Facebook natečaj "Osvoji PS Hits"

Pogoji in pravila sodelovanja:

 

1.člen

Organizator nagradnega natečaja PlayStation Slovenija je GRAML d.o.o., Savska cesta 87, Zagreb (v nadaljevanju teksta: organizator). S temi pravili organizator opredeli sodelovanje v nagradnem natečaju z namenom oglaševanja znamke PlayStation in izboljšanja prodaje le-teh in povezanih vsebin.

2.člen

Trajanje nagradnega natečaja je označeno na objavi in poteka na uradni Facebook strani PlayStation Slovenija.

3.člen

Na nagradnem natečaju lahko sodelujejo vse fizične osebe, starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo kriterije nagradnega natečaja. Nagrade ne morejo osvojiti osebe, ki so v pretekla 3 meseca že osvojile nagrado v natečajih na uradni Facebook strani PlayStation Slovenija in/ali so zaposleni pri organizatorju.

4.člen

Kriterii nagradnega natečaja je napisan v objavi natečaja na uradni Facebook strani PlayStation Slovenija.

5.člen

Vsak udeleženec lahko sodeluje samo enkrat.

6.člen

Nagrada je označena v besedilu objave natečaja. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar, niti ni mogoče zahtevati kakršnegakoli finančnega nadomestila. Nagrajenec nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v višji vrednosti, kot je določeno v pravilih. Graml d.o.o. (v nadaljnjem tekstu organizator in izvajalec obdelave podatkov) bo poslal nagrade nagrajencem po dogovorjeni poti.

7.člen

Žirija PlayStation Slovenija nagrajuje en komentar. Dobitnika bomo objavili najkasneje 2 dni po zaključku nagradnega natečaja.

8.člen

Rezultat nagradnega natečaja in nagrajenca bosta objavljena na uradni Facebook strani PlayStation Slovenija v roku 2 dni po zaključku nagradnega natečaja. Ko bo žirija izbrala nagrajenca, bo o tem izboru obveščen preko njegovega javnega profila na družabnem omrežju Facebook. Pozvan bo, da se najkasneje v roku štiriindvajsetih (24.) ur od objavljenega poziva organizatorja v zasebnem sporočilu javi in predloži, po potrebi, svoje osebne podatke (ime, priimek, e-poštni naslov, naslov za dostavo). V primeru predložitve napačnih in/ali nepopolnih podatkov in/ali v primeru predložitve podatkov po pretečenem roku, bo razumljeno, da je nagrajenec odstopil od sodelovanja v nagradnem natečaju in organizator bo kontaktiral naslednjega nagrajenca. Po predložitvi podatkov iz tega člena bo razumljeno, da so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev nagrade. Nagrajenec in drugi udeleženci natečaja se strinjajo z uporabo podatkov v trženjske namene.

9.člen

Udeleženci nagradnega natečaja so seznanjeni s pravili preko objave na uradni Facebook strani PlayStation Slovenija. S sodelovanjem na tem nagradnem natečaju udeleženci sprejemajo obveznosti iz pravil nagradnega natečaja.

10.člen

Nepopolni odgovori in takšni, ki se ne držijo teme, so neveljavni in lastniki nimajo pravice do nikakršne nagrade. V nobenem primeru ne bo podeljenih več nagrad, kot jih je določenih v teh pravilih. Organizator nagradnega natečaja v nobenem primeru ne odgovarja za zamujene, nepopolne ali napačno objavljene odgovore.

11.člen

Vse obveznosti organizatorja prenehajo po izročitvi nagrade nagrajencu.

12.člen

Organizator natečaja Graml d.o.o. je tudi izvajalec obdelave podatkov. Udeleženec natečaja se strinja, da organizator natečaja po potrebi, obdela osebne podatke udeleženca (ime, priimek, e-poštni naslov in naslov za dostavo) za potrebe izvedbe natečaja.

13.člen

Nagrajenci imajo pravico: -zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, ki jih hrani organizator, -zahtevati popravek ali dopolnitev svojih osebnih podatkov, ki jih hrani organizator, -zahtevati brisanje osebnih podatkov, ki jih hrani organizator in/ali izvajalec obdelave podatkov, -zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov, -podati pritožbo v zasebnem sporočilu, če menijo, da se njihovi podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi.

14.člen

Nagrajenci v tem natečaju, imajo pravico v vsakem trenutku umakniti svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, skladno s pravili tega natečaja, in sicer s posredovanjem zasebnega sporočila preko Facebook strani PlayStation Slovenija. Glede na to, da so zgoraj navedeni osebni podatki nujni za izvedbo tega nagradnega natečaja, v primeru umika soglasja za uporabo le-teh, nagrajenec odstopa od sodelovanja v nagradnem natečaju. Odvzem soglasja ne vpliva na zakonitost uporabe podatkov, ki je bila izvedena pred umikom soglasja.

15.člen

Natečaj se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, zavrniti ali se jim izogniti. Udeleženci bodo o prekinitvi nagradnega natečaja izvedeli preko uradne Facebook strani PlayStation Slovenija.

16.člen

S sodelovanjem na natečaju udeleženci sprejemajo ta pravila in obveznosti.

17.člen

Facebook na noben način ni sponzor nagradne igre, v njej ne sodeluje, je ne prireja in ne prevzema nikakršne odgovornosti.