God of War Ragnarök – možnosti dostopnosti

Raziščite več kot 70 funkcij dostopnosti v God of War, ki igralcem omogočajo prilagoditev igralne izkušnje svojim potrebam.

 

Prednastavitve dostopnosti

God of War Ragnarök ima štiri nove prednastavljene menije, vsak z možnostjo »nekatere« ali »vse«. Ko so te prednastavitve izbrane, veljajo za niz možnosti v meniju, kar jim daje nove vrednosti. Vsaka spremenjena možnost se bo v meniju prikazala v modri barvi. Spremenjene vrednosti lahko ponastavite na privzete z uporabo prednastavljene vrednosti »izklopljeno« ali držanjem gumba za ponastavitev vseh vrednosti.

Prednastavitve dostopnosti za slepe in slabovidne osebe

Možnosti: izklopljeno, nekatere, vse

 • Uporabite vnaprej izbran nabor možnosti za slabovidne igralce. Ta prednastavitev prilagodi nastavitve, kot so:
  • Pomoč pri navigaciji
  • Časovna uskladitev ugank
  • Pomoč pri merjenju za uganke
  • Zaklep
  • Znova centriraj kamero ob napadu
  • Samodejno pobiranje
  • Pomoč pri premikanju
  • Slog mini iger
  • Zvočni namigi
  • Grabljenje omrtvičenega sovražnika
  • Visokokontrastni HUD prikazovalnik
  • Velikost besedila UV
  • Velikost ikon, podnapisov in napisov

Prednastavitve dostopnosti za gluhe in naglušne osebe

Možnosti: izklopljeno, nekatere, vse

 • Uporabite vnaprej izbran nabor možnosti za igralce, ki so gluhi ali naglušni. Ta prednastavitev prilagodi nastavitve, kot so:
  • Podnapisi
  • Napisi
  • Kazalniki smeri
  • Imena govorcev
  • Ozadje podnapisov in napisov
  • Zameglitev podnapisov in napisov

Prednastavitev zmanjšanja gibanja

Možnosti: izklopljeno, nekatere, vse

 • Uporabite vnaprej izbran nabor možnosti za igralce z občutljivostjo na gibanje za hitre premike ali ročno premikanje kamere. Ta prednastavitev prilagodi nastavitve, kot so:
  • Nihanje kamere
  • Tresenje kamere
  • Kinematografsko glajenje
  • Stalna pika
  • Zameglitev med gibanjem
  • Zrnatost posnetka
  • Pomoč pri hoji vstran
  • Znova centriraj ob napadu
  • Občutljivost merjenja
  • Hitrost rotacije kamere

Uporabite prednastavitve dostopnosti za osebe z omejenimi motoričnimi sposobnostmi

Možnosti: izklopljeno, nekatere, vse

 • Uporabite vnaprej izbran nabor možnosti za igralce z omejenimi motoričnimi sposobnostmi. Ta prednastavitev prilagodi nastavitve, kot so:
  • Časovna uskladitev ugank
  • Pomoč pri merjenju za uganke
  • Pomoč pri navigaciji
  • Vizualizacija kontrolerja
  • Ponavljajoči se pritiski gumbov
  • Zadržanje menija
  • Tek in slog mini iger
  • Grabljenje omrtvičenega sovražnika
  • Način besa
  • Zaklep
  • Znova centriraj kamero ob napadu
  • Preklop merjenja in blokiranja
  • Samodejno pobiranje
  • Pomoč pri premikanju
  • Slog izogibanja

Spremenjen indikator nastavitve

Možnosti: Samodejno

 • Nastavitve, ki so spremenjene s privzete vrednosti, bodo označene z modro barvo, kar omogoča hitrejše prepoznavanje spremenjenih nastavitev.

Alternativni kontrolniki

V Santa Monica Studiu so resno vzeli povratne informacije igralcev in so prenovili prilagoditev nadzora ter dodali nove načine za dostop do ključnih sposobnosti in alternativne načine izvajanja nekaterih dejanj, ki so bila težke za uporabo. Dodajanje bližnjic na sledilni ploščici, slogov vnosa ukazov, prednastavitev nadzora in postavitev po meri vam resnično omogoči nadzor nad igranjem. 

Nastavitve kontrolerjev in preslikava vnosov

Prilagoditev kontrolnikov

Možnosti: Novo preslikavo ustvarite s sistemom za preslikavo gumbov na osnovi dejanj za 14 edinstvenih gumbov za igralca.

 • Preslikajte in prilagodite vse kontrolnike.

Krmilna shema

Možnosti: privzeto, obrnjeno, klasično, levičarji, desničarji, strokovnjaki za preživetje, morilec, po meri 1, po meri 2, po meri 3.

 • Preslikajte in prilagodite vse kontrolnike.

Vibriranje kontrolerja

Možnosti: drsnik od 0 do 10

 • Prilagoditev intenzivnosti vibriranja kontrolerja.

Gumb sledilne ploščice (vnos menija)

Možnosti: levi/desni vnos, vnos s pritiskom/držanjem, orožje, samo zaslon, samo zemljevid.

 • Spremenite funkcionalnost načina odpiranja menijev z gumbom sledilne ploščice.

Bližnjice z drsanjem po sledilni ploščici

Možnosti: izklopljeno, pomoč pri navigaciji, preklop HUD prikazovalnika, visokokontrasten prikaz, špartanski bes, hitro obračanje, udarec s ščitom.

 • Ključna dejanja preslikajte na katero koli od štirih smeri drsanja. Vsi podrsljaji delujejo poleg glavnega vnosa. Bližnjice je mogoče preslikati na več kot eno smer.

Leva palica in desna palica

Možnosti: privzeto, obrnjeno.

 • Izberite privzeto vrednost, da nastavite premikanje lika na levo palico in premikanje kamere na desno palico, ali izberite obrnjeno vrednost, da ju zamenjate.

Premikanje med plezanjem

Možnosti: privzeto ali kamera

 • Ko je omogočena ta možnost, spremeni način interakcije igralca pri navpičnem premikanju, na primer med plezanjem po skalnih razpokah.
  • Privzeto: Igralec se bo vzpenjal v pritisnjeni smeri.
  • Kamera: Ko pritisnete naprej, se igralec premakne v smeri pogleda kamere. Če na primer pritisnete naprej, ko gledate navzdol, se boste premaknili navzdol po skalni razpoki.
 • Možnost nastavitve kamere je priporočena za igralce, ki za usmerjanje kamere v smeri cilja uporabljajo pomoč pri navigaciji.

Hitro obračanje

Možnosti: izklopljeno, drži blokado [L1] + gumb golih rok [navzdol usmerjen gumb], drži nazaj na palici za premikanje + pritisni gumb za tek [R3].

 • Aktivirajte hitro obračanje, da kamero zavrtite za 180 stopinj in jo usmerite pogled za hrbtom. Na voljo tudi kot bližnjica z drsanjem po sledilni ploščici.

Špartanski bes

Možnosti: tek [L3] + zakleni pogled [R3], izogibanje [X] + interakcija [O].

 • Izberite konfiguracijo gumba za aktiviranje špartanskega besa. Na voljo tudi kot bližnjica z drsanjem po sledilni ploščici.

Omrtvičenje sovražnika z grabljenjem

Možnosti: pritisnite zaklep (R3), držite interakcijo (krog), premaknite palico.

 • Gumb za zaklep (R3 – privzeto): Pritisnite gumb [gumb za zaklep] znotraj dosega sovražnika, ki je omrtvičen, da začnete grabljene omrtvičenega sovražnika.
 • Držite interakcijo (krog): Držite [Interakcija] znotraj dosega sovražnika, ki je omrtvičen, da začnete grabljene omrtvičenega sovražnika.
 • Palica za premikanje: Pritisnite [Palico za premikanje] in hodite/tecite v smeri omrtvičenega sovražnika, da samodejno aktivirate dejanje grabljenja omrtvičenega sovražnika.

Navigacija s sposobnostmi

Možnosti: privzeto, smerni gumbi

 • Spremenite način premikanja znotraj menija na drevesu sposobnosti med naslednjimi možnostmi: prosti kazalec [gumb za premikanje] in smerni gumbi.

Pospravljanje orožja

Možnosti: privzeto, preklop orodja

 • Izberite, kako pospraviti orožje:
  • Privzeto: Uporabite gumb za gole roke [navzdol usmerjen gumb], da pospravite trenutno opremljeno orožje.
  • Preklop orožja: S pritiskom gumba orožja preklopite med opremljanjem in pospravljanjem orožja.

Držanje in pritiski

V Santa Monica Studiu so se močno trudili razširiti možnosti, ki zmanjšajo utrujenost zaradi težavnih dejanj, s čimer zagotovijo, da ima širok nabor dejanj alternativne načine vnosa, ki zmanjšajo potrebo bo dolgotrajnem držanju in hitrem pritiskanju. 

Ponavljajoči se pritiski gumbov

Možnosti: tapkanje ali držanje

 • Dokončajte dejanja z več pritiski s hitrim tapkanjem ali držanjem oznanjenega gumba.
  • TAPKANJE (privzeto): Za napredovanje večkrat pritiskajte gumb.
  • DRŽANJE: Držite gumb za napredovanje.

Slog blokiranja

Možnost: držanje ali preklapljanje

 • Spremenite način vnosa blokiranja.
  • DRŽANJE (privzeto): Za blokiranje držite gumb za blokiranje [L1]. Sprostite za ustavitev blokiranja.
  • PREKLAPLJANJE: Za blokiranje pritisnite gumb za blokiranje [L1]. Za prekinitev blokiranja znova pritisnite gumb za blokiranje [L1].

Slog merjenja

Možnost: držanje ali preklapljanje

 • Spremenite način vnosa za merjenje.
  • DRŽANJE (privzeto): Za merjenje držite gumb [L2]. Spustite ga za prekinitev merjenja.
  • PREKLAPLJANJE: Za merjenje pritisnite gumb [L2]. Za prekinitev merjenja znova pritisnite gumb [L2].

Slog izogibanja

Možnosti: Držanje ali preklapljanje (v tem igri je napisano za privzeto, privzeto+ in tapnite za kotaljenje)

 • Spremenite način vnosa za izogibanje.
  • PRIVZETO (Privzeto): Tapnite, da stopite vstran, dvakrat tapnite, da se nato enkrat zakotalite.
  • PRIVZETO:+: Tapnite, da stopite vstran, dvakrat tapnite, da se zakotalite. Še naprej držite, da ponovite korak vstran in se nato zakotalite.
  • TAPNITE ZA KOTALJENJE: Tapnite, da stopite vstran in se nato samodejno zakotalite. Še naprej držite, da ponovite korak vstran in kotaljenje.

Nevtralno izogibanje

Možnosti: izklopljeno, vklopljeno

 • Gumb za izogibanje [O] uporabite za izogibanje nazaj, ko ne pritisnete smeri.

Pomoč pri izogibanju

Možnosti: izklopljeno, vklopljeno

 • Zagotavlja večjo imunost med izogibanjem.
  (Opomba: Pomoč pri izogibanju NI na voljo v No Mercy ali God of War težavnostih)

Tek

Možnosti: pritisnite gumb za tek [L3], držite tipko za izogibanje [X], samodejno

 • Izberite slog vnosa za tek. Vnose pritiskanje in držanje lahko preslikate.

Zamakni samodejni tek

Možnosti: 0,0–5,0

 • Nastavite čas pred aktiviranjem samodejnega teka. Pri nižjih nastavitvah se tek sproži že na manjši razdalji. Pri višjih nastavitvah se tek sproži po daljšem zamiku.

Zadržanje menija

Možnosti: privzeto, hitro

 • Prilagodi čas držanja gumba v meniju za izvajanje dejanj zadržanja, kot je izdelovanje ali porabljanje izkustvenih točk.
  • Privzeto: Držite med polnim trajanjem, da potrdite dejanje.
  • Hitro: Skrajšajte čas držanja za hitrejšo potrditev.

Pomoč

Raziščite niz pomoči pri igranju za pogosta dejanja – od pomoči v boju, ki ohranjajo merek na tarči, do pomoči pri ugankah, ki trenutke za hiter odziv med ugankami spremenijo v bolj prilagodljiv čas merjenja. Funkciji samodejnega pobiranja in samodejnega opremljanja sta dodatni za lažje upravljanje opreme in plenjenje.

Pomoč pri merjenju

Možnosti: izklopljeno, klasično, klasično+

 • Ta funkcija med merjenjem vodi kamero s takojšnjo pomočjo pomoč pri hoji vstran in boljšim zadrževanjem na tarči.
  • Klasično: Kamero usmeri v najbližjo tarčo glede na merek.
  • Klasično+: Kamero usmeri v najbližjo tarčo, da merek usmeri na del zaslona.

Pomoč pri merjenju za uganke

Možnosti: izklopljeno, vklopljeno

 • Merek usmeri na najbližjo uganko med merjenjem.

Zaklep pogleda kamere

Možnosti: izklopljeno, klasično, samodejna tarča, samodejna tarča+

 • Za aktiviranje uporabite gumb za zaklep, za preklop tarč pa uporabite palico za premikanje. Zaklep bo sovražnika ohranil v sredini pogleda kamere, dokler dogodek ali dejanje ne prelomi zaklepa.
  • Klasično: Zaklep bo sovražnika ohranilo v pogledu, dokler ne umre. Zaklep se bo prav tako začasno sprostil, ko igralec sam meri. Tarče se lahko odtrgajo iz zaklepa s posebnimi potezami ali s premikanjem zunaj dometa.
  • Samodejna tarča: Zaklep se ohrani med merjenjem in preklopi na novo tarčo na zaslonu po smrti trenutne tarče. Med merjenjem ga narahlo frcnite za merjenje v točno določene dele nekaterih sovražnikov. Samodejno merjenje bo znova pridobilo tarčo hitro po tem, ko zaklep prelomite s posebno potezo.
  • Samodejna tarča+: Vsem ostalim nastavitvam funkcije samodejne tarče doda merjenje sovražnikov zunaj zaslona.

Pomoč pri hoji vstran

Možnosti: vklop, izklop

 • Kamera bo samodejno sledila skupinam sovražnikom med premikanjem vstran.

Aktiviranje merjenja s senzorjem za zaznavanje gibanja

Možnosti: izklopljeno, merjenje

 • Omogočite premikanje senzorja za zaznavanje gibanja za nadzor kamere med merjenjem.

Časovna uskladitev ugank

Možnosti: privzeto, podaljšano, podaljšano+

 • Daje vam čas za dokončanje ugank v okolju. To lahko vključuje upočasnjevanje predmetov ugank in/ali podaljšanje dovoljenega časovnega okna za reševanje ugank.

Vodoravna/navpična hitrost – merjenje s senzorjem za zaznavanje gibanja

Možnosti: drsnik od 0,1–3,0

 • Prilagodi hitrost obračanja kamere med premikanjem za merjenje s senzorjem za zaznavanje gibanja

Pospeševanje – merjenje s senzorjem za zaznavanje gibanja:

Možnosti: drsnik od 0–10

 • Med merjenjem bodo višje hitrosti, ki jih zazna funkcija senzorja za zaznavanje gibanja, izboljšale premikanje kamere. Ob hitrem gibanju se bo kamera bolj premaknila, ob počasnejšem pa manj.

Zmanjšajte majhne premike – merjenje s senzorjem merjenja

Možnosti: drsnik od 0–30

 • Med merjenjem bodo premiki kamere zmanjšani, če se kontroler vrti počasneje, kot je njegova hitrost (stopinj na sekundo) z omogočenim merjenjem s senzorjem merjenja. S tem lahko kompenzira nehotene premike kamere zaradi različnih stvari, na primer pritiskov gumbov.

Slog mini iger

Možnosti: natančno, en gumb, samodejno

 • Spremenite metodo za dokončanje mini iger, ki zahtevajo natančnost:
  • Natančnost: Premaknite v točno določeno smer, da končate mini igro.
  • Ena tipka: Pritisnite eno tipko za vsako zahtevano dejanje v mini igri.
  • Samodejno: Mini igra se po zagonu samodejno dokonča.

Kontrolne točke mini šefov

Možnosti: izklopljeno, vklopljeno

 • Ko vas ubije mini šef (na primer Ancient), se po ponovnem začetku boja pojavi z manj zdravja, če ga je igralec pred smrtjo poškodoval nad določenim odstotkom. (Opomba: Kontrolne točke mini šefov niso na voljo v No Mercy ali God of War težavnostih)

Funkcija samodejnega opremljanja

Možnosti: Aktivirano v menijih orožij in oklepov

 • V menijih orožij in oklepa pritisnite gumb za samodejno opremljanje ter izberite ciljno statistiko za samodejno opremljanje Kratosa. Ta funkcija daje prioriteto opremi, ki v največji meri okrepi Kratosovo stopnjo moči, razvrščeno po izbrani statistiki.

Samodejno pobiranje

Možnosti: izklopljeno, bistveno, ekonomično, polno

 • Ob pristopu samodejno pobirajte različne predmete s tal.
  • Bistveno: Pobira zdravje, bes in druge kamne po potrebi.
  • Ekonomično: Pobira hacksilver, surovine in izpuščeni plen, ko niste v boju.
  • Polno: Združi nastavitvi bistveno in ekonomično.

Znova centriraj kamero ob napadu

Možnosti: izklopljeno, klasično, prioriteta, prioriteta+

 • Kamera se samodejno premakne za igralcem med uporabo napadov od blizu.
  • Klasično: Znova centrira kamero med udarjanjem sovražnika z napadi od blizu.
  • Prioriteta: Znova centrira kamero proti najbližjem sovražniku na zaslonu med mahanjem z orožjem ali blokiranjem.
  • Prioriteta+: Znova centrira kamero proti najbližjem sovražniku med mahanjem z orožjem ali ob blokiranju, kar vključuje sovražnike zunaj zaslona.

Podnapisi in podnaslavljanje

V skladu z najboljšimi praksami iz filmov in televizijskih oddaj, možnosti podnapisov in napisov zagotovijo, da lahko igralci dobijo visok nivo izkušnje z zvokom ali brez njega.

Podnapisi

Možnosti: izklopljeno, vklopljeno

 • Omogoči podnapise za govorjeni dialog.

Zameglitev podnapisov in napisov

Možnosti: izklopljeno, vklopljeno

 • Zamegli ozadje za podnapisi in napisi ter izboljša njihovo čitljivost.
  (Opomba: To lahko združite s funkcijo ozadje podnapisov in napisov.)

Ozadje podnapisov in napisov

Možnosti: Brez, svetlo, temno

 • Omogoči temno ozadje za podnapisi, ki izboljša čitljivost.
  • Svetlo: Za besedilom doda prosojen črni okvir za rahel kontrast.
  • Temno: Za besedilom doda črni okvir za rahel kontrast.

Kazalniki smeri

Možnosti: izklopljeno, vklopljeno

 • Omogoči puščico ob podnapisih, ki označi relativno smer zvoka na zaslonu za govorjeni dialog in negovorjeni zvok. Zvočniki na zaslonu ne bodo imeli kazalnika smeri ob podnapisih dialoga.

Imena govorcev

Možnosti: izklopljeno, vklopljeno

 • Prikaže ime govorca skupaj s podnapisom.

Barva napisa

Možnosti: izklopljeno (bela), zelenomodra, zelena, rumena, rožnata, oranžna, vijolična, modra

 • Izberite barvo za napise negovorjenega zvoka.

Barva govorca

Možnosti: izklopljeno (bela), zelenomodra, zelena, rumena, rožnata, oranžna, vijolična, modra

 • Ko je omogočena možnost imen govorcev, se ime prikaže v edinstveni barvi.

Barva podnapisov

Možnosti: izklopljeno (bela), zelenomodra, zelena, rumena, rožnata, oranžna, vijolična, modra

 • Izberite barvo za govorjene napise dialoga.

Napisi

Možnosti: izklopljeno, vklopljeno

 • Omogočite prikaz negovorjenega zvoka in opisov kot napisov.

Velikost podnapisov ali napisov

Možnosti: privzeto, veliko, XL

 • Prilagodi velikost ali napisov besedila v podnapisih in napisih.
Privzeti podnapisi
Veliki podnapisi
Izjemno veliki podnapisi

Vizualni pripomočki

God of War Ragnarök ponuja nastavitve, ki igralcem omogočajo enostavno ohranjanje vizualne jasnosti pomembnih elementov na zaslonu, ko sedijo daleč stran od njega ali igrajo ob slabi vidljivosti. Ne glede na to, ali gre za branje podnapisov dialoga, boj proti več sovražnikom ali iskanje vrednih zbirateljskih predmetov – različne nastavitve pomagajo ohraniti jasnost informacij na zaslonu. 

Privzeta velikost besedila UV
XXL UI – velikost besedila

Velikost ikon

Možnosti: majhne, privzete, velike, XL

 • Kjer je mogoče, povečajte (ali zmanjšajte) velikost ikon gumbov v svetu, pozive, vrstico zdravja sovražnikov, ikone zemljevida in indikatorje zaklepa merka za izboljšano vidljivost.
Privzeta ikona
Majhna ikona
Velika ikona
Ikona XL

Velikost besedila UV

Možnosti: privzeto, veliko, XL, XXL

 • Kjer je mogoče, povečajte velikost besedila UV za lažje branje. (Opomba: ta funkcija je ločena od Podnapisi in podnaslavljanje nastavitve.)

Popravek barv UV

Možnosti: privzeto, set 1, set 2, set 3

 • Izberite niz barv za uporabo pri kritičnih elementih uporabniškega vmesnika znotraj sveta, na primer preloma bloka ali prstanov, ki jih ni mogoče blokirati.

Vizualni odsev sekire

Možnosti: izklopljeno, vklopljeno

 • Prikaže lok, ki odseva od določenih površin ugank, da prikaže pot odbijanja sekire.

Moč filtra

Možnosti: 1-10

 • Prilagodite intenzivnost uporabljenih barvnih filtrov polnega zaslona.

Kontrast vizualizacije

Možnosti: svetlo, srednje, temno

 • Spremenite prosojnost vizualizacije kontrolerja:
  • Svetlo: Samo oris in poudarki.
  • Srednje: Dodana je rahlo prosojno črno ozadje.
  • Temno: Vizualizaciji je dodan skoraj neprosojno črno ozadje.

Visokokontrastni HUD prikazovalnik

Možnosti: izklopljeno, vklopljeno

 • Dodajte kontrastno temno ozadje elementom uporabniškega vmesnika.

Videoposnetki z visokim kontrastom

Možnosti: izklopljeno, vklopljeno

 • Izberite, ali bodo visokokontrastne barve prikazane med kinematografskim premikanjem.

Zmanjšaj utripanje

Možnosti: izklopljeno, vklopljeno

 • Zmanjšajte utripanje od trenutkov, ki imajo učinke utripanja na celotnem zaslonu (na primer učinki sloga zaslepitve).

Izbirniki posamičnih barv za 10 kategorij

 • Možnosti:      
  • Barva Kratosa
  • Barva Atreusa
  • Barva šefov/mini šefov
  • Barva sovražnikov
  • Barva prikaza NPC
  • Barva tarče
  • Barva interakcije
  • Barva nevarnosti
  • Oznake za premikanje
  • Barva ozadja
 • Posamične barve dodelite kateri koli kombinaciji kategorij, da ustvarite prilagojen visokokontrastni način.

Barvni filter

Možnosti: izklopljeno, rdeče-zeleno, zeleno-rdeče, modro-rumeno

 • Na predmetih v igri uporabite celozaslonski filter, ki uporablja zamik barv, da zmanjšate uporabo določenih barvnih spektrov (znano tudi kot daltonizacija).

Vizualizacija kontrolerja

Možnosti: izklopljeno, vklopljeno

 • Omogoči prikaz slike kontrolerja na zaslonu in vnosov med igranjem.
  V menijih in med videoposnetki se samodejno skrije.

Prednastavljen visokokontrasten prikaz

Možnosti: izklopljeno, splošno, rdeče-zeleno, zeleno-rdeče, modro-rumeno, zbiralnik, nevarnost, osvetlitev

 • Izberite visokokontrastno prednastavitev za uporabo vnaprej izbrane palete barv za številne kategorije naenkrat ali uporabite spodnje možnosti, da nastavite posamične kategorije. Visokokontrasten prikaz omogoča polno saturacijo barv za like in predmete, da bodo bolje vidni. (OPOMBA: Ko je uporabljen z drsanjem po visokokontrastnem zaslonu, lahko ta način kadarkoli vklopite iz izklopite med igranjem. Ta način se samodejno izklopi v menijih likov.)

Zmanjšanje gibanja

Z odpravljanjem tresenja kamere med igranjem ali vklopom trajne pike ima God of War Ragnarök nastavitve, ki doseči bolj gladko izkušnjo igranja.

Tresenje kamere

Možnosti: drsnik od 0 do 10

 • Prilagodite intenzivnost kratkih, izjemno pogostih in nenadnih premikov kamere. Ti premiki se običajno zgodijo med bojem.

Nihanje ambientalne kamere

Možnosti: drsnik od 0 do 10

 • Nastavite intenzivnost počasnega, ročnega in drugega premikanja kamere v zanki med igranjem. Ti premiki se običajno zgodijo v mirovanju ali med potovanjem. (Opomba: Ta funkcija ne vpliva na kinematografske trenutke.)

Zameglitev med gibanjem

Možnosti: drsnik od 0 do 10

 • Prilagodite intenzivnost zameglitve med gibanjem.

Zrnatost posnetka

Možnosti: drsnik od 0 do 10

 • Nastavite količino uporabljene zrnatosti posnetka.

Stalna pika v sredini

Možnosti:  izklopljeno, majhno, srednje, veliko

 • V sredini zaslona vedno prikazuje piko z različnimi možnostmi velikosti.

Barva stalne pike v sredini

Možnosti: bela, črna, modra, zelena, vijolična, rdeča, rumena

 • Prilagodite barvo stalne pike v sredini.

Kinematografsko glajenje

Možnosti: izklopljeno, vklopljeno

 • Kjer je mogoče, zgladi premikanje kamere, da zmanjša tresenje in nihanje zaradi gibanja ročne kamere med videoposnetki.

Navigacija in premikanje

Premikanje po svetu je kritično za odkrivanje in pustolovščine. Z novima možnostma Pomoči pri navigaciji in Pomoči pri premikanju lahko samozavestno potujete po svetu.     

Pomoč pri navigaciji

Možnosti: izklopljeno, vklopljeno

 • Pritisnite gumb za zaklep, da kamero obrnete v smer trenutnega cilja zgodbe ali izbranega cilja na zemljevidu, ko niste v boju. (Opomba: pomoč za navigacijo je mogoče združiti za aktiviranjem z drsanjem.)

Pomoč pri premikanju

Možnosti: izklopljeno, samodejno, samodejno+

 • Premikajte se čez predmete in ovire samo s palico za premikanje, s čimer zmanjšate število pritiskov gumbov za skakanje in plezanje.
  • Samodejno: Vključuje skakanje, oprijemanje, preskakovanje razpok in spuščanje s skalnatih robov.
  • Samodejno+: Dejanje, vključenim v samodejni način, doda plezanje, pritiske in točke za plezanje.

Zvočni namigi in bralnik zaslona

Novost v God of War nizu sta dve značilnosti, ki podpirata igranje v slabi vidljivosti. Zvočni namigi lahko označijo namige na zaslonu, ki igralcem omogočajo hitro prepoznavanje dejanja, ki je na voljo med igranjem v boju in zunaj njega. Funkcija bralnika zaslona (samo v angleščini) igralcem pomaga pri pomikanju skozi različne menije, kar jim pomaga pri učenju osnovnih principov igranja.  

Zvočni namigi

Možnosti: izklopljeno, vklopljeno

 • Predvaja dodatne zvoke (ali govorjene informacije o smeri), ki ustrezajo različnim dejanjem med bojem in popotovanjem. (Opomba: Če želite slišati vse razpoložljive namige, pojdite v Slovarček zvočnih namigov.)

Bralnik zaslona za izbrane menije tipk (samo v angleščini)

Možnosti: izklopljeno, vklopljeno

 • Omogoča branje izbranega besedila na zaslonu (samo v angleščini). Funkcija bralnika zaslona deluje z naslednjimi zasloni: 
  • Začetni zaslon
  • Meni za pripravo
  • Meni možnosti
  • Meni vadnic
  • Meni izbire kraljestva
  • Meni samodejnega opremljanja
 • Glasnost funkcije bralnika zaslona lahko prilagodite v meniju Glasnosti zvoka .

Prilagoditev zvoka

Zvočno izkušnjo med igranjem prilagodite lastnim željam, na primer okrepite glasnost glasov ali osredotočite dialog, ki se premika od strani do strani, ter zagotovite izjemno kakovost zvoka v skladu z vašimi specifikacijami.

Globalno

Možnosti: drsnik od 0 do 10

 • Prilagodite najvišjo glasnost vseh zvokov igre.

Učinki

Možnosti: drsnik od 0 do 10

 • Prilagodite glasnost zvočnih učinkov.

Dialog

Možnosti: drsnik od 0 do 10

 • Prilagoditev glasnosti govorjenega dialoga.

Glasba

Možnosti: drsnik od 0 do 10

 • Prilagodite glasnost glasbe.

Zvočnik v kontrolerju

Možnosti: drsnik od 0 do 10

 • Prilagodite glasnost zvočnika v kontrolerju.

Zvočni namigi za dostopnost

Možnosti: drsnik od 0 do 10

 • Prilagodite glasnost zvočnih namigov za dostopnost.
  (Opomba: Zvočne namige lahko najdete v meniju Zvok in podnapisi ali v meniju dostopnosti.)

Glasnost bralnika zaslona

Možnosti: drsnik od 0 do 10

 • Prilagodite glasnost pretvarjanja besedila v govor (samo v angleščini).

Slovarček zvočnih namigov

Možnosti: V meniju možnosti

 • Brskajte po različnih zvočnih namigih, ki se pojavijo med igranjem, in jim prisluhnite.

Premikanje zvoka levo-desno

Možnosti: drsnik od -5 do 5

 • Prilagodite premikanje zvoka levo/desno.

Osredotoči premikajoč se dialog

Možnosti: izklopljeno, vklopljeno

 • Ko je omogočena ta možnost, se bo ves dialog med liki predvajal skozi osrednji zvočni kanal. S tem odstranite vse informacije o premikanju in prostorskem zvoku ter zmanjšate pristnost zvočnega doživetja za boljšo jasnost govorjene besede.

Okrepitev glasu

Možnosti: izklopljeno, vklopljeno

 • Mešanico zvoka prilagodite za povečanje jasnosti dialoga med liki. (Opomba: S tem lahko vplivate na jasnost glasbe in zvočnih učinkov, ko liki govorijo.)

Vgrajena podpora za sistem mono zvoka

Možnosti: Samodejno zaznavanje

 • Samodejno zazna uporabo mono zvoka v PlayStationovih nastavitvah in jih uporabi v igri.

HUD

Možnosti prilagoditve HUD-a so ohranjene iz God of War (2018) in vam zdaj omogočajo vklopa in izklopa teh elementov s podrsljajem.

Kompas

Možnosti: vklopljeno, podrsaj, izklopljeno

 • Prikaži kompas na vrhu zaslona.
  • Vklopljeno (privzeto): Kompas bo prikazan in skrit, kot je določeno z igranjem.
  • Podrsljaj: Vidljivost kompasa lahko vklopite in izklopite s podrsljajem.
  • Izklopljeno: Kompas ne bo prikazan med večino igranja.

Vrstice zdravja sovražnikov

Možnosti: vklopljeno, podrsaj, izklopljeno

 • Nad glavami sovražnikov prikaže element, ki kaže njihov nivo, zdravje ter stanje onesposobljenja in spremembe stanja.
  • Vklopljeno (privzeto): Vrstice zdravja sovražnikov bodo prikazane in skrite, kot je določeno z igranjem.
  • Podrsljaj: Vrstice zdravja sovražnikov vklopite in izklopite s podrsljajem.
  • Izklopljeno: Vrstice zdravja sovražnikov ne bodo prikazane med bojem.

Vrstice zdravja šefov

Možnosti: vklopljeno, podrsaj, izklopljeno

 • Med bojem s šefi ali mini šefi na vrhu zaslona prikaže njihovo vrstico zdravja.
  • Vklopljeno (privzeto): Vrstice zdravja šefov bodo prikazane in skrite, kot je določeno z igranjem.
  • Podrsljaj: Vrstice zdravja šefov vklopite in izklopite s podrsljajem.
  • Izklopljeno: Vrstice zdravja šefov ne bodo prikazane med bojem.

Indikator sovražnika zunaj zaslona

Možnosti: vklopljeno, podrsaj, izklopljeno

 • Okrog Kratosa prikaže indikator, ki se vklopi in usmeri, da označi smer/vrsto prihajajočega napada.
  • Vklopljeno (privzeto): Indikator sovražnika zunaj zaslona bo prikazan in skrit, kot je določeno z igranjem.
  • Podrsljaj: Indikator sovražnika zunaj zaslona lahko vklopite in izklopite s podrsljajem.
  • Izklopljeno: Indikator sovražnika zunaj zaslona ne bo prikazan med bojem.

HUD med bojem

Možnosti: vklopljeno, podrsaj, izklopljeno

 • Prikaži zdravje, bes ali druge z bojem povezane elemente v HUD-u
  • Vklopljeno (privzeto): HUD med bojem (zdravje, bes ipd.) bo prikazan in skrit, kot je določeno z igranjem.
  • Podrsljaj: HUD med bojem lahko vklopite in izklopite s podrsljajem.
  • Izklopljeno: HUD med bojem ne bo prikazan med večino igranja.

Obvestila med igranjem

Možnosti: vklopljeno, podrsaj, izklopljeno

 • Dovoli splošne informacije o igri, kot je pobiranje, naloge in odklepa za prikaz v HUD-u.
  • Vklopljeno (privzeto): Obvestila med igranjem (pobiranje, naloge ipd.) bodo prikazana in skrita, kot je določeno z igranjem.
  • Podrsljaj: Obvestila med igranjem lahko vklopite in izklopite s podrsljajem.
  • Izklopljeno: Obvestila med igranjem ne bodo prikazan med večino igranja.

Merek

Možnosti: vklopljeno, podrsaj, izklopljeno

 • Prikaži oznako na zaslonu na mestu, kjer igralec meri z merkom.
  • Vklopljeno (privzeto): Merek bo prikazan in skrit, kot je določeno z igranjem.
  • Podrsljaj: Merek lahko vklopite in izklopite s podrsljajem.
  • Izklopljeno: Merek ne bo prikazan med večino igranja.

Težavnost igranja

Na koncu je Santa Monica Studio razširil izbiro težavnosti boja, da dodate novi nivo in omogočite večjo prilagodljivost.

Izziv

Možnosti: zgodba, privlačnost, ravnovesje, brez milosti, God of War

 • Prilagodite splošno težavnost igranja med bojem.
  • Hočem zgodbo: Za vse, ki želijo izkušnjo z najmanjšim poudarkom na boju.
  • Hočem odrešenje: Za igralce, ki želijo igranje s poudarkom na zgodbi in manjšim poudarkom na boju.
  • Hočem ravnovesje: Enakomerno osredotočeno na boj in zgodbo.
  • Nočem milosti: Za vse tiste, ki želijo bolj zahteven boj.
  • Hočem God of War: Za vse tiste, ki želijo čim težjo igro. God of War način lahko izberete med začetkom nove igre v začetnem meniju.

Kodeks naučenih lekcij

 • Namigi in lekcije, ki jih kadarkoli lahko pregledate v kodeksu, vključno z infiltracijami o boju, raziskovanju in novimi mehanikami igranja.

Sporočilo od Santa Monica Studia

»Skorajda vsi naši industriji se trudimo za izboljšanje dostopnosti igranja. V God of War Ragnarök smo uspeli vključiti funkcije, ki ne bi bile mogoče brez znanja in vodenja naših številnih partnerjev. Želimo se zahvaliti PlayStation Studios po vsem svetu, saj je njihovo znanje, še posebej ekip pri Naughty Dog in Insomniac Games, neprecenljivo in nas je močno navdihnilo.

Prav tako se želimo našim svetovalcem za dostopnost zahvaliti za njihovo vodenje po razvoju igre: Joshua Straub, Paul Amadeus Lane, James Rath, Alanah Pearce, Jason Bolte, SightlessKombat, Christopher Robinson.«

- Mila Pavlin