Zhrnutie diania na PlayStation pri príležitosti konca roka je za nami.

Vďaka za účasť!