjer morate počepniti ali se uleči na tla
  • Interakcije in pobiranje
  • Lomljivo steklo v bližini
  • Pridobitev ali izgubo nadzora nad gibanjem
  •  Ko je funkcija Ledge Guard (Varovanje na višini) omogočena, se ob vklopu predvaja zvočni signal.
 • Dodatne informacije o zvočnem signalu si preberite v glosarju zvočnega signala.

Combat Audio Cues (Zvočni signali za napad)

 • Možnosti: On (Vklopljeno) ali Off (Izklopljeno)
 • Omogoča zvočne signale za dodatno dostopnost pri napadih in med skrivanjem.
 • Zvočni signal predvaja za:
  • Pozive za napade sovražnikov
  • Prihajajoče hladnokrvne napade sovražnikov
  • Tedaj, ko ste preluknjanji s puščico
  • Merjenje v sovražnika
  • Zadetek sovražnika
 • Dodatne informacije o zvočnih signalih najdete v glosarju zvočnih signalov (Audio Cue Glossary).

Combat Vibration Cues (Signal s tresljaji za napad)

 • Možnosti: On (Vklopljeno) ali Off (izklopljeno)
 • Omogoča signale s tresljaji za dodatno dostopnost pri napadih.
 • Signal s tresljaji predvaja za:
  • Prihajajoče hladnokrvne napade sovražnikov
  • Merjenje v sovražnika
  • Zadetek sovražnika

Guitar Vibration Cues (Signal s tresljaji za kitaro)

 • Možnosti: On (Vklopljeno) ali Off (Izklopljeno)
 • Odda signal s tresljaji, ko je izbran pravilen akord za napredovanje v zgodbi.

Glasnosti zvoka

Effects (Učinki)

 • Možnosti: drsnik 0–100
 • Nastavite glasnost zvočnih učinkov.

Dialogue (Pogovori)

 • Možnosti: drsnik 0–100
 • Nastavite glasnost govorjenih pogovorov.

Music (Glasba)

 • Možnosti: drsnik 0–100
 • Nastavite glasnost glasbe.

Cinematics (Kinematografski posnetki)

 • Možnosti: drsnik 0–100
 • Nastavite glasnost kinematografskih posnetkov.

Accessibility Audio Cues (Zvočni signali pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami)

 • Možnosti: drsnik 0–100
 • Zvočne signale za premikanje in boj lahko omogočite v meniju Accessibility (Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami).

Text-to-Speech (Funkcija za pretvarjanje besedila v govor)

 • Možnosti: drsnik 0–100
 • Nastavite glasnost pripovedovanja funkcije za pretvarjanje besedila v govor.

Audio Cue Glossary (Glosar zvočnih signalov)

 • Poslušajte različne zvočne signale, ki se pojavljajo med igro.
 
 

Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami med bojevanjem

Ker želimo, da je boj v igri The Last of Us Part II dostopen za vse igralce, obstaja več možnosti, ki lahko bistveno spremenijo izkušnjo igranja. Na primer, funkcija nevidnosti med ležanjem na tleh vam omogoča, da doživite prikrito igranje, ki bi sicer lahko bilo nedostopno. Če imate težave z merjenjem, lahko pridobite več časa, če med merjenjem omogočite funkcijo Slow Motion (Počasno premikanje). Te funkcije vam zagotavljajo vse, kar potrebujete za prijetno in zahtevno borbeno izkušnjo.

Enable Combat Accessibility (Omogoči pripomočke za osebe s posebnimi potrebami med bojevanjem)

 • Možnosti: On (Vklopljeno) ali Off (Izklopljeno)
 • Omogoči pripomočke za osebe s posebnimi potrebami med bojevanjem.
 • Te nastavitve so zasnovane tako, da je boj dostopen vsem igralcem. Tako lahko bistveno spremenijo izkušnjo igranja.

Hostages Don't Escape (Talci ne pobegnejo)

 • Možnosti: On (Vklopljeno) ali Off (izklopljeno)
 • Sovražniki, ki ste jih zgrabili, se med bojem ne bodo osvobodili.

Allies Don't Get Grabbed (Zaveznikov ni mogoče ujeti)

 • Možnosti: On (Vklopljeno) ali Off (Izklopljeno)
 • Zavezniki samodejno pobegnejo, ko jih sovražniki skušajo zgrabiti.
 • Te nastavitve med določenimi spopadi ne morete uporabiti.

Enemies Don't Flank (Sovražniki se ne prikradejo za hrbet)

 • Možnosti: On (Vklopljeno) ali Off (Izklopljeno)
 • Sovražniki vas ne bodo namerno poskušali napasti od zadaj.

Reduced Enemy Perception (Zmanjšano zaznavanje sovražnikov)

 • Možnosti: On (Vklopljeno) ali Off (izklopljeno)
 • Zmanjšano zaznavanje sovražnikov med skrivanjem.
 • Ta nastavitev je odvisna od izbrane težavnosti.

Reduced Enemy Accuracy (Zmanjšana natančnost sovražnikov)

 • Možnosti: On (Vklopljeno) ali Off (Izklopljeno)
 • Zmanjšuje natančnost sovražnika pri streljanju.
 • Ta nastavitev je odvisna od izbrane težavnosti.

Enhanced Dodge (Izboljšano izogibanje)

 • Možnosti: On (Vklopljeno) ali Off (Izklopljeno)
 • Z gumbom |L1| se boste bolje izogibali pred napadi sovražnikov.

Invisible While Prone (Nevidnost med ležanjem na tleh)

 • Možnosti: Off (Izklopljeno), Limited (Omejeno), Unlimited (Neomejeno)
 • Ko ležite na tleh in ne merite, vas sovražniki ne vidijo. Ta nastavitev je onemogočena med določenimi spopadi, kjer skrivanje ni možno.
 • Če je možnost nastavljena na LIMITED (Omejeno), bo časovna omejitev temeljila na nastavitvah težavnosti skrivanja.

Weapon Sway (Premikanje orožja)

 • Možnosti: On (Vklopljeno) ali Off (Izklopljeno)
 • Omogoča nihanje kamere, medtem ko namerite orožje.

Slow Motion (Počasno premikanje)

 • Možnosti: Off (Izklopljeno), While Aiming (Med ciljanjem), Toggle (Preklapljanje)
 • Ko je nastavitev omogočena, se hitrost igranja zmanjša.
 • Ko je možnost TOGGLE (Preklapljanje) omogočena, z ukazom |sledilna ploščica-podrsanje-desno| preklopite počasno premikanje.

Prikazovalnik informacij (HUD)

Če ste gluhi, naglušni ali morate igrati pri nizki glasnosti ali brez zvoka, morda ne boste mogli dostopati do informacij o igranju, ki so predstavljene zgolj z zvokom. Če želite odpraviti to neskladje, obstaja več možnosti za vizualni prikaz teh informacij. Kazalniki ozaveščenosti vam omogočajo, da ugotovite, kdaj vas med skrivanjem opazijo, poleg tega pa jih je mogoče nastaviti, da so vam na razpolago tudi med bojem in kažejo v smeri sovražnikov, ki prestavljajo veliko grožnjo.

Damage Indicators (Kazalniki škode)

 • Možnosti: On (Vklopljeno) ali Off (izklopljeno)
 • Omogoči konice prikazovalnika informacij v smeri, od koder ste prejeli poškodbe.

Awareness Indicators (Kazalniki ozaveščenosti)

 • Možnosti: Off (Izklopljeno), Stealth (Med skrivanjem), Always (Vedno)
 • Omogoča, da vas prikazovalnik informacij opozori, ko vas sovražniki opazijo in iz katere smeri.
 • STEALTH (Med skrivanjem): kazalniki ozaveščenosti so prikazani, dokler vas ne opazijo.
 • ALWAYS (Vedno): kazalniki ozaveščenosti so prikazani v času celotnega boja. Ta nastavitev je priporočena za gluhe in naglušne igralce. (Na voljo s popravkom 1.01*)

Hints (Namigi)

 • Možnosti: Off (Izklopljeno), Sometimes (Včasih), Frequent (Pogosto)
 • Zagotavlja namige za igranje, ki se pojavijo, ko se za dlje časa izgubite na nekem območju.
 • Namigi se aktivirajo s pritiskom gumba |L3|.

Pick-Up Notifications (Obvestila o pobiranju)

 • Možnosti: On (Vklopljeno) ali Off (izklopljeno)
 • Prikaže obvestilo prikazovalnika informacij, ko poberete strelivo, sestavine za izdelovanje ali druge vire

Dodge Prompts (Pozivi za izogibanje)

 • Možnosti: Off (Izklopljeno), Sometimes (Včasih), Frequent (Pogosto)
 • Prilagodite frekvenco |L1| vadnice poziva za izogibanje, ki se prikaže, ko sovražniki začnejo s hladnokrvnim napadom.

Podnapisi

Podnapisi so izjemno priljubljena funkcija dostopnosti, igra The Last of Us II, pa vam ponuja pestro paleto možnosti, da jih prilagajate. Prilagodite lahko velikost in barvo, dodate temno ozadje za kontrast, omogočite imena govorcev in celo smerno puščico za govorce zunaj zaslona. V igri razvijalca Naughty Dog lahko tako prvič v zgodovini tako med skrivanjem kot med bojem omogočite podnapise za ves sistemski pogovor med sovražniki.

Subtitles (Podnapisi)

 • Možnosti:  Off (Izklopljeno), Story Dialogue (Pogovori v zgodbi), Story + Combat Dialogue (Pogovori v zgodbi + med bojem)
 • Omogoča podnapise za govorjene pogovore.
 • STORY DIALOGUE (Pogovori v zgodbi): omogoča podnapise za glavne junake, pomembne pogovore med sovražniki in pri kinematografskih posnetkih.
 • COMBAT DIALOGUE (Pogovori med bojem): omogoča podnapise za dodatne pogovore med sovražniki med skrivanjem in bojem.

Size (Velikost)

 • Možnosti: Small (Majhni), Medium (Srednji), Large (Veliki)
 • Prilagodite velikost besedila podnapisov.

Background (Ozadje)

 • Možnosti: Off (Izklopljeno), Default (Privzeto), Darkened (Zatemnjeno)
 • Omogoča temno ozadje za podnapise za boljšo berljivost.

Names (Imena)

 • Možnosti: On (Vklopljeno) ali Off (Izklopljeno)
 • Ob podnapisu prikaže ime govorca.

Name Colours (Barve imen)

 • Možnosti: On (Vklopljeno) ali Off (Izklopljeno)
 • Ko je pri podnapisih omogočena možnost Names (Imena), se prikažejo imena, ki so označena z ustrezno barvo govorca.

Direction (Smer)

 • Možnosti: On (Vklopljeno) ali Off (Izklopljeno)
 • Omogoči puščico poleg podnapisov, ki nakazuje na zaslonsko usmeritev osebe, ki govori.
 • Za govorce na zaslonu se puščica ne prikaže.

Colour (Barva)

 • Možnosti: White (Bela), Yellow (Rumena), Blue (Modra), Red (Rdeča), Green (Zelena)
 • Spremeni barvo besedila podnapisov.
 
 

Težavnost igre

Igra The Last of Us II kot razširitev svojih funkcij dostopnosti vključuje tudi razširjene možnosti stopenj težavnosti. Ob zagonu boste videli pet različnih stopenj izziva: zelo enostavno, enostavno, srednje zahtevno, zahtevno, preživetveno. Igralci lahko določene vidike stopnje zahtevnosti tudi prilagodijo, tako da ustreza njihovim potrebam ali želeni izkušnji. Posamično lahko prilagodite nastavitve težavnosti, povezane s prejeto škodo, učinkovitostjo sovražnikov in zaveznikov, skrivanjem in viri. Trofeje niso omejene glede na stopnjo težavnosti.

Challenge (Izziv)

 • Možnosti: Very Light (Zelo enostavno), Light (Enostavno), Moderate (Srednje zahtevno), Hard (Zahtevno), Survivor (Preživetveno), Custom (Po meri)
 • Prilagodi težavnost igre

Player (Igralec)

 • Možnosti: Very Light (Zelo enostavno), Light (Enostavno), Moderate (Srednje zahtevno), Hard (Zahtevno), Survivor (Preživetveno)
 • Prilagodi nastavitve težavnosti po:
  • Količini škode, ki jo igralcu povzročijo sovražniki
  • Pogostosti dinamičnih kontrolnih točk med bojem

Enemies (Sovražniki)

 • Možnosti: Very Light (Zelo enostavno), Light (Enostavno), Moderate (Srednje zahtevno), Hard (Zahtevno), Survivor (Preživetveno)
 • Prilagodi nastavitve težavnosti po:
  • Natančnosti sovražnikovih strelov in pogostosti izstrelkov
  • Agresivnosti napredovanja in sovražnikov
  • Kompleksnosti sovražnikovih hladnokrvnih napadov
  • Hitrosti gibanja določenih sovražnikov, ki predstavljajo veliko grožnjo
  • Prilagoditvi specifičnih bojnih srečanj

Allies (Zavezniki)

 • Možnosti: Very Light (Zelo enostavno), Light (Enostavno), Moderate (Srednje zahtevno), Hard (Zahtevno), Survivor (Preživetveno)
 • Prilagodi nastavitve težavnosti po:
  • Agresivnosti zaveznikov v boju
  • Pogostosti, pri kateri zavezniki ubijajo sovražnike

Stealth (Skrivanje)

 • Možnosti: Very Light (Zelo enostavno), Light (Enostavno), Moderate (Srednje zahtevno), Hard (Zahtevno), Survivor (Preživetveno)
 • Prilagodi nastavitve težavnosti po:
  • Sovražnikovem zaznavanju prek vida, sluha in vonja
  • Dolžini dovoljenega obdobja, preden sovražniki opozorijo druge
  • Pogoji, da sovražnike spravite iz skrivališča

Resources (Viri)

 • Možnosti: Very Light (Zelo enostavno), Light (Enostavno), Moderate (Srednje zahtevno), Hard (Zahtevno), Survivor (Preživetveno)
 • Prilagodi nastavitve težavnosti po:
  • Količina streliva in zalog, najdenih na svetu
  • Trpežnost hladnega orožja, ki so ga odvrgli sovražniki
  • Končni izdelek določenih receptov za izdelovanje

Veselimo se, da bodo igralci lahko izkoristili te funkcije in še naprej s skupnimi močmi spodbujali ozaveščenost in zagovarjanje igranja iger s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami. Poleg vseh v studiu bi radi izpostavili vse, ki so pomagali omogočiti te funkcije, vključno z našimi partnerji v podjetju PlayStation, Worldwide Studios in našimi svetovalci za dostopnost: Brandon Cole, James Rath, Paul Lane, Josh Straub, Steve Saylor, Morgan Baker in Ian Hamilton. Zahvaljujemo se vam za vso podporo in pomoč.